Svar på insändare från Centerpartiet angående böneutrop 2018-03-20 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Svar på insändare från Centerpartiet angående böneutrop 2018-03-20

 

Att Centerpartiet jämställer islamska böneutrop med kyrkklockor tycker vi är ynkligt! 


Herr och Fru Trulsson – Kära Centerpartister,

Vi ser med besvikelse på hur Centerpartiet har förändrats till ett socialliberalt experiment fjärran från det stolta bondeparti med rötter i den svenska myllan. Centerpartiet visar med sin insändare att man helt har tappat kontakten med verkligheten och med sina före detta väljare på landsbygden.

Om ni vill föra en saklig debatt om böneutrop så måste ni först förstå vad böneutrop är och vad som ropas ut på främmande språk. Vad innebär böneutropet? Här följer en direktöversättning från arabiska av böneutropet:

”Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”


Det ställs även villkor för hur böneutropet ska utföras. Böneutropet skall framföras av en man med vacker röst.
Kvinnor är inte ens tillåtna att höja sina röster då en kvinnas röst kan vara en frestelse för män (A”oura på arabiska). Böneutropet ska framföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt (enligt koranen). Man ska vara medveten om att vår kristna tro eller andra religioner för den delen inte har något värde enligt böneutropet. Sveriges rikes lag är tydlig gällande detta, dock vore det önskvärt att följande paragraf efterföljs.

Här nedan ser ni första paragrafen i religionsfrihetslagen där står följande att läsa:
1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

Det faktum att vi nu har denna debatt i olika forum tyder på att många känner sig berörda och att lagen inte tas på allvar. Ett utrop på främmande språk stör människor och har fått många svenskar att flytta från området. För oss Sverigedemokrater är det viktigt att svensk lag skall gälla i Sverige och då även religionsfrihetslagen. Vilken religion du utövar är en din ensak men det skall självklart inte påverka din omgivning, oavsett om du är man eller kvinna, om du har en vacker eller en mindre vacker röst. Det är tacksamt att ni Centerpartister är tydliga med var ni står såhär inför det annalkande valet. Vi har uppfattat det som att Centerpartiet gärna även i fortsättningen vill agera stödhjul åt socialdemokraterna och att ni även vill behålla en minaret med böneutrop på arabiska. Det förklarar också varför ert kommunalråd Magnus Larsson med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor lät en tjänsteman bevilja bygglov av minareten med böneutrop på delegation. För ni ville slippa debatten om er politik. Ni har även utan några som helst förbehåll låtit vägverket få eran välsignelse angående att asfaltera åkermark i Ramdala.   

Christopher Larsson
Göran Eklund
Sverigedemokraterna Karlskrona

Nedan ser ni insändaren fotograferad från tidningen Sydöstran 2018-03-21