Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 55

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

SD-Karlskronas representanter i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till föreningen:
Christopher Larsson
Ordförande
SD Karlskrona
Besöksadress, Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se

Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

 

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

Gruppledare för SD-Karlskrona Christopher Larsson
samt Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof

 

senaste nytt

 • Uppåt igen för SD

  Av christopher.larsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

 • Affes statistikblogg

  Av christopher.larsson den 8 augusti, 2011
  0
  0

  Hej alla! Affes statistikblogg har delat med sig av denna informationen. (http://affes.wordpress.com/)
  Man ser tydligt i siffrorna att mycket av pengarna i kommunens stödverksamhet hamnar hos de som är utlandsfödda.
  Vi arbetar för att Karlskrona kommun ska säga upp avtalet med migrationsverket.
  Vi gör detta för att vi ska få andrum och hinna ta hand om alla som redan är här  och som fått medborgarskap.
  Många i sverige går utan arbete, många är sjukskrivna osv osv det finns massor av olika anledningar till att man får stöd från kommunen. Detta bidragsberoende måste minska, Vi måste satsa på att få ut människor (som kan) att komma ut och få ett arbete, arbetskamrater och en fast punkt i tillvaron är så oerhört viktig.
  Många knyter hela sin person till sitt arbete och det blir en del av dig själv.
  Vi glömmer lätt bort att det finns människor även i Sverige som är födda här som har problem med att få arbete eller som av olika anledningar haft svårt att få ett jobb.
  Ungdomar har ett jätteprojekt idag att ta sig in på en full arbetsmarknad. Många ungdomar idag har studerat så länge att de är sk dubbelingenjörer, civilekonom och civilingenjör. Vi tvingar cancersjuka att återgå till jobbet och samtidigt går många människor hemma för att de kanske inte kan språket trots att de bott i sverige i 3år.

  I Karlskrona kommun spenderade vi 83 218 000 kr 2010 i ekonomiskt bistånd, av dessa var cirka 11 Procenten födda utomlands och de fick 60% av kommunens pengar, känns det rimligt?
  På 10år har detta dubblerats från 24,5 Miljoner 2000 till över 50 miljoner 2010.

  Självklart ska vi hjälpa andra människor som inte råkar vara födda i vårt avlånga land, men vi sverigedemokrater tycker inte att vi använder pengarna på bästa sätt idag i Sverige. Om vi tar exemplet  Hofors kommun så tog en enig kommunstyrelse beslutade i går att kommunen ska ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn från maj nästa år.

  Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn.

  1900 kr x 365 = 693 500 x 30 = 20 865 000 kr per år i bara detta exemplet 
  —————————————————
  Från Läkare Utan Gränsers sida där de vill att man ska ge en gåva.

  Vad räcker pengarna till?

  Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

  • 1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador.
  • 500 kronor kan behandla 100 personer för
   hjärnhinneinflammation.
  • 250 kronor kan rädda livet på ett mycket
   svårt undernärt barn.
  • 150 kronor kan rädda 15 personer från att
   dö i kolera.
  • 70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd
   mot mässling.

  Kostnaden för ett ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda

  69 350 barn per år från att dö i kolera.

  eller

  465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

  Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”.

  Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande
  flyktingbarn kommer till Sverige under 2009

  Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

  166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

  eller

  1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

  eller fått

  332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

  eller räddat

  6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn.

  http://www.lakareutangranser.se/gava/Vad-racker-pengarna-till/
  http://gd.se/nyheter/hofors/1.1455281
  http://gd.se/nyheter/hofors/1.1472432
  http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/26/hofors-planerar-att-ta-emot-30-ensamkommande/

  http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticle.do?ldid=10&id=87411
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3724819.svd
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-fler-ensamma-flyktingbarn-1.984760
  http://hd.se/svalov/2009/11/04/informationsmoete-om/
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191337
  http://www.blt.se/nyheter/tt_inrikes/manga-fler-ensamma-flyktingbarn%281600255%29.gm
  http://www.kristianstadsbladet.se/article/20091104/TYCKTTANKT/711049891
  Vellingebråket splittrar Moderaterna
   

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna Karlskrona

   

 • Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.
  På våra kommunala upphandlingar står det inget om att man ska ta hänsyn till ”djurskyddslagen” bryr vi oss då inte om att djurskyddslagen upprätthålls?

  Vid en väldigt snabb granskning av vad som köps in i kommunen genom Menigo(avtal), Dafgårds (avtal) och charkett(avtal) framgår att framförallt Dafgårds och menigo har levererat halal slaktad mat i kommunen 2010 och 2011. Jag har hittat dokument där det står efter artikeln att det är just halal. Jag har kollat upp en artikel från menigo som heter ”Top Table” och de halalslaktar all sin kyckling i Thailand som de levererar. Däremot så garanterar just detta företaget vid kontakt att de bedövar djuren innan avblodning, även om de läser några verser i koranen över djuret.
  Enligt en artikel i svd 25/5 visar en rapport från eu-kommissionen att 75% av nötkreaturen i Storbritannien slaktas på ett plågsamt sätt. Detta är inte förenligt med svensk djurhållning.

