Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 52

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms i karlskrona kommuns skolor

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms i karlskrona kommuns skolor

  För att stötta våra barn och ungdomar som är på väg att glida bort från skolorna vill vi hjälpa skolan att ge dom ett verktyg att på ett enkelt sätt komma i kontakt med föräldrarna. Skolan kanske inte reagerar i tid när en elev börjar snurra neråt i en negativ spiral. I en rapport som kommer från Malmö visar att många elever behöver extra hjälp att komma ”tillbaka i spåret”.

  I rapporten: Malmöelevers levnads och drogvanor 2006. framgår att mer än var tredje elev skolkar minst någon gång per termin, en av tio skolkar en gång i månaden eller oftare, tre procent skolkar en eller flera gånger i veckan.
  Skolk är en bidragande orsak till de dåliga resultaten i Karlskronas skolor, men är också en tydlig riskfaktor för normbrytande beteende. I undersökningen: Elever på vift FOU- rapport 2005, framgår det att skolkande elever är överrepresenterade i samtliga typer av normbrott såsom kriminalitet och droganvändning. Även andra undersökningar visar att skolk är en indikator på att ungdomar har andra problem.

  Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen går till skolan, men i många fall känner de inte till om barnet är där eller inte. När IT- gymnasiet i Rissne för några år sen införde ett system, där föräldrarna omedelbart informerades via sms, när deras barn uppvisar ogiltig frånvaro, såg man en märkbar minskning av den ogiltiga frånvaron. De goda resultaten har bland annat resulterat i att Göteborgs kommun nyligen har infört ett liknande system.

  Sverigedemokraterna anser att snabbare och tydligare information till föräldrarna via sms. Skulle kunna vara ett led i att bekämpa skolket även i Karlskrona kommun.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta.

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges till föräldrarna via sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Bästa sverigedemokrat!

  Av christopher.larsson den 6 april, 2011
  0
  0

  Det är med stor glädje jag kan se att medlemsantalet har ökat något i vår förening sedan valet. Vi sverigedemokrater har länge kämpat i motvind men för att använda Karlskronas gamla slogan ”med vind i seglen” så seglar nu skutan stadigt framåt.

  Vi har startat upp en ungdomsförening i Karlskrona som vi hoppas kommer att ge oss lite ungdomar i partiet.
  Vi kommer i SDU Karlskrona/Ronneby att hålla möten 6-8 gånger per år och även försöka förmå våra unga förmågor att ge sig ut lite i landet på andra arrangemang för att träffa andra ungdomar och nätverka.

  Ronneby och deras starka gruppledare Anna-Mi kommer att bryta sig loss som planerat och starta en egen förening i Ronneby.
  Detta kommer att ske först när vi håller nästa årsmöte men de kommer att jobba lite med detta projektet vid sidan om vår egen Karlskrona/Ronneby-förening.
  Vår riksdagsman kämpar på uppe i Stockholm, i landstinget och kommunerna kämpar våra politiker och fritidspolitiker vidare. Vi har en stark medvind i Karlskrona som gjort att vi är permanent adjungerade till Kommunstyrelsens arbetsutskott dock ej med rösträtt (ännu).
   I flera nämnder sitter vi även med i arbetsutskotten och i idrotts och fritidsnämnden har vi fått igenom en parlamentarisk styrning i målarbetet vilket innebär att vi har precis lika mycket rösträtt som alla andra partier i målarbetet.
  Jag ser gärna att ni skickar förslag till förbättringar i kommunen till mig eller till vår gruppledare i Karlskrona Ola Svensson och gruppledaren i Ronneby Anna-Mi Kullman.
  Det går alldeles utmärkt att ta upp sådana frågor på våra medlemsmöten.

  Vi beslutade på årsmötet att vi skulle försöka hålla medlemsmöten med jämnare intervall och skapa en större samhörighet i föreningen.
  Här kommer inbjudningar till vårens och sommarens möten.

  Söndagen den 17:e April kommer vi att hålla första medlemsmötet i Ronneby stadshus kl 14:00, vi serverar fika. På mötet kommer det bla att hållas en allmänpolitisk debatt där medlemmar kan diskutera aktuella ämnen som berör.

  Måndagen den 6:e Juni kommer vi att hålla medlemsmöte och efter det fira nationaldagen på restaurang Karön i Ronneby tillsammans med övriga bröder och systrar i distriktet. En separat inbjudan kommer senare. Men spika in detta i din kalender och ta gärna med barn, barnbarn eller goda vänner för att återuppväcka denna fina tradition med nationaldagsfirande.

  Söndagen den 10:e Juli 2011 kommer att bli en historisk dag för oss sverigedemokrater då vi kommer att få vår första egna dag på almedalsveckan på Gotland.
  Distriktet kommer att anordna transporter och hjälpa till med var man kan bo. Man kan ju välja att bara komma på just denna söndagen men vi kommer även att hjälpa till med att hitta boende för de som vill stanna hela veckan. Separat inbjudan kommer senare.

