Viktig information gällande kommunföreningens verksamhet! | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Viktig information gällande kommunföreningens verksamhet!

Karlskrona 2020-03-16 Uppdaterad 2020-04-15

På förekommen anledning vill vi meddela att alla aktiviteter i föreningen är inställda tills vidare. Nytt styrelsemöte kommer hållas den 18 maj då tas beslut om vårens verksamhetsplan. Till vänster i kolumnen ser ni vilka möten som berörs.

Har du frågor kring den politiska verksamheten kan du mejla karlskrona@sd.se eller höra av dig till respektive nämndsgruppledare.

/Christopher Larsson
Ordförande