Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vår kommun en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det Karlskrona kommun. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Karlskrona och Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet kommunen.

Motioner

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!