Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 55

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

SD-Karlskronas representanter i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till föreningen:
Christopher Larsson
Ordförande
SD Karlskrona
Besöksadress, Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se

Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

 

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

Gruppledare för SD-Karlskrona Christopher Larsson
samt Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof

 

senaste nytt

 • Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.
  På våra kommunala upphandlingar står det inget om att man ska ta hänsyn till ”djurskyddslagen” bryr vi oss då inte om att djurskyddslagen upprätthålls?

  Vid en väldigt snabb granskning av vad som köps in i kommunen genom Menigo(avtal), Dafgårds (avtal) och charkett(avtal) framgår att framförallt Dafgårds och menigo har levererat halal slaktad mat i kommunen 2010 och 2011. Jag har hittat dokument där det står efter artikeln att det är just halal. Jag har kollat upp en artikel från menigo som heter ”Top Table” och de halalslaktar all sin kyckling i Thailand som de levererar. Däremot så garanterar just detta företaget vid kontakt att de bedövar djuren innan avblodning, även om de läser några verser i koranen över djuret.
  Enligt en artikel i svd 25/5 visar en rapport från eu-kommissionen att 75% av nötkreaturen i Storbritannien slaktas på ett plågsamt sätt. Detta är inte förenligt med svensk djurhållning.

  Vi har företag som skickar kött till kommunen över hela jordklotet. Från Thailand kommer kyckling och halalslaktade lamm från nya zealand(här bedövas de inte), nötkreatur från EU. När vi har svenska kyckling och andra slakterier  i blekinge, skåne och på Öland? Jag anser jag att mängden importerat kött bör minskas till ett minimum för de som äter i kommunen har inte möjlighet att välja vad de stoppar i sig, det är vårt ansvar. Vi har företag inom EU i England som inte följer djurskyddet trots att de borde tex. Det enda sättet att veta vad vi serverar barnen och de äldre i kommunen är att vi ökar mängden svenskt kött i våra kommunala verksamheter. Vi måste hjälpa våra medarbetare ute i köken genom att Informera dom och ge dom redskap(information) så att dom vet vad de tillagar. Vi borde stödja våra egna bönder, köpa svenska produkter på så vis vet vi att djuren har det bättre än på många andra håll och vi vet vad vi får i oss. Eu och konkurrenslagstiftningen är tuff men det går om vi bara vill. Det finns numera flera rättsfall som komplicerar det hela lite gällande konkurrenslagstiftningen men det finns hjälp att få som menar att det går.
  MSR jobbar med att stödja våra upphandlare så att de gör bra val.

  ”Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. Vi ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad produktinformation (EPD). ”

  Vi har flera kunniga upphandlare som arbetar med detta, nu gäller det att vi ska ge dom verktygen.

  Jag vill med bakgrund av ovanstående ge kommunstyrelsen i uppdrag
  Att: utreda hur vi ska kunna öka mängden svenskt kött i kommunen.
  Att: utreda varifrån maten vi köper in verkligen kommer ifrån
  Att: Tillse så köken runt om i kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt.
  Att: Ta bort kött som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.

   
  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Motion angående uppsägning av avtalet med migrationsverket

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion om att säga upp avtalet med migrationsverket

  Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige. Vi har i Karlskrona kommun en hög andel arbetslösa ungdomar och vi är tacksamma för att ABB går så bra som det gör, för dom sysselsätter många och nyanställer.
  Vi går nu mot en ny högkonjunktur och sysselsättningen kommer att öka men det betyder inte att vi inte måste se framåt. Vi måste dra i invandringsbromsen för att hjälpa de invandrare och flyktingar som befinner sig i Sverige idag.
  Sverige är världskänt för sin liberala flyktingpolitik och det gör att många säljer vad de har i sina länder och söker lyckan i sverige.

   En bråkdel är riktiga flyktingar
  Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar.

  Urholkning av asylprocessen
  Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna ansvarslösa politik!

