Svar på dagens smutskastningskampanj i BLT 2014-12-02 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Svar på dagens smutskastningskampanj i BLT 2014-12-02

Svar till BLT 20141202

Karlskrona 2014-12-02

Vi vill skrota synsättet integration och istället satsa på assimilation.

 

I BLT 2014-12-02 skrev Johan Nordström en artikel jag nu tänker bemöta.  Vi sverigedemokrater är det enda invandringskritiskta partiet i riksdagen idag, vi vill kraftigt begränsa invandringen till Sverige och det är nödvändigt för att vi ska kunna ge de som redan är här en bra start. En bra start är något som de allra flesta inte får idag.
Vi motsätter oss integration eftersom det står i motsats till assimilation som är essentiellt för att kommunerna och riket i förlängningen ska klara av de utmaningar vi ställs inför. Assimilation betyder att de nya medborgarna anpassar sig efter de befintliga medborgarna. Det gamla ordspråket ”att man ska ta seden dit man kommer” är att tala klarspråk och precis det vi menar. Vi ska inte trycka upp kommunala broschyrer på en massa språk därför att de nya medborgarna måste lära sig vårt språk samt även känna till våra seder, historia och vår kultur. Engelska är ett språk som de allra flesta Sverige talar därför kan detta också finnas som komplement. Som svar till Erik Hultgren får jag meddela att jag på söndagen i all hast tyvärr publicerade fel version av vår budget med en del felaktigheter om vår stads grundare Karl den XI. Nu finns den korrekta budgeten att ladda ner från hemsidan detta för att ge alla intresserade en helhetsbild.
Att jag ”inte kan ge exempel” är ryckt ur sitt sammanhang. Att ge exempel på det mångkulturalistiska projektet är komplicerat då det finns invävt i många av kommunens verksamheter och detta vurmande för mångkultur gör att vår egen kultur, historia många gånger sätts i andra hand. Vår svenska kultur är väldigt fin och den ska vi vara stolta över. Vi vill att staten ska ta ansvar för sin huvudlösa massinvandringspolitik och skjuta till kommunerna medel för att ge våra nya medborgare en snabbstart in i arbetslivet men det gäller alla medborgare inte bara utlandsfödda.

Christopher Larsson (SD)

Gruppledare
Sverigedemokraterna Karlskrona