Referat kommunstyrelsen 20190115 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Referat kommunstyrelsen 20190115

KS 2019-01-15

Tre yrkanden har vi lagt idag i den sverigedemokratiska KSgruppen.

SD Medborgarförslag GC väg Hasslö till E22 20190105

SD Yrkande KS punkt 24 Fiskens dag i kommunen

SD Yrkande KS punkt 26 böneutrop

Vi har verkat för bifall på våra motioner samt återremiss för medborgarförslaget angående gång- och cykelväg mellan Hasslö och E22.
Ni kan läsa yrkandena genom att klicka på länkarna ovan. Det blir ett livligt kommunfullmäktige där det ska debatteras böneutrop bland annat.

Christopher Larsson
Gruppledare