  Lördagen den 6:e Augusti är det återigen dags för Jimmies sommartal i Sölvesborg, jag har i skrivande stund ingen information om hur arrangemanget kommer att se ut så även här kommer informationen att skickas ut senare.

  Vi kommer att stå på Lövmarknaden, Tosiga Bonnadan och Sailet med ett stånd för att möta våra väljare och sprida vårt budskap.
  Här ser vi gärna att ni medlemmar kommer och hjälper oss att bemanna dessa platserna det gör ju inget om vi är många som hjälps åt.
  Detta är väldigt trevliga möten man kan få direkt med väljarna och kommer att ge dig massor av positiv energi.
  Vi kommer att ta upp anmälningar på medlemsmötena.

  Tack och Vi ses!

  Christopher Larsson
  Ordförande
  Sverigedemokraterna Karlskrona/Ronneby

 • Nya styrelsen Karlskrona/Ronneby Kommunförening

  Av christopher.larsson den 6 april, 2011
  0
  0

  Ordförande Christopher Larsson

  1:e Vice Ordförande Ola Svensson

  2:e Vice Ordförande Anna-Mi Kullman

  Sekreterare Martin Kirchberg

  Kassör Per Björklund

  Ledamot Simon Gruvström

  Ledamot Gudrun Johansson

  Ledamot Edvard Tvermoes

  1:e Suppleant Per Henriksson

  2:e Suppleant Tomas Lund

  3:e Suppleant Ove Uppgren

  Revisor Lars-Erik Johansson

  Revisorssuppl Göran Roos

  Valber.ledamot Janita Kirchberg (sammankallande)

  Valber.ledamot Richard Jomshof

  Valber.ledamot Björn Brink

 • Nyvalda ordföranden har ordet.

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  Jag skulle vilja börja med att tacka för förtroendet, det är en stor ära för mig att ens bli nominerad i denna stora samling av intelligenta människor.

  Snart kommer vi att hålla vårt första styrelsemöte i den nya styrelsen och där kommer vi att dra upp alla de synpunkter som ni medlemmar lämnat till oss.
  Vi kommer att hålla fler medlemsmöten där det kommer att vara mer inriktning på allmänpolitisk debatt och det kommer att vara mer sociala träffar för medlemmar bla.

  Till sommaren kommer vi förmodligen att behöva hjälp med att bemanna de olika stånd som vi kommer att ha på olika festivaler och marknader.
  Sen vill jag flagga för almedalsveckan där vi fått en egen dag i egenskap av riksdagsparti. Har ni möjlighet att komma dit så kommer det att vara värt det.
  Partiet och även SDU kommer att samordna transporter.

  Nya medlemmar? känner du någon som sympatiserar med oss så bjud med dom till partiet. 150kr(utan tidning) det är en låg kostnad för att stötta partiet.
  Känner du någon ungdom som kanske är intresserad be denne att registrera sig via www.sdu.nu (medlemskap i sdu är gratis) så kommer utskick automatiskt.
  Ju fler vi är desto starkare blir vi!

  Med glada hälsningar

  Christopher Larsson
  Ordförande

 • Motion om betygsättning av lärare

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  En bra relation mellan lärare och elev är en bra förutsättning för att kunna lära ut och lära sig något i skolan. En kontinuerlig uppföljning av elevens inlärning och utveckling sker i form av prov och betyg men en konstruktiv dialog kring elevernas önskemål av läraren finns inte.
  Det har diskuterats att man ska kunna överklaga sina betyg vilket jag är positiv till.
  Jag tycker det är viktigt för lärarens personliga utveckling att han/hon även får ett skriftligt omdöme av eleverna så att han/hon får reda på om jobbet som utförts är bra eller var det kan förbättras.  Att eleverna ska kunna betygsätta lärare ska således inte vara en kanal enbart för kritik utan en möjlighet för elever att hjälpa läraren att nå ut till eleverna på ett bättre sätt.
  Därför är det viktigt att ett betygsystem av lärare inte har för utgångspunkt att kritisera det som är dåligt utan utformningen ska ge förslag på vad läraren kan bli bättre på.

  Igår kom skolinspektionens rapport gällande hur eleverna lyckas med att nå godkänt i samtliga ämnen i grundskolan, det var samma låga siffror som vi visat de senaste 10åren.
  Varför är det på detta viset? Jag kan tro att det har med pedagogerna att göra och kanske att de inte kontrollerar sig själva eller funderar över vad som gick snett.
  Om en snickare bygger att tak och taket rasar in så kommer en utredning att visa vad det var som gick snett. Klena balkar eller dåliga infästningar, men om en elev uppvisar IG i betygen bryr sig inte skolan om detta(som man kan se utifrån). Man måste analysera vad som gick snett och tillsätta åtgärder så att alla elever får samma chans. Nu är det dags för lärarna att få feedback, detta torde dessutom höja nivån på den kommunala skolan och på allvar ta upp kampen mot friskolorna.

  Jag yrkar för:

  Att: Man ger berörd nämnd i uppdrag att ta fram en mall för detta så att underlaget blir till nytta för både läraren och eleverna.
  Att:De kommunala skolorna inför betygsättning av lärare genom elever.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna