Pressmeddelande gällande Trossökortet 2018-09-04 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Pressmeddelande gällande Trossökortet 2018-09-04

Pressmeddelande gällande Trossökortet

Sverigedemokraterna kommer efter valet att verka för att sänka Trossökortet till 100kr och boendeparkeringen slopas så att alla som parkerar får betala lika. Vissa parkeringar kommer också att markeras med 14 dagar så att de som åker bort en längre tid inte får bilen bötfälld. Trossökortet var en lösning för att få en större rotation i parkeringssituationen men det blev bara krångligare och förefaller nästan som en fälla för att kunna bötfälla bilister. Städdagar där det inte sopades, snöröjning där det inte skottades, där böteslapparna fladdrade för vinden,  skapade oerhörd irritation bland bilister. Vi kommer att ändra parkeringstiden i röd zon till två timmar för att skapa ökad rotation samt ge Drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att tillskapa fler parkeringsplatser på Trossö.


Christopher Larsson(SD)

Gruppledare