Sverigedemokraterna kommer alltid vara ett bättre alternativ för miljön än Miljöpartiet | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Sverigedemokraterna kommer alltid vara ett bättre alternativ för miljön än Miljöpartiet

Den svenska straffskatten på plastpåsar kommer inte minska plastavfallet i haven. 95% av plasten i haven kommer från Afrika och Asien och detta vet Madeleine Norman. Hennes försvar för skatten på plastpåsar är att den behövs för att Sverige ska nå EUs direktiv, vilket inte stämmer. EU-direktivet kom till eftersom plastpåsar är ett stort problem i Europa. Snittförbrukningen är betydligt högre och återvinningsgraden betydligt lägre i många andra EU-länder än i vårt land. Ändå kräver inte direktivet beskattning på plastpåsar.

Förbrukningen av plastpåsar i Sverige sjunker varje år och med nuvarande trend skulle Sverige nå direktivets mål utan straffbeskattning. Vi anser att direktivets mål om att minska förbrukningen kan ifrågasättas då det inte tar hänsyn till återvinningsgraden. I Sverige återanvänds plastpåsarna för att emballera hushållsavfall som ska förbrännas för att värma upp t ex äldreboenden och skolor. Även om försäljningen av plastpåsar minskar till följd av skatten kommer största delen av denna minskning ätas upp av inköp av soppåsar. Flera undersökningar visar dessutom att det är negativt för miljön att ersätta plastpåsar med pappers- eller tygkassar. Direktivets mål bör definieras i termer av miljöeffekter snarare än antalet förbrukade plastpåsar och bör därför ändras.
Miljöpartiet har alltid prioriterat dramatiska symbolpolitiska åtgärder framför effektiva insatser. Plastpåseskatten har i bästa fall en marginell miljöeffekt och behövs inte ens för att nå EU-direktivets mål – men den är onekligen dramatisk. Miljöpartiet har ofta även fetischerat offrandet av vardagslivets bekvämlighet på miljöns altare och skatten gör onekligen livet dyrare och mer besvärligt för oss alla.


Om miljön, och inte skatteintäkterna, varit det verkliga skälet hade inte påsar av återvunnen eller förnybar råvara beskattats. Hade inkomsten från skatten inte varit huvudskälet hade regeringen genomfört en grön skatteväxling och sänkt skatten med de 2,9 miljarder som plastpåseskatten antas generera. Faktum är att Miljöpartiet, sedan de tog klivet in i regeringen, i praktiken visat att de bry sig mer om statens finanser än om miljön.
Vi Sverigedemokrater vill se effektiva åtgärder för havs- och vattenmiljön. Sverige bör stärka sin roll i det internationella arbetet mot plast i haven och det gör vi bäst genom kostnadseffektiva satsningar utanför Sveriges gränser. Turkiet, Spanien och Italien tillsammans dumpar varje dag över 350 ton plast rakt ut i Medelhavet enligt WWF Scientific Reports. Hur menar Madeleine Norman att en straffbeskattning på det svenska folket kan ge någon som helst effekt på detta?

Sverigedemokraterna kommer alltid vara ett bättre alternativ för miljön än Miljöpartiet eftersom vi bryr oss om de verkliga effekterna av förslagen, inte om att framstå som präktiga i media.

Christopher Larsson (SD)
Fredrik Thomasson (SD)

 

 

(Svar på denna insändare)

(Slutreplik från Miljöpartiet)