  Vi har företag som skickar kött till kommunen över hela jordklotet. Från Thailand kommer kyckling och halalslaktade lamm från nya zealand(här bedövas de inte), nötkreatur från EU. När vi har svenska kyckling och andra slakterier  i blekinge, skåne och på Öland? Jag anser jag att mängden importerat kött bör minskas till ett minimum för de som äter i kommunen har inte möjlighet att välja vad de stoppar i sig, det är vårt ansvar. Vi har företag inom EU i England som inte följer djurskyddet trots att de borde tex. Det enda sättet att veta vad vi serverar barnen och de äldre i kommunen är att vi ökar mängden svenskt kött i våra kommunala verksamheter. Vi måste hjälpa våra medarbetare ute i köken genom att Informera dom och ge dom redskap(information) så att dom vet vad de tillagar. Vi borde stödja våra egna bönder, köpa svenska produkter på så vis vet vi att djuren har det bättre än på många andra håll och vi vet vad vi får i oss. Eu och konkurrenslagstiftningen är tuff men det går om vi bara vill. Det finns numera flera rättsfall som komplicerar det hela lite gällande konkurrenslagstiftningen men det finns hjälp att få som menar att det går.
  MSR jobbar med att stödja våra upphandlare så att de gör bra val.

  ”Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. Vi ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad produktinformation (EPD). ”

  Vi har flera kunniga upphandlare som arbetar med detta, nu gäller det att vi ska ge dom verktygen.

  Jag vill med bakgrund av ovanstående ge kommunstyrelsen i uppdrag
  Att: utreda hur vi ska kunna öka mängden svenskt kött i kommunen.
  Att: utreda varifrån maten vi köper in verkligen kommer ifrån
  Att: Tillse så köken runt om i kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt.
  Att: Ta bort kött som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.

   
  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Motion angående uppsägning av avtalet med migrationsverket

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion om att säga upp avtalet med migrationsverket

  Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige. Vi har i Karlskrona kommun en hög andel arbetslösa ungdomar och vi är tacksamma för att ABB går så bra som det gör, för dom sysselsätter många och nyanställer.
  Vi går nu mot en ny högkonjunktur och sysselsättningen kommer att öka men det betyder inte att vi inte måste se framåt. Vi måste dra i invandringsbromsen för att hjälpa de invandrare och flyktingar som befinner sig i Sverige idag.
  Sverige är världskänt för sin liberala flyktingpolitik och det gör att många säljer vad de har i sina länder och söker lyckan i sverige.

   En bråkdel är riktiga flyktingar
  Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar.

  Urholkning av asylprocessen
  Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna ansvarslösa politik!

  Hjälp i närområdet
  I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden i samhället och att invandrarna behövs. Trots detta är det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare på grund av de problem och kostnader det medför. Som exempel kan man nämna att UNHCR hade mindre än 1/100-del av kostnaden för att ta hand om en flykting i ett år på 90-talet. Enligt färskare siffror lutar det åt ännu större skillnad idag. Hade vi istället fört en human flyktingpolitik hade vi kunna rädda oerhört många fler liv. Därför vill Sverigedemokraterna vill se att hjälp till riktiga flyktingar ska ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpa personer.
  Bara i afrika lever 40 miljoner människor på flykt utanför sina egna länder, det är en humanitär katastrof! Löser vi detta genom att upplåta våra hem åt dessa flyktingar? naturligtvis inte, det är inte hållbart. Dock en vacker tanke.
  Vi måste hjälpa flyktingar på plats i sina egna länder eller alternativt grannländer. Där de befinner sig helt enkelt. Men vi har bara en viss påse pengar att ge till dessa flyktingar för att många invandrare kommer hit till vårt land och tar delar ur den påsen.
  Uträkningar har gjorts som säger att för samma pengar som vi kan hjälpa en person i sverige kan vi hjälpa 100st i deras egna eller grannländer.

  Ett otryggare samhälle
  Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i den svenska kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska behålla sin egen särart, kultur och värderingar. Robert Putnam, en statsvetare och forskare, skriver att den så kallade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället; politiker har lägre förtroende, lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt. Putnam menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet och att man spenderar mer tid framför TV:n. Putman varnar också för att han kanske underskattat dessa negativa effekter.
  Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för alla de som söker sig hit. Istället visar det sig att det rör sig om en ekonomisk invandring – ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för lättvindigt ges bort.

   Fullmäktige föreslås besluta:

  att vid nästa tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar
  att om möjligt avbryta avtalet med Migrationsverket omedelbart

   

   Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms i karlskrona kommuns skolor

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms i karlskrona kommuns skolor

  För att stötta våra barn och ungdomar som är på väg att glida bort från skolorna vill vi hjälpa skolan att ge dom ett verktyg att på ett enkelt sätt komma i kontakt med föräldrarna. Skolan kanske inte reagerar i tid när en elev börjar snurra neråt i en negativ spiral. I en rapport som kommer från Malmö visar att många elever behöver extra hjälp att komma ”tillbaka i spåret”.

  I rapporten: Malmöelevers levnads och drogvanor 2006. framgår att mer än var tredje elev skolkar minst någon gång per termin, en av tio skolkar en gång i månaden eller oftare, tre procent skolkar en eller flera gånger i veckan.
  Skolk är en bidragande orsak till de dåliga resultaten i Karlskronas skolor, men är också en tydlig riskfaktor för normbrytande beteende. I undersökningen: Elever på vift FOU- rapport 2005, framgår det att skolkande elever är överrepresenterade i samtliga typer av normbrott såsom kriminalitet och droganvändning. Även andra undersökningar visar att skolk är en indikator på att ungdomar har andra problem.

  Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen går till skolan, men i många fall känner de inte till om barnet är där eller inte. När IT- gymnasiet i Rissne för några år sen införde ett system, där föräldrarna omedelbart informerades via sms, när deras barn uppvisar ogiltig frånvaro, såg man en märkbar minskning av den ogiltiga frånvaron. De goda resultaten har bland annat resulterat i att Göteborgs kommun nyligen har infört ett liknande system.

  Sverigedemokraterna anser att snabbare och tydligare information till föräldrarna via sms. Skulle kunna vara ett led i att bekämpa skolket även i Karlskrona kommun.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta.

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges till föräldrarna via sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona