SD Karlskronas nyvalda styrelse 2018 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

SD Karlskronas nyvalda styrelse 2018

SD Karlskronas styrelse 2018-2019

Ordförande Christopher Larsson
Vice Ordförande Göran Eklund
Andre vice Ordförande & Sekreterare Lotta Antman

Kassör Ronnie Nilsson
Ledamot Kenneth ”Pelle” Johnsson
Ledamot Mariane Johansson
Ledamot Paul Cederholm
Ledamot Magnus Johansson
Ledamot Susanne Cederholm

1.Ersättare Mats Mattiasson
2.Ersättare Ola Ulvås
3.Ersättare Lasse Stenborg
4.Ersättare Patrik Hult

Revisor Christer Leksell
Revisor Sanna Svennesson
Revisors ers Lars-Erik Persson