Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 50

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Landsdagarna 2011

  Av christopher.larsson den 6 december, 2011
  0
  0

   

  Här har vi några av Sverigedemokraterna Karlskronas företrädare från landsdagarna, November 2011

  Richard Jomshof, Christopher Larsson, Per Björklund, Martin Kirchberg och Ola Svensson

   

   

   

   

 • Motion angående upprustning av vår vackra park

  Av christopher.larsson den 23 november, 2011
  0
  0

  Vår vackra park har fått sig ett lyft då buskarna mot parkgatan togs
  bort och öppnade upp för en ljusare och mer välkomnande park.

  De sjuka almarna har sågats ner och gett parken mer ljus insläpp som bidrar
  till den trevliga miljön. Parkförvaltningen gör ett fantastiskt bra jobb med
  alla blommor och växter i parken.

  På somrarna ser man barnfamiljer,
  ungdomar och äldre som samsas om gräsplättarna för en fika eller bara en
  stund avkoppling.

  Men lekplatsen räcker inte till, det är så många barn som kommer på helgerna
  för att leka och visst hade det varit trevlig om vi kunnat stoltsera med en
  attraktiv lekplats för kommunens barn, men även för alla barnturister som
  besöker oss. Denna gröna oas kan göras mycket bättre.

   

  Jag vill därför föreslå till kommunfullmäktige:

  Att utreda möjligheterna och
  kostnaderna för att tredubbla aktivitetsutbudet mot vad vi har idag för barn i
  Hoglandspark.
  För att på så vis göra detta till en naturlig mötesplats för barn och familjer.

  Christopher Larsson
  Ordförande Sverigedemokraterna Karlskrona/Ronneby

 • Motion angående citybussen som trafikerar Trossö

  Av christopher.larsson den 23 november, 2011
  0
  0

  Vi har en lite grön handikappanpassad buss i Karlskrona som trafikerar
  centrala delarna av staden som heter citybussen, denna bussen är ofta tom.

  Nu när vintern kommer och det blir kallt och halt så är det många av våra
  pensionärer som får svårt att gå och riskerar att halka med svåra skador som
  följd.

  Därför är det flera som stannar inomhus i ensamhet, alldeles för många av våra
  pensionärer lever under pressade ekonomiska förhållanden.

  Jag tycker att denna bussen ska göras avgiftsfri för pensionärer och utöka
  sträckan som den trafikerar. Den kostar pengar redan idag och den snurrar runt
  i vår vackra stad, borde vi inte då kunna ge de som varit med och skapat vår
  stad möjlighet att åka gratis.

  Jag vill därför föreslå till kommunfullmäktige:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att göra
  citybussen avgiftsfri för pensionärer.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att dra om linjen så att denna bussen även
  trafikerar långö, saltö inklusive utövägen. 

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna
  0708 84 60 01
  kansliets
  adress:
  Box 258, 371 24  Karlskrona

 • Ändringsyrkanden, P-strategin i Karlskrona

  Av christopher.larsson den 20 november, 2011
  0
  0

  Sverigedemokraterna
  föreslår följande ändringsyrkanden i liggande P-strategi förslag.

  1.Att tidsbegränsa platserna i röd zon till max 2 timmar.

  Med detta så uppnås en rotation på p-platserna i röd zon.
  Detta skall gälla under avgiftsbelagd tid vardagar 9 – 16 samt lördagar 10 -14.
  De som har behov av längre p- tid hänvisas till p-hus alt. Blå eller grönzon.
  Om man arbetar eller har hela dagen uppbokad på i centrala Karlskrona
  finns det ingen anledning till att parkera på de mest attraktiva platserna.
  Med andra ord ”rätt bil på rätt plats”, samt att information om var det finns
  möjlighet att parkera längre tid ska finns på skyltar och P-automaterna.

  2.Ökad/effektivare p- övervakning

  För att det skall vara möjligt att uppnå önskad effekt krävs en effektivare /ökad övervakning på Trossö i sin helhet.

   

  3.Inget P-förbud i röd zon mellan 03,00 – 07,30.

  Det finns 471 platser i röd zon. Boende i anslutning till
  denna zon bör ges möjlighet att parkera nära sin bostad. Vad det gäller städning
  samt snöröjning bör det utföras enligt samma princip som i blå respektive grön
  zon.

  4.Utöka mängden parkeringsplatser på Trossö.

  Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till
  fler parkeringsplatser på centrala Trossö för att öka antalet attraktiva
  parkeringsplatser.

