Tre nya motioner inlämnade till Karlskrona kommunfullmäktige idag 20170328