Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 51

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Av christopher.larsson den 15 november, 2011
  0
  0

  Debattinlägg skickad till BLT
  och Sydöstran den 14/11-2011

  Nedskärningarna inom skolområdet i Karlskrona har varit omfattande de senaste åren.
  Trots detta väljer den styrande Femklövern att lägga fram ytterligare ett sparförslag som,
  om det går igenom, kommer att innebära dödsstöten för många av våra landsbygdsskolor.

  Det framlagda förslaget visar med tydlighet att man är totalt okunnig om det
  mervärde de mindre skolorna bland annat ger i form av mindre mobbning och ökad
  trygghet för våra barn och ungdomar. Till detta kommer naturligtvis att landsbygdsskolorna
  gör en levande landsbygd möjlig, vilket hela kommunen tjänar på.
  Finns det en skola i byn, finns det också incitament för en barnfamilj att flytta dit, ett
  samband Femklövern uppenbarligen inte ser.

  Istället för att värna de väl fungerande och för kommunen mycket viktiga
  småskolorna, vill Femklövern i klassisk socialdemokratisk anda satsa på
  stordrift genom att fösa ihop barn och ungdomar på F-9-skolor. Vi beklagar
  detta. Till skillnad från Femklövern värnar nämligen Sverigedemokraterna,
  precis som tidigare, de mindre skolorna.

  Det kan mycket väl vara så att det i något enstaka fall kan vara motiverat att
  lägga ned en skola. För precis på samma sätt som att en skola kan vara för
  stor, kan en skola också vara för liten. Dock ska ett sådant beslut i så fall
  fattas på grundval av att den pedagogiska kvaliteten hotas och ingenting annat.
  För Sverigedemokraterna vägrar ställa sig bakom en regelrätt slakt på kommunens
  småskolor så länge det finns pengar att hämta inom andra områden.

  Ekonomin
  i Karlskrona är allt annat än bra, och enligt media vill Femklövern spara 23,5
  miljoner kronor årligen på skolan. Det är mycket pengar. Detta ska dock sättas
  i samband med de närmare 50 miljoner kronor kommunens skattebetalare tvingades
  betala i ekonomiskt bistånd år 2009 till ”utrikes född inklusive flykting”
  (källa: www.scb.se). Närmare 50 miljoner
  kronor på bara ett enda år. Och detta är långt ifrån den enda kostnaden som
  följer i den misslyckade invandringspolitikens spår. Det står utom all tvivel
  att en ansvarsfull invandringspolitik i Karlskrona skulle kunna rädda kommunens
  skolor och mer därtill.

  All politik handlar om prioriteringar och Sverigedemokraterna vågar prioritera
  svensk välfärd före splittrande och segregerande mångkultur och kostsam
  massinvandring. Till skillnad från övriga partier har Sverigedemokraterna
  nämligen inga skygglappar, och till skillnad från övriga partier sätter
  Sverigedemokraterna den svenska välfärden främst.

  Richard Jomshof
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna

  Christopher Larsson
  Ordförande Sverigedemokraterna,  Karlskrona/Ronneby

  Ola Svensson
  Distriktsordförande Sverigedemokraterna, Blekinge

 • Angående de sk småskolorna i karlskrona kommun

  Av christopher.larsson den 9 november, 2011
  0
  0

  Imorgon Torsdag den 10e November är det möte i barn och ungdomsnämndens arbetsutskott dit vi normalt inte äger tillträde. Nu börjar dock den svaga femklövern vackla och kan tänkas behöva stöd i sina ansträngningar att presentera en enad linje. Imorgon kommer jag att få tillträde till denna exclusiva klubben och för första gången möjlighet att få förstahands information.

  Vi har blivit uppvaktade av flera olika skolrepresentanter från både stad och landsbygd och vi kommer att skicka ett pressmeddelande när vi fått alla fakta på bordet.
  Vi sverigedemokrater jobbar för vanliga människor, vi jobbar för våra barn och för våra äldre.

  Christopher Larsson
  Ordförande Karlskrona/Ronneby

 • Uppåt igen för SD

  Av christopher.larsson den 15 augusti, 2011
  0
  0

 • Affes statistikblogg

  Av christopher.larsson den 8 augusti, 2011
  0
  0

  Hej alla! Affes statistikblogg har delat med sig av denna informationen. (http://affes.wordpress.com/)
  Man ser tydligt i siffrorna att mycket av pengarna i kommunens stödverksamhet hamnar hos de som är utlandsfödda.
  Vi arbetar för att Karlskrona kommun ska säga upp avtalet med migrationsverket.
  Vi gör detta för att vi ska få andrum och hinna ta hand om alla som redan är här  och som fått medborgarskap.
  Många i sverige går utan arbete, många är sjukskrivna osv osv det finns massor av olika anledningar till att man får stöd från kommunen. Detta bidragsberoende måste minska, Vi måste satsa på att få ut människor (som kan) att komma ut och få ett arbete, arbetskamrater och en fast punkt i tillvaron är så oerhört viktig.
  Många knyter hela sin person till sitt arbete och det blir en del av dig själv.
  Vi glömmer lätt bort att det finns människor även i Sverige som är födda här som har problem med att få arbete eller som av olika anledningar haft svårt att få ett jobb.
  Ungdomar har ett jätteprojekt idag att ta sig in på en full arbetsmarknad. Många ungdomar idag har studerat så länge att de är sk dubbelingenjörer, civilekonom och civilingenjör. Vi tvingar cancersjuka att återgå till jobbet och samtidigt går många människor hemma för att de kanske inte kan språket trots att de bott i sverige i 3år.

