Svar på debattartikel av Benjamin Topalovics riksdagskandidat för Centern | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Svar på debattartikel av Benjamin Topalovics riksdagskandidat för Centern

Knyt Sveriges vapenägare till totalförsvaret

Detta svar är till största delen skriven av Casper Borgström SD Blekinge, vi har tillsammans med riksdagsledamöterna Richtoff och Jansson bemött stolligheterna som Topalovics för fram.

Svar på debattartikel ”Knyt Sveriges vapenägare till totalförsvaret BLT 20170725”

Jakt, Skytte och Frivilligförsvar, en folkrörelse med tradition att bevara!

Topalovic, riksdagskandidat för Centern har i sin debattartikel skrivit att han vill se Sveriges vapenägare knutna till totalförsvaret.

I den debattartikel som Topalovic skrivit finns inget nytt att tillföra utan är ett rent ”vådaskott” för att använda Skyttesports termer. I vårt svar förklarar vi varför och startar därför med en kort historisk tillbakablick av hur Skytterörelsen sett ut i Sverige genom tiden.

Sveriges skyttar –en folkrörelse
Den svenska skytterörelsen såg för första gången dagens ljus efter Finska kriget och freden i Fredrikshamn 1809. Många svenskar ansåg att landet behövde försvaras, då det militära försvaret var kraftigt försvagat och en folkrörelse uppstod Skarpskytterörelsen. Sverige har alltså en lång historia av frivillighet inom de olika försvarsorganisationerna. Den svenska skytterörelse har ända sedan 1860-talet aktivt stöttats av staten då kopplingen till försvarsförmåga varit tydlig även om Sportskyttet tagit sin egen väg och distanserat sig mot rent militärt skytte.

I sin debattartikel vill Topolivic integrera samtliga vapenägare i Sverige under totalförsvaret för att slå vakt om deras rättigheter och där genom ge Sverige en större trygghet. Det känns givetvis lockande att i detta fall följa efter Tjeckien där förslaget tagits fram men det skulle enligt vår mening inte vara helt oproblematiskt. Någon jämförelse mellan länderna Sverige och Tjeckien dristar sig inte Topalovic att göra. Då de flesta av Europas länder har en starkt skiftande syn på vapenägande blir det grovt missvisande om inte en grundlig genomgång av respektive länders vapenlagstiftning utförs. Vår uppfattning är att EU:s Vapendirektiv är ett tydligt tecken på överstatlighet och federalism som siktat in sig på fel mål. Att begränsa legala vapenägare istället för kriminella och Terrorister genom tvingande

lagstiftning stämmer inte överens med den synen som vi Sverigedemokrater har. En utredning om hur EU:s vapendirektiv skall implementeras i svensk lag pågår, och beräknas vara klar under våren 2018. Vapendirektivet innehåller ett antal undantag som varje land har egen rätt att besluta om. Frivilliga försvarsorganisationer är en del som ligger under ett av dessa undantag.

Sportskyttet och jägarnas skytte är som sagts viktigt för totalförsvaret, såväl direkt inom totalförsvaret som indirekt genom att det stärker skyttekunskaperna generellt inom befolkningen. Vapendirektivet är ett hot mot detta positiva förhållande. Eftersom vi anser att dessa skytteverksamheter helst bör ligga inom frivilligheten så framstår det tjeckiska alternativet som en nödlösning. Att lägga sportskyttet och jägarnas skytte under värnpliktens regelsystem är ett steg vi endast kan tänka oss om alla andra alternativ är uttömda. Vi har en lång och fin tradition av frivilligt försvar och ett fungerande system som är värt att fortsätta att ta vara på.

Vi vill även i fortsättningen att Jakt, Sportskytte och Frivilligt försvar ska vara levande folkrörelser. Sverigedemokraterna arbetar därför för att det svenska folket ska bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Och vi tänker även i denna frågan arbeta för att stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen går mot överstatlighet och federalism. Vi säger därmed nej till att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lag. Vi vill även se över hur Jägarna hanteras i vapenlagstiftningen och hur man skyddar de traditioner vi under så lång tid haft i Sverige.

 

Roger Richtoff (SD, Ledamot Försvarsutskottet)

Mikael Jansson (SD, Ledamot Försvarsutskottet)

Casper Borgström (SD, Blekinge)

Christopher Larsson (SD, Karlskrona)