Pressmeddelande 2017-09-19 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Pressmeddelande 2017-09-19

Pressmeddelande   2017-09-19                                                                   SD Karlskrona

 

Sverigedemokraterna med vind i seglen

Sverigedemokraterna i Karlskrona gör en stor rockad i nämnderna. De berörda nämnderna är Kunskapsnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden. De fritidspolitiker som haft flera uppdrag har nu avsagt sig något uppdrag till förmån för fem nya kandidater.  Därutöver har vi flyttat om lite bland uppdragen för att vässa våra fritidspolitikers kompetens inför framtiden och bättre nyttja den samlade erfarenheten för det politiska arbetet i nämnderna. Två personer lämnar oss tyvärr för studier på annan ort.

Sverigedemokraterna går väldigt bra just nu och vi har ett ökande stöd bland svenska folket vilket känns mycket positivt. Vi upplever därför att det är viktigt att aktivera nya fritidspolitiker och vidareutveckla dem vi redan har. Inför valet sker utbildning och rekrytering av nya fritidspolitiker löpande.

 

Christopher Larsson

SD Karlskrona