  I Karlskrona kommun spenderade vi 83 218 000 kr 2010 i ekonomiskt bistånd, av dessa var cirka 11 Procenten födda utomlands och de fick 60% av kommunens pengar, känns det rimligt?
  På 10år har detta dubblerats från 24,5 Miljoner 2000 till över 50 miljoner 2010.

  Självklart ska vi hjälpa andra människor som inte råkar vara födda i vårt avlånga land, men vi sverigedemokrater tycker inte att vi använder pengarna på bästa sätt idag i Sverige. Om vi tar exemplet  Hofors kommun så tog en enig kommunstyrelse beslutade i går att kommunen ska ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn från maj nästa år.

  Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn.

  1900 kr x 365 = 693 500 x 30 = 20 865 000 kr per år i bara detta exemplet 
  —————————————————
  Från Läkare Utan Gränsers sida där de vill att man ska ge en gåva.

  Vad räcker pengarna till?

  Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

  • 1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador.
  • 500 kronor kan behandla 100 personer för
   hjärnhinneinflammation.
  • 250 kronor kan rädda livet på ett mycket
   svårt undernärt barn.
  • 150 kronor kan rädda 15 personer från att
   dö i kolera.
  • 70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd
   mot mässling.

  Kostnaden för ett ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda

  69 350 barn per år från att dö i kolera.

  eller

  465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

  Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”.

  Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande
  flyktingbarn kommer till Sverige under 2009

  Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

  166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

  eller

  1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

  eller fått

  332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

  eller räddat

  6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn.

  http://www.lakareutangranser.se/gava/Vad-racker-pengarna-till/
  http://gd.se/nyheter/hofors/1.1455281
  http://gd.se/nyheter/hofors/1.1472432
  http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/26/hofors-planerar-att-ta-emot-30-ensamkommande/

  http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticle.do?ldid=10&id=87411
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3724819.svd
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-fler-ensamma-flyktingbarn-1.984760
  http://hd.se/svalov/2009/11/04/informationsmoete-om/
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191337
  http://www.blt.se/nyheter/tt_inrikes/manga-fler-ensamma-flyktingbarn%281600255%29.gm
  http://www.kristianstadsbladet.se/article/20091104/TYCKTTANKT/711049891
  Vellingebråket splittrar Moderaterna
   

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna Karlskrona

   

 • Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.

  Av christopher.larsson den 25 maj, 2011
  1
  0

  Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök.
  På våra kommunala upphandlingar står det inget om att man ska ta hänsyn till ”djurskyddslagen” bryr vi oss då inte om att djurskyddslagen upprätthålls?

  Vid en väldigt snabb granskning av vad som köps in i kommunen genom Menigo(avtal), Dafgårds (avtal) och charkett(avtal) framgår att framförallt Dafgårds och menigo har levererat halal slaktad mat i kommunen 2010 och 2011. Jag har hittat dokument där det står efter artikeln att det är just halal. Jag har kollat upp en artikel från menigo som heter ”Top Table” och de halalslaktar all sin kyckling i Thailand som de levererar. Däremot så garanterar just detta företaget vid kontakt att de bedövar djuren innan avblodning, även om de läser några verser i koranen över djuret.
  Enligt en artikel i svd 25/5 visar en rapport från eu-kommissionen att 75% av nötkreaturen i Storbritannien slaktas på ett plågsamt sätt. Detta är inte förenligt med svensk djurhållning.

  Vi har företag som skickar kött till kommunen över hela jordklotet. Från Thailand kommer kyckling och halalslaktade lamm från nya zealand(här bedövas de inte), nötkreatur från EU. När vi har svenska kyckling och andra slakterier  i blekinge, skåne och på Öland? Jag anser jag att mängden importerat kött bör minskas till ett minimum för de som äter i kommunen har inte möjlighet att välja vad de stoppar i sig, det är vårt ansvar. Vi har företag inom EU i England som inte följer djurskyddet trots att de borde tex. Det enda sättet att veta vad vi serverar barnen och de äldre i kommunen är att vi ökar mängden svenskt kött i våra kommunala verksamheter. Vi måste hjälpa våra medarbetare ute i köken genom att Informera dom och ge dom redskap(information) så att dom vet vad de tillagar. Vi borde stödja våra egna bönder, köpa svenska produkter på så vis vet vi att djuren har det bättre än på många andra håll och vi vet vad vi får i oss. Eu och konkurrenslagstiftningen är tuff men det går om vi bara vill. Det finns numera flera rättsfall som komplicerar det hela lite gällande konkurrenslagstiftningen men det finns hjälp att få som menar att det går.
  MSR jobbar med att stödja våra upphandlare så att de gör bra val.

  ”Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. Vi ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad produktinformation (EPD). ”

  Vi har flera kunniga upphandlare som arbetar med detta, nu gäller det att vi ska ge dom verktygen.

  Jag vill med bakgrund av ovanstående ge kommunstyrelsen i uppdrag
  Att: utreda hur vi ska kunna öka mängden svenskt kött i kommunen.
  Att: utreda varifrån maten vi köper in verkligen kommer ifrån
  Att: Tillse så köken runt om i kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt.
  Att: Ta bort kött som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.

   
  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona