Vilka vi är

Christopher Larsson

Gruppledare och ordförande

Bor i Rödeby utanför Karlskrona, med sin sambo Åsa, fem barn har de mellan sig varav två hemmavarande i tonåren och en hund som heter Frej. Brinner för att göra Karlskrona till en bättre plats. På fritiden sysslar han med politik, matlagning, jakt, fiske, pistolskytte och rockkonserter. Skola och arbetsmarknadsfrågor är det som han brinner mest för annars är det orättvisorna samt hur samhället fungerar som han reagerar på och vill förändra.

E-post: christopher.larsson@sd.se
Telefon: 0455-305095

Styrelsen

Christopher Larsson

Ordförande

Lotta Antman

Vice ordförande

Sanna Svennesson

Andre vice ordförande

Ronnie Nilsson

Kassör

Göran Eklund

Ledamot

Mariane Johansson

Ledamot

Emelie Johansson

Ledamot

Piotr Urbanski

Ledamot

Patrik Hult

Ledamot

Juhani Lämsä

Suppleant

Benny Berglund

Suppleant

Anette Ivekull

Suppleant

Ville Alm

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Christopher Larsson

Gruppledare

Lotta Antman

Vice gruppledare

Sanna Svennesson

Ersättare

Göran Eklund

Ledamot

Mariane Johansson

Ledamot

Anette Ivekull

Ersättare

Patrik Hult

Ledamot

Camilla Karlman

Ledamot

Christer Leksell

Ledamot

Pernilla Cederholm

Ledamot

Paul Cederholm

Ledamot

Kenneth Johnsson

Ledamot

Tove Håkansson

Ledamot

Bente Eklund

Ledamot

Åsa Larsson

Ledamot

Rose-marie Leksell

Ersättare

Lars-Eric Persson

Ersättare

Lars-Erik Stenborg

Ersättare

Nämnder

Anette Ivekull

 • Ledamot i Funktionsstödsnämnden

Åsa Larsson

 • Ledamot i Äldrenämnden

Benny Berglund

 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Bente Eklund

 • Ledamot i Socialnämnden

Birgitta Stenberg

 • Ersättare i Äldrenämnden

Bo Hugmark

 • Ledamot i Överförmyndarnämnden
 • Ledamot i Äldrenämnden

Christer Leksell

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Funktionsstödsnämnden

Christopher Larsson

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kunskapsnämnden

Emelie Johansson

 • Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

Fredrik Thomasson

 • Ersättare i Drift- och servicenämnden

Göran Eklund

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

Helen Olsson

 • Ledamot i Kunskapsnämnden
 • Ersättare i Drift- och servicenämnden

Ingrid Andersson

 • Ersättare i Äldrenämnden

Jan Lind

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Drift- och servicenämnden

Kenneth Johnsson

 • Ledamot i Äldrenämnden

Lars-Eric Persson

 • Ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämden

Lars-Erik Stenborg

 • Ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Mariane Johansson

 • Ledamot i Kunskapsnämnden
 • Ledamot i Valnämnden

Patrik Hult

 • Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Piotr Urbanski

 • Ersättare i Socialnämnden
 • Ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Ronnie Nilsson

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Rose-marie Leksell

 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Sanna Svennesson

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Socialnämnden

Thomas Aronsson

 • Ersättare i Drift- och servicenämnden

Ville Alm

 • Ersättare i Kunskapsnämnden

Yvonne Svennesson

 • Ersättare i Funktionsstödsnämnden