Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 53

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

SD-Karlskronas representanter i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till föreningen:
Christopher Larsson
Ordförande
SD Karlskrona
Besöksadress, Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se

Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

 

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

Gruppledare för SD-Karlskrona Christopher Larsson
samt Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof

 

senaste nytt

 • Motion angående transparens i kommunfullmäktige mellan politikerna och medborgarna

  Av christopher.larsson den 25 januari, 2012
  0
  0

   

  På våra kommunfullmäktigemöten debatteras det friskt och engagerat, för att kunna vara delaktig krävs det att du har ledigt från jobbet för att sitta och bevaka karlskronakanalen.se eller kanske tom vara på plats i wämö center.
  Idag visas alla fullmäktigemöten på webben men tyvärr finns det ingen möjlighet för de som inte har möjlighet att närvara på mötet i realtid. Jag skulle jag vilja att mötena spelades in och lades på karlskronakanalen.se så att medborgarna kan se och lyssna på hur deras folkvalda politiker talar och agerar i kommunfullmäktige.
  Detta för att öka transparensen i  politiken och göra det lättare för alla medborgarna att hänga med.
  Vi måste minska vägarna mellan politikerna och medborgarna.

  Jag yrkar för:

  Att: Kommunstyrelsen ger i uppdrag till vår samarbetspartner att spara dessa filer på sin hemsida www.karlskronakanalen.se i 2 år .

  Christopher Larsson
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ordförande i kommunföreningen Karlskrona/Ronneby

 • Pressmeddelande

  Av christopher.larsson den 25 januari, 2012
  0
  0

  Dags att ta ställning – nu får det vara nog!

   

  Rektorerna i vår kommun avsäger sig arbetsmiljöansvaret och våra elever får inte tillräckligt med resurser för att tillgodose de behov som finns på grund av elevpengens storlek som sänktes som en tillfällig lösning för att få förra årets budget i balans.

   

  Att man inte har återställt elevpengen är ett allvarligt hot mot skolans uppdrag.  Vi inom Sverigedemokraterna föreslog i vårt internbudgetförslag att återställa elevpengen till sitt ursprungliga belopp detta genom att äska 6 miljoner kronor från ”Kvalitet och välfärdsreserven” som antogs i budgeten 2011 samt att BUN tillför 3 miljoner kronor från sin reserv. Med denna summa och en återställning av elevpengen från andra kvartalet innebär detta även en liten ökning jämfört med tidigare elevpeng.

   

  Samtidigt som alla verksamheter inom BUN har sparkrav på sig väljer femklövern att öka satsningen på nyanlända och modersmålsundervisning med 1,5 miljoner kronor i internbudgeten. Är det rätt att göra denna satsning med tanke på det ekonomiska läget och de sparkrav som ligger utdelade på samtliga verksamheter?

   

  I vårt internbudgetförslag som nämns ovan kommer vi i kommunstyrelsen att lägga detta förslag  för att åtgärda det dåliga ekonomiska läget som rektorerna har att arbeta med idag. Vi vill även ge rektorer och lärare en ärlig chans att bedriva skolverksamhet med en kvalitativ undervisning. För att ytterligare förbättra förutsättningarna långsiktigt för skolorna i Karlskrona kommun så bör en översyn av samtliga skolor ske snarast och beslut fattas. Detta innebär att några skolor troligtvis kommer att avvecklas men vilka skolor måste skyndsamt tas fram och beslut fattas för att säkra och stärka den framtida skolan i Karlskrona kommun.

   

  Att det råder ett extremt allvarligt läge är vi alla överens om och att inte alla partier i kommunen blir inbjudna då detta ska diskuteras är anmärkningsvärt. Men trots detta så hoppas vi i Sverigedemokraterna att samtliga partier och politiker vågar ta ansvar för en långsiktig och positiv utveckling av skolan i Karlskrona kommun.

   

   

  Ola Svensson

  Gruppledare

  Ledamot BUN Karlskrona

 • Landsdagarna 2011

  Av christopher.larsson den 6 december, 2011
  0
  0

   

  Här har vi några av Sverigedemokraterna Karlskronas företrädare från landsdagarna, November 2011

  Richard Jomshof, Christopher Larsson, Per Björklund, Martin Kirchberg och Ola Svensson

   

   

   

   

 • Motion angående upprustning av vår vackra park

  Av christopher.larsson den 23 november, 2011
  0
  0

  Vår vackra park har fått sig ett lyft då buskarna mot parkgatan togs
  bort och öppnade upp för en ljusare och mer välkomnande park.

  De sjuka almarna har sågats ner och gett parken mer ljus insläpp som bidrar
  till den trevliga miljön. Parkförvaltningen gör ett fantastiskt bra jobb med
  alla blommor och växter i parken.

  På somrarna ser man barnfamiljer,
  ungdomar och äldre som samsas om gräsplättarna för en fika eller bara en
  stund avkoppling.

  Men lekplatsen räcker inte till, det är så många barn som kommer på helgerna
  för att leka och visst hade det varit trevlig om vi kunnat stoltsera med en
  attraktiv lekplats för kommunens barn, men även för alla barnturister som
  besöker oss. Denna gröna oas kan göras mycket bättre.

   

  Jag vill därför föreslå till kommunfullmäktige:

  Att utreda möjligheterna och
  kostnaderna för att tredubbla aktivitetsutbudet mot vad vi har idag för barn i
  Hoglandspark.
  För att på så vis göra detta till en naturlig mötesplats för barn och familjer.

  Christopher Larsson
  Ordförande Sverigedemokraterna Karlskrona/Ronneby

 • Motion angående citybussen som trafikerar Trossö

  Av christopher.larsson den 23 november, 2011
  0
  0

  Vi har en lite grön handikappanpassad buss i Karlskrona som trafikerar
  centrala delarna av staden som heter citybussen, denna bussen är ofta tom.

  Nu när vintern kommer och det blir kallt och halt så är det många av våra
  pensionärer som får svårt att gå och riskerar att halka med svåra skador som
  följd.

  Därför är det flera som stannar inomhus i ensamhet, alldeles för många av våra
  pensionärer lever under pressade ekonomiska förhållanden.

  Jag tycker att denna bussen ska göras avgiftsfri för pensionärer och utöka
  sträckan som den trafikerar. Den kostar pengar redan idag och den snurrar runt
  i vår vackra stad, borde vi inte då kunna ge de som varit med och skapat vår
  stad möjlighet att åka gratis.

  Jag vill därför föreslå till kommunfullmäktige:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att göra
  citybussen avgiftsfri för pensionärer.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att dra om linjen så att denna bussen även
  trafikerar långö, saltö inklusive utövägen. 

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets
  adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona