Replik på insändare i Sydöstran 2018-03-24 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Replik på insändare i Sydöstran 2018-03-24

Behövs böneutrop i dagens moderna samhälle?

Efter att vi läst repliken från Centerpartiet i Sydöstran 2018-03-24 fick vi sätta oss ner en stund och fundera över om vi överhuvudtaget ska svara på den spretiga smörja som nedtecknats av prästparet Trulsson. På frågan om det går att förbjuda böneutrop på allmän plats så är svaret ja, det går att föra in i den lokala ordningsstadgan precis som vilket annat påbud som helt. Man har regler för hur hundar ska kopplas, för hur man får parkera och var man får dricka pilsner. Det går även att förbjuda oljud som stör omgivningen.

Man kan ifrågasätta om böneutrop överhuvudtaget behövs i dagens moderna samhälle? Alla muslimer har idag fungerande klockor och vet när det är bönestund, och har därmed inget behov av en sedvänja från 600-talet. Abdelhak Lahouarichri, vice ordförande för Muslimska föreningen i Ljungby, uttrycker sig så här till tidningen Smålänningen: ” – Vi är gäster i det här landet och vill inte ha några kulturkrockar. Det här kommer bara att slå tillbaka på oss.”

Det Islamiska böneutropet Adhan syftar inte enbart till att påminna människor om att be utan proklamerar dessutom islam över en stad. Det framgår bland annat av kommentarerna till Umdat Al-Ahkam som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik.

 

Gällande våra kyrkklockor så är de en viktig del av vårt kulturarv och upplevs därför inte som störande i våra öron. För att återgå till kärnfrågan så tackar vi för debatten och Centerpartiets ståndpunkt är härmed tydligt klarlagd. Centerpartiet är positiva till böneutrop vilket får Torbjörn Fälldin att rotera i sin grav. Det fordom stolta bondepartiet har gått i graven och sista spiken i kistan är härmed inslagen.

Slutligen så måste vi bara svara på påståendet att judar och samer inte kan vara en del av Sverige? -Har ni fullständigt tappat all vett och sans? Sverigedemokraterna är det mest pro-israeliska partiet i riksdagen det kan man läsa genom snabb googling på nätet. Vi var dessutom det enda partiet som ville hylla det judiska minoritetsspråket på deras nationaldag och hissa den Israeliska flaggan prydd med Davidsstjärnan. Gällande samerna är de självklart en del av fosterlandet, allt annat är nonsens.

Christopher Larsson (SD)
Göran Eklund (SD)

 

 

Nedan ser ni repliken vi svarade på


Harry R Svensson