  Hjälp i närområdet
  I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden i samhället och att invandrarna behövs. Trots detta är det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare på grund av de problem och kostnader det medför. Som exempel kan man nämna att UNHCR hade mindre än 1/100-del av kostnaden för att ta hand om en flykting i ett år på 90-talet. Enligt färskare siffror lutar det åt ännu större skillnad idag. Hade vi istället fört en human flyktingpolitik hade vi kunna rädda oerhört många fler liv. Därför vill Sverigedemokraterna vill se att hjälp till riktiga flyktingar ska ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpa personer.
  Bara i afrika lever 40 miljoner människor på flykt utanför sina egna länder, det är en humanitär katastrof! Löser vi detta genom att upplåta våra hem åt dessa flyktingar? naturligtvis inte, det är inte hållbart. Dock en vacker tanke.
  Vi måste hjälpa flyktingar på plats i sina egna länder eller alternativt grannländer. Där de befinner sig helt enkelt. Men vi har bara en viss påse pengar att ge till dessa flyktingar för att många invandrare kommer hit till vårt land och tar delar ur den påsen.
  Uträkningar har gjorts som säger att för samma pengar som vi kan hjälpa en person i sverige kan vi hjälpa 100st i deras egna eller grannländer.

  Ett otryggare samhälle
  Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i den svenska kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska behålla sin egen särart, kultur och värderingar. Robert Putnam, en statsvetare och forskare, skriver att den så kallade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället; politiker har lägre förtroende, lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt. Putnam menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet och att man spenderar mer tid framför TV:n. Putman varnar också för att han kanske underskattat dessa negativa effekter.
  Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för alla de som söker sig hit. Istället visar det sig att det rör sig om en ekonomisk invandring – ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för lättvindigt ges bort.

   Fullmäktige föreslås besluta:

  att vid nästa tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar
  att om möjligt avbryta avtalet med Migrationsverket omedelbart

   

   Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms i karlskrona kommuns skolor

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms i karlskrona kommuns skolor

  För att stötta våra barn och ungdomar som är på väg att glida bort från skolorna vill vi hjälpa skolan att ge dom ett verktyg att på ett enkelt sätt komma i kontakt med föräldrarna. Skolan kanske inte reagerar i tid när en elev börjar snurra neråt i en negativ spiral. I en rapport som kommer från Malmö visar att många elever behöver extra hjälp att komma ”tillbaka i spåret”.

  I rapporten: Malmöelevers levnads och drogvanor 2006. framgår att mer än var tredje elev skolkar minst någon gång per termin, en av tio skolkar en gång i månaden eller oftare, tre procent skolkar en eller flera gånger i veckan.
  Skolk är en bidragande orsak till de dåliga resultaten i Karlskronas skolor, men är också en tydlig riskfaktor för normbrytande beteende. I undersökningen: Elever på vift FOU- rapport 2005, framgår det att skolkande elever är överrepresenterade i samtliga typer av normbrott såsom kriminalitet och droganvändning. Även andra undersökningar visar att skolk är en indikator på att ungdomar har andra problem.

  Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen går till skolan, men i många fall känner de inte till om barnet är där eller inte. När IT- gymnasiet i Rissne för några år sen införde ett system, där föräldrarna omedelbart informerades via sms, när deras barn uppvisar ogiltig frånvaro, såg man en märkbar minskning av den ogiltiga frånvaron. De goda resultaten har bland annat resulterat i att Göteborgs kommun nyligen har infört ett liknande system.

  Sverigedemokraterna anser att snabbare och tydligare information till föräldrarna via sms. Skulle kunna vara ett led i att bekämpa skolket även i Karlskrona kommun.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta.

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges till föräldrarna via sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Bästa sverigedemokrat!

  Av christopher.larsson den 6 april, 2011
  0
  0

  Det är med stor glädje jag kan se att medlemsantalet har ökat något i vår förening sedan valet. Vi sverigedemokrater har länge kämpat i motvind men för att använda Karlskronas gamla slogan ”med vind i seglen” så seglar nu skutan stadigt framåt.

  Vi har startat upp en ungdomsförening i Karlskrona som vi hoppas kommer att ge oss lite ungdomar i partiet.
  Vi kommer i SDU Karlskrona/Ronneby att hålla möten 6-8 gånger per år och även försöka förmå våra unga förmågor att ge sig ut lite i landet på andra arrangemang för att träffa andra ungdomar och nätverka.

