Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 51

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Motion angående Drogtester i skolan

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  Drogproblematiken är stor i samhället, och tendensen visar inte på att problemet minskar. Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna bland ungdomar.

  Ökat missbruk bland ungdomar skapar trauman som ökade olyckor, för tidig död och högre självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi utslagning, familjetragedier och följdeffekter som dyra behandlingsformer.

  Detta med dagens utbildade skolpersonal i området och efterkommande drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal, föräldrar och elever delta. För att motivera deltagarna behövs dels en omfattande information om missbruksbeteende, sommarjobb i kommunen skall bara erbjudas ungdomar som deltar i drogtesterna.

  Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för sommarjobb.

  Vi vill med detta inte öka arbetsbördan för skolans redan hårt ansatta personal eller öka kostnaderna för skolhälsovården. Man kan göra dessa testerna relativt enkla billiga och enkla i samband med de hälsokontroller som redan idag genomförs i skolorna.
  Man kan även upptäcka andra sjukdomar via stickor i urinen tex diabetes.

  Föräldrar och andra närstående är nyckeln till detta projektet att få eleverna friska och drogfria. Vi måste få föräldrarna delaktiga i arbetet. Alla föräldrar som är måna om sina barn kommer att vara positiva till detta.

  Det är inget ingrepp i elevens integritet då detta sköts med sekretess och utförs på alla av utbildad personal från alkohol och drogsektionen. På flera skolor i Skåne görs detta regelbundet i ren säkerhetsaspekt. Ibland jobbar eleverna på höga höjder, använder motorsågar eller framför fordon. Då är det av yttersta vikt att de inte har substanser eller sjukdomar som gör att de riskerar att skada sig själv eller andra.

  Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:
  Att uppdra åt berörda nämnd utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga drogtester i mellan, högstadieskolan och gymnasieskolan.

  Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för sommarjobb.

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna

 • SD kommunkonferens 2010

  Av christopher.larsson den 7 december, 2010
  0
  0

  Helgen den 4-5 december samlades cirka 300 kommunala företrädare i Älvsjö i södra Stockholm. Förtroendevalda kom från hela Sverige och samlades för seminarier och nätverkande. Representanter från organisationerna SABO och HARO höll föreläsning under dagen. Jimmie Åkesson, Josef Fransson, Björn Söder och Per Ramhorn var några av de som höll tal under dagens förlopp. Ian Wachtmeister fanns på plats och höll ett bejublat och applåderat tal. Dagen ägnades åt utbildning, tal och värdefullt mingel.

  Simon Gruvström