Pressmeddelande 20190604 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Pressmeddelande 20190604

Pressmeddelande angående budgeten

Sverigedemokraternas budgetmotion för 2020 med planer för 2021 och 2022 har nu stämplats in hos kommunen. Vi är genuint oroade kring styrningen av kommunen. Styret med Socialdemokraterna i främsta ledet spenderar friskt och verkar inte kunna se framåt. Många stora skrytbyggen samtidigt som ekonomin ligger på gränsen hela tiden.

Avsaknaden av politisk styrning har visat sig vara katastrofal i bland annat Socialnämnden där förvaltningen skapat en ekonomi i fritt fall. Under flera år har den högsta politiska ledningen sett på när ordförande kört nämnden i botten. Detta måste få ett slut. Politikerna kan inte släppa tillsynen när budgeten läcker som ett såll. Genomlysningen från revisionsfirman EY visade att avsaknaden av ledarskap och styrning var problemet, inte budgeten. Enligt vårt sätt att se har styret slösat bort 77 miljoner kronor i bara denna nämnd.

Vi sänker skatten med 30 öre i vår budgetmotion för att ge vanligt folk mer pengar i plånboken. Folk som arbetar och betalar skatt ska känna att skatten inte bara kan höjas utan även sänkas när det finns möjlighet, och det finns möjlighet. Vi finansierar skattesänkningen genom att plocka bort politiska särkrav, minska administrationen, ta bort ospecificerade reserver och värna kärnverksamheten. Vi vill dessutom minska partistödet med 10% för samtliga partier. Denna besparing ligger på ca 380 000 kronor men vi sänder en viktig signal att politiken inte åtnjuter egna privilegier. Vi ger även kommundirektören direktiv att göra fortsatta besparingar. Dessa besparingar skall dock inte drabba kommunens duktiga medarbetare som arbetar och sliter i kärnverksamheten.

 

Christopher Larsson
Gruppledare

SD Karlskrona