  Ronneby och deras starka gruppledare Anna-Mi kommer att bryta sig loss som planerat och starta en egen förening i Ronneby.
  Detta kommer att ske först när vi håller nästa årsmöte men de kommer att jobba lite med detta projektet vid sidan om vår egen Karlskrona/Ronneby-förening.
  Vår riksdagsman kämpar på uppe i Stockholm, i landstinget och kommunerna kämpar våra politiker och fritidspolitiker vidare. Vi har en stark medvind i Karlskrona som gjort att vi är permanent adjungerade till Kommunstyrelsens arbetsutskott dock ej med rösträtt (ännu).
   I flera nämnder sitter vi även med i arbetsutskotten och i idrotts och fritidsnämnden har vi fått igenom en parlamentarisk styrning i målarbetet vilket innebär att vi har precis lika mycket rösträtt som alla andra partier i målarbetet.
  Jag ser gärna att ni skickar förslag till förbättringar i kommunen till mig eller till vår gruppledare i Karlskrona Ola Svensson och gruppledaren i Ronneby Anna-Mi Kullman.
  Det går alldeles utmärkt att ta upp sådana frågor på våra medlemsmöten.

  Vi beslutade på årsmötet att vi skulle försöka hålla medlemsmöten med jämnare intervall och skapa en större samhörighet i föreningen.
  Här kommer inbjudningar till vårens och sommarens möten.

  Söndagen den 17:e April kommer vi att hålla första medlemsmötet i Ronneby stadshus kl 14:00, vi serverar fika. På mötet kommer det bla att hållas en allmänpolitisk debatt där medlemmar kan diskutera aktuella ämnen som berör.

  Måndagen den 6:e Juni kommer vi att hålla medlemsmöte och efter det fira nationaldagen på restaurang Karön i Ronneby tillsammans med övriga bröder och systrar i distriktet. En separat inbjudan kommer senare. Men spika in detta i din kalender och ta gärna med barn, barnbarn eller goda vänner för att återuppväcka denna fina tradition med nationaldagsfirande.

  Söndagen den 10:e Juli 2011 kommer att bli en historisk dag för oss sverigedemokrater då vi kommer att få vår första egna dag på almedalsveckan på Gotland.
  Distriktet kommer att anordna transporter och hjälpa till med var man kan bo. Man kan ju välja att bara komma på just denna söndagen men vi kommer även att hjälpa till med att hitta boende för de som vill stanna hela veckan. Separat inbjudan kommer senare.

  Lördagen den 6:e Augusti är det återigen dags för Jimmies sommartal i Sölvesborg, jag har i skrivande stund ingen information om hur arrangemanget kommer att se ut så även här kommer informationen att skickas ut senare.

  Vi kommer att stå på Lövmarknaden, Tosiga Bonnadan och Sailet med ett stånd för att möta våra väljare och sprida vårt budskap.
  Här ser vi gärna att ni medlemmar kommer och hjälper oss att bemanna dessa platserna det gör ju inget om vi är många som hjälps åt.
  Detta är väldigt trevliga möten man kan få direkt med väljarna och kommer att ge dig massor av positiv energi.
  Vi kommer att ta upp anmälningar på medlemsmötena.

  Tack och Vi ses!

  Christopher Larsson
  Ordförande
  Sverigedemokraterna Karlskrona/Ronneby

 • Nya styrelsen Karlskrona/Ronneby Kommunförening

  Av christopher.larsson den 6 april, 2011
  0
  0

  Ordförande Christopher Larsson

  1:e Vice Ordförande Ola Svensson

  2:e Vice Ordförande Anna-Mi Kullman

  Sekreterare Martin Kirchberg

  Kassör Per Björklund

  Ledamot Simon Gruvström

  Ledamot Gudrun Johansson

  Ledamot Edvard Tvermoes

  1:e Suppleant Per Henriksson

  2:e Suppleant Tomas Lund

  3:e Suppleant Ove Uppgren

  Revisor Lars-Erik Johansson

  Revisorssuppl Göran Roos

  Valber.ledamot Janita Kirchberg (sammankallande)

  Valber.ledamot Richard Jomshof

  Valber.ledamot Björn Brink