  För övrigt yrkar Sverigedemokraternas trafikutredningsgrupp
  bifall till förslaget med ovanstående ändringar.
  Vi tycker att det är beklagligt att kommunen måste avgiftsbelägga alla parkeringsplatser på Trossö
  där man tidigare kunnat stå gratis.
  Vi inser dock att situationen kräver drastiska åtgärder.
  Vi måste dessutom göra något åt det kraftigt eftersatta vägunderhållet som bör vara skattefinansierat och inte avgiftsfinansierat. All politik handlar om prioriteringar, vi har inte råd att fortsätta att missköta
  vägunderhållet.
  Det planerade vägunderhållet ligger efter med ca: 40 mkr detta är ett resultat av att de styrande har prioriterat andra områden i kommunen oavsett politisk färg. De medel som tekniskaförvaltningen  sparat genom ex. byte till effektiva lampor, dimma ner belysning på natten m.m har används till åtgärder inom andra förvaltningar i kommunen. Det är dags att börja prioritera! Vi har inte råd till allt, vad vill ni spara in på?

  Vi tar vårt ansvar och hjälper till!

  Sverigedemokraternas trafikutredningsgrupp

  Paul Cederholm
  Ola Svensson
  Per Björklund
  Christopher Larsson
  Bruno Karlsson
  Alf Stålborg

 • Av christopher.larsson den 15 november, 2011
  0
  0

  Debattinlägg skickad till BLT
  och Sydöstran den 14/11-2011

  Nedskärningarna inom skolområdet i Karlskrona har varit omfattande de senaste åren.
  Trots detta väljer den styrande Femklövern att lägga fram ytterligare ett sparförslag som,
  om det går igenom, kommer att innebära dödsstöten för många av våra landsbygdsskolor.

  Det framlagda förslaget visar med tydlighet att man är totalt okunnig om det
  mervärde de mindre skolorna bland annat ger i form av mindre mobbning och ökad
  trygghet för våra barn och ungdomar. Till detta kommer naturligtvis att landsbygdsskolorna
  gör en levande landsbygd möjlig, vilket hela kommunen tjänar på.
  Finns det en skola i byn, finns det också incitament för en barnfamilj att flytta dit, ett
  samband Femklövern uppenbarligen inte ser.

  Istället för att värna de väl fungerande och för kommunen mycket viktiga
  småskolorna, vill Femklövern i klassisk socialdemokratisk anda satsa på
  stordrift genom att fösa ihop barn och ungdomar på F-9-skolor. Vi beklagar
  detta. Till skillnad från Femklövern värnar nämligen Sverigedemokraterna,
  precis som tidigare, de mindre skolorna.

  Det kan mycket väl vara så att det i något enstaka fall kan vara motiverat att
  lägga ned en skola. För precis på samma sätt som att en skola kan vara för
  stor, kan en skola också vara för liten. Dock ska ett sådant beslut i så fall
  fattas på grundval av att den pedagogiska kvaliteten hotas och ingenting annat.
  För Sverigedemokraterna vägrar ställa sig bakom en regelrätt slakt på kommunens
  småskolor så länge det finns pengar att hämta inom andra områden.

  Ekonomin
  i Karlskrona är allt annat än bra, och enligt media vill Femklövern spara 23,5
  miljoner kronor årligen på skolan. Det är mycket pengar. Detta ska dock sättas
  i samband med de närmare 50 miljoner kronor kommunens skattebetalare tvingades
  betala i ekonomiskt bistånd år 2009 till ”utrikes född inklusive flykting”
  (källa: www.scb.se). Närmare 50 miljoner
  kronor på bara ett enda år. Och detta är långt ifrån den enda kostnaden som
  följer i den misslyckade invandringspolitikens spår. Det står utom all tvivel
  att en ansvarsfull invandringspolitik i Karlskrona skulle kunna rädda kommunens
  skolor och mer därtill.

  All politik handlar om prioriteringar och Sverigedemokraterna vågar prioritera
  svensk välfärd före splittrande och segregerande mångkultur och kostsam
  massinvandring. Till skillnad från övriga partier har Sverigedemokraterna
  nämligen inga skygglappar, och till skillnad från övriga partier sätter
  Sverigedemokraterna den svenska välfärden främst.

  Richard Jomshof
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna

  Christopher Larsson
  Ordförande Sverigedemokraterna,  Karlskrona/Ronneby

  Ola Svensson
  Distriktsordförande Sverigedemokraterna, Blekinge