Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 56

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

SD-Karlskronas representanter i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till föreningen:
Christopher Larsson
Ordförande
SD Karlskrona
Besöksadress, Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se

Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

 

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

Gruppledare för SD-Karlskrona Christopher Larsson
samt Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof

 

senaste nytt

 • Nya styrelsen Karlskrona/Ronneby Kommunförening

  Av christopher.larsson den 6 april, 2011
  0
  0

  Ordförande Christopher Larsson

  1:e Vice Ordförande Ola Svensson

  2:e Vice Ordförande Anna-Mi Kullman

  Sekreterare Martin Kirchberg

  Kassör Per Björklund

  Ledamot Simon Gruvström

  Ledamot Gudrun Johansson

  Ledamot Edvard Tvermoes

  1:e Suppleant Per Henriksson

  2:e Suppleant Tomas Lund

  3:e Suppleant Ove Uppgren

  Revisor Lars-Erik Johansson

  Revisorssuppl Göran Roos

  Valber.ledamot Janita Kirchberg (sammankallande)

  Valber.ledamot Richard Jomshof

  Valber.ledamot Björn Brink

 • Nyvalda ordföranden har ordet.

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  Jag skulle vilja börja med att tacka för förtroendet, det är en stor ära för mig att ens bli nominerad i denna stora samling av intelligenta människor.

  Snart kommer vi att hålla vårt första styrelsemöte i den nya styrelsen och där kommer vi att dra upp alla de synpunkter som ni medlemmar lämnat till oss.
  Vi kommer att hålla fler medlemsmöten där det kommer att vara mer inriktning på allmänpolitisk debatt och det kommer att vara mer sociala träffar för medlemmar bla.

  Till sommaren kommer vi förmodligen att behöva hjälp med att bemanna de olika stånd som vi kommer att ha på olika festivaler och marknader.
  Sen vill jag flagga för almedalsveckan där vi fått en egen dag i egenskap av riksdagsparti. Har ni möjlighet att komma dit så kommer det att vara värt det.
  Partiet och även SDU kommer att samordna transporter.

  Nya medlemmar? känner du någon som sympatiserar med oss så bjud med dom till partiet. 150kr(utan tidning) det är en låg kostnad för att stötta partiet.
  Känner du någon ungdom som kanske är intresserad be denne att registrera sig via www.sdu.nu (medlemskap i sdu är gratis) så kommer utskick automatiskt.
  Ju fler vi är desto starkare blir vi!

  Med glada hälsningar

  Christopher Larsson
  Ordförande

 • Motion om betygsättning av lärare

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  En bra relation mellan lärare och elev är en bra förutsättning för att kunna lära ut och lära sig något i skolan. En kontinuerlig uppföljning av elevens inlärning och utveckling sker i form av prov och betyg men en konstruktiv dialog kring elevernas önskemål av läraren finns inte.
  Det har diskuterats att man ska kunna överklaga sina betyg vilket jag är positiv till.
  Jag tycker det är viktigt för lärarens personliga utveckling att han/hon även får ett skriftligt omdöme av eleverna så att han/hon får reda på om jobbet som utförts är bra eller var det kan förbättras.  Att eleverna ska kunna betygsätta lärare ska således inte vara en kanal enbart för kritik utan en möjlighet för elever att hjälpa läraren att nå ut till eleverna på ett bättre sätt.
  Därför är det viktigt att ett betygsystem av lärare inte har för utgångspunkt att kritisera det som är dåligt utan utformningen ska ge förslag på vad läraren kan bli bättre på.

  Igår kom skolinspektionens rapport gällande hur eleverna lyckas med att nå godkänt i samtliga ämnen i grundskolan, det var samma låga siffror som vi visat de senaste 10åren.
  Varför är det på detta viset? Jag kan tro att det har med pedagogerna att göra och kanske att de inte kontrollerar sig själva eller funderar över vad som gick snett.
  Om en snickare bygger att tak och taket rasar in så kommer en utredning att visa vad det var som gick snett. Klena balkar eller dåliga infästningar, men om en elev uppvisar IG i betygen bryr sig inte skolan om detta(som man kan se utifrån). Man måste analysera vad som gick snett och tillsätta åtgärder så att alla elever får samma chans. Nu är det dags för lärarna att få feedback, detta torde dessutom höja nivån på den kommunala skolan och på allvar ta upp kampen mot friskolorna.

  Jag yrkar för:

  Att: Man ger berörd nämnd i uppdrag att ta fram en mall för detta så att underlaget blir till nytta för både läraren och eleverna.
  Att:De kommunala skolorna inför betygsättning av lärare genom elever.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna

 • Motion angående Drogtester i skolan

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  Drogproblematiken är stor i samhället, och tendensen visar inte på att problemet minskar. Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna bland ungdomar.

  Ökat missbruk bland ungdomar skapar trauman som ökade olyckor, för tidig död och högre självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi utslagning, familjetragedier och följdeffekter som dyra behandlingsformer.

  Detta med dagens utbildade skolpersonal i området och efterkommande drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, föräldrar och elever delta. För att motivera deltagarna behövs dels en omfattande information om missbruksbeteende, sommarjobb i kommunen skall bara erbjudas ungdomar som deltar i drogtesterna.

  Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för sommarjobb.

  Vi vill med detta inte öka arbetsbördan för skolans redan hårt ansatta personal eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Man kan göra dessa testerna relativt enkla billiga och enkla i samband med de hälsokontroller som redan idag genomförs i skolorna.
  Man kan även upptäcka andra sjukdomar via stickor i urinen tex diabetes.

  Föräldrar och andra närstående är nyckeln till detta projektet att få eleverna friska och drogfria. Vi måste få föräldrarna delaktiga i arbetet. Alla föräldrar som är måna om sina barn kommer att vara positiva till detta.

  Det är inget ingrepp i elevens integritet då detta sköts med sekretess och utförs på alla av utbildad personal från alkohol och drogsektionen. På flera skolor i Skåne görs detta regelbundet i ren säkerhetsaspekt. Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder motorsågar eller framför fordon. Då är det av yttersta vikt att de inte har substanser eller sjukdomar som gör att de riskerar att skada sig själv eller andra.

  Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:
  Att uppdra åt berörda nämnd utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga drogtester i mellan, högstadieskolan och gymnasieskolan.

  Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för sommarjobb.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna

 • SD kommunkonferens 2010

  Av christopher.larsson den 7 december, 2010
  0
  0

  Helgen den 4-5 december samlades cirka 300 kommunala företrädare i Älvsjö i södra Stockholm. Förtroendevalda kom från hela Sverige och samlades för seminarier och nätverkande. Representanter från organisationerna SABO och HARO höll föreläsning under dagen. Jimmie Åkesson, Josef Fransson, Björn Söder och Per Ramhorn var några av de som höll tal under dagens förlopp. Ian Wachtmeister fanns på plats och höll ett bejublat och applåderat tal. Dagen ägnades åt utbildning, tal och värdefullt mingel.

  Simon Gruvström