Två nya motioner till kommunfullmäktige 2019-04-24 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Två nya motioner till kommunfullmäktige 2019-04-24

Till kommunfullmäktige 2019-04-25 har SD skickat in två nya motioner. Vi vill att kommunens arbetsmarknadsnämnd skapar en återvändarverksamhet för de nyanlända eller asylsökande som vill återvända till hemlandet.

Motion angående återvändarverksamhet 2019-04-24

Den andra motionen handlar om att vi vill öka insynen i behandlingen av motioner och medborgarförslag. Det står i kommunallagen att motioner bör behandlas inom ett år detta hålls inte idag och medborgare som lagt förslag vet nte vart de är i processen. Detta ska vi ändra.

Motion angående information kring motioner och medborgarförslag 2019-04-24