Svar på insändare i BLT 2019-11-27 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Svar på insändare i BLT 2019-11-27

Svar på insändare i BLT 2019-11-27Rolf Jönsson, Sverigedemokraterna värnar yttrandefriheten högt och ser public service som en grundläggande del av den svenska informationsinfrastrukturen. Idag åtnjuter denna institution inte längre samma förtroende bland allmänheten till stor del då innehållet politiserats och programutbudet fått ideologisk slagsida åt det vänsterliberala hållet, därav min något onyanserade kritik. Förtroendet för nyhetsmedier är enligt Göteborgs universitets årliga SOM-undersökning som högst bland V-, S-, MP-, C- och L-sympatisörer, lägre bland högersympatisörer och riktigt lågt bland socialkonservativa SD-sympatisörer. Det stora flertalet inom denna grupp upplever att nyheterna sällan tar upp sådant som är viktigt för individen och att bevakningen starkt avviker från den egna verklighetsuppfattningen. Allt som oftast väljer de som styr nyhetsflöde och programutbud hos SR och SVT att ensidigt bevaka och bejaka den sida i debatten som de själva anser är den rätta. 

 

Sverigedemokraterna värnar public services sammanhållande effekt på det svenska samhället och dess viktiga funktioner som vårdare av vårt kulturarv och språk, som kris- och beredskapsinformatör och som producenter av program vilka normalt inte tillhandahålls av den fria mediemarknaden. Vi ser framför oss ett mindre och vassare public som inte konkurrerar med kommersiella programformat som alla andra aktörer på marknaden redan tillhandahåller i mängder. 

 

Sverigedemokraterna vill INTE se ett system där politiska makthavare skulle ges ett mycket större inflytande över public service än idag utan föreslår tydliga reformer för att stärka sakligheten och opartiskheten i public services innehåll. Detta framgår även tydligt i motionen Public service i en demokrati (2019/20:1092) som nu ligger för riksdagens behandling.

 

Ta nyheten om att det finns två svenska försvarsministrar, varav en i Irak, som utreds för grova välfärdsbrott i Sverige. Detta var känt av oss som läser alternativa medier sedan flera dagar när SVT och SR äntligen vaknade. Du behöver inte vara orolig för demokratin Rolf Jönsson, du kan dock oroa dig för bristen på inflytande ni kommer ha i framtiden då folket ser vad ni vänsterliberaler har ställt till med och de har fått nog.

Christopher Larsson
Sverigedemokraterna Karlskrona
Gruppledare


Bild från BLT 2019-11-27