Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 50

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

  Vackra Fredrikskyrkan i Karlskrona


Fredrikskyrkan

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • 300 muslimer demonstrerar i Karlskrona

  Av christopher.larsson den 29 september, 2007
  0
  0

  (2007-09-29)

  Idag berättar Blekinge Läns Tidning att 300 muslimer ska demonstrera på Stortorget i Karlskrona, på måndag den 1 oktober, vid lunchtid. Demonstrationens syfte är att få oss svenskar att förstå att vi inte får avbilda Muhammed som rondellhund. Muslimerna blir ju kränkta av detta. Ansvarig för demonstrationen är 24-årige studenten vid Blekinge Tekniska Högskola, Junaid Naseem från Pakistan, boende i Ronneby sedan ett år.

  Av de ca 3500 studenterna vid BTH är inte mindre än 80 % av utländsk härkomst. Hur kan det vara så? Jo, av det enkla skälet att utländska studenter studerar gratis i Sverige. Vem står då för deras kostnader? De svenska skattebetalarna belastas, naturligtvis. Sverige är unikt i världen i att bjuda utlänningar på denna förmån.

  I Sverige har vi demonstrationsfrihet enligt grundlagen. Detta är en viktig del av vår demokrati. Vi åtnjuter också yttrande- och åsiktsfrihet, något som dock inte alltid gäller sverigedemokrater. En sverigedemokrat kan förlora sitt arbete eller bli utesluten ur sin fackförening på grund av sina åsikter, utan att etablissemanget höjer det minsta på ögonbrynet.

  Muslimen Junaid Naseem från Pakistan är en av dem som kommit hit för att studera gratis på vår bekostnad. Det är intressant att iaktta hur Naseem nu utnyttjar den svenska demonstrationsrätten till att ifrågasätta vår grundlagsstadgade yttrande- och tryckfrihet, det vill säga vår rätt att avbilda vem och vad vi vill.

  Någon har sagt att man bör ta seden dit man kommer. Det gäller tydligen inte alls för vår pakistanske gäststudent.

  Per Björklund

 • Att sila mygg och svälja kameler

  Av christopher.larsson den 14 september, 2007
  0
  0

  (Insändare publicerad i BLT 070926 och i Sydöstran 070927)
  (Texten reviderad 071003 och 071011)

  Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun har haft sitt septembermöte. De mest kontroversiella frågorna i nämnden är så kallade ”skitfrågor”, det vill säga ansökningar om enskilda avlopp.

  I Karlskrona finns en policy för enskilda avlopp. Policyn har den goda målsättningen att förhindra diffust läckage från dåliga avlopp ut i naturen. Den säger att man i första hand ska ansluta sig till kommunalt avlopp. I andra hand ska man slå sig ihop med grannarna och bygga en gemensam avloppsanläggning.

  Grundtanken i policyn är vettig, men den byråkratiska tillämpningen får smått bisarra konsekvenser för den enskilde medborgaren som behöver lösa sitt avloppsproblem.

  Vid nämndens möte behandlade vi en ansökan från en man i 65-årsåldern som är bosatt på en större ö i skärgården. Han har ett modernt och väl fungerande avlopp för BDT (bad, dusch och tvätt) som är godkänt av kommunen. Han har också en illa fungerande mulltoa, vars tank står nere i en källare med låg takhöjd. När han ska tömma mulltoan måste han stå dubbelvikt och ösa ut smörjan med skyffel i en skottkärra, varefter han kör ut kärran och dumpar innehållet på tomten. Detta är helt enligt reglerna, men det är inte en fungerande avloppslösning i ett hushåll år 2007.

  Vår skärgårdsbo ansöker alltså om att få ersätta sin uselt fungerande mulltoa med en tank för toalettavfall. En sådan tank ställs upp utomhus. Den töms en eller två gånger per år av en slamsugningsbil som fraktar innehållet till kommunens största reningsverk, Koholmen. Enligt Koholmens driftsledning är denna hantering helt säker och problemfri.

  Vår man får återremiss på sin ansökan av nämndens majoritet, bestående av borgare, sossar och en miljöpartist. Återremissen villkoras av nämndens ordförande, på så sätt att mannen inte ska kunna få någon egen tank. Motiveringarna till återremissen är bland annat:

  • ”Slamtömning innebär ökat transportarbete och transporter är miljöfarliga”. Tre kilometer från mannens bostad anlöper jättefärjorna från Polen, tre gånger per dag, och lossar hundratals långtradare, med illa inställda motorer, som spyr ut enorma mängder växthusgaser. Detta bejakar Karlskrona kommun. Man låter till och med kommuninvånarna subventionera rederiet Stena Line med fem miljoner kronor årligen, i form av för låga hamnavgifter. Detta betyder inget annat än att Karlskrona kommun silar mygg och sväljer kameler.

  • ”Slammet kan störa processen i mindre reningsverk”. Slammet töms i själva verket i Koholmens stora reningsverk, och det stör inte alls processen enligt kommunens egen personal.

  Det sägs att ”om man tillåter slutna tankar så kör folk ett spett i dom och sedan rinner skiten rakt ut i backen”. Ja, har man den synen på medborgarnas seriositet så ska man naturligtvis inte släppa fram någonting.

  Nämnden uppmanar sedan den sökande att, tillsammans med sina grannar, dra igång ett eget projekt för avloppsrening. Problemet är bara att detta har han redan prövat. Grannarna är inte ett dugg intresserade, vilket framgår redigt och klart av mannens ansökan. Grannarna har fungerande och godkända enskilda anläggningar. Klart att de inte vill betala en gång till!

  Vår skärgårdsbo tillåts alltså inte att skaffa en vettig lösning på sitt avloppsproblem. Kanske blir han tvungen att, på ålderns höst, flytta in till stan på grund av kommunens stelbenthet.

  Vill vi ha det så?

  Nej, sverigedemokraterna yrkade bifall i nämnden till mannens ansökan, och vi reserverade oss mot återremissbeslutet. Vi står på den enskilde medborgarens sida mot den kommunala beslutsapparaten, i alla de fall det är sakligt motiverat.

  Per Björklund
  Civilingenjör, kemiteknik
  Ledamot i Karlskrona miljö- och byggnadsnämnd för Sverigedemokraterna

 • Värna våra småskolor

  Av christopher.larsson den 5 september, 2007
  0
  0

  (1 september 2007)

  I Karlskrona kommun planeras för tillfället omfattande förändringar inom grundkolan. Den sittande femklövern (allianspartierna plus miljöpartiet) kan komma att lägga ned flera av kommunens småskolor samtidigt som en flyttcirkus av kommunens grundskoleelever planeras. Följande text är ett första inlägg i debatten som nu skickats till de båda lokaltidningarna BLT och Sydöstran:

  Det var nog många som satte kaffet i vrångstrupen när det blev känt att femklövern på allvar diskuterar inte bara nedläggning av flera av kommunens småskolor, utan också en omfattande flyttcirkus av kommunens skolelever. I stället ska eleverna inhysas i skolor som enligt Sverigedemokraterna ofta redan är för stora.

  Det kan mycket väl vara så att någon eller några av de planerade förändringarna är nödvändiga, det är för tidigt att säga. Först vill vi se vad som planeras för Lyckeby samverkansområde. Och det krävs en helhetssyn för att definitivt ta ställning. Men att i sin helhet genomföra den förändring som nu diskuteras är direkt vansinne, menar Sverigedemokraterna.

  Bilden som förmedlas är att småskolorna inte är lönsamma. Man mäter således enbart i kronor och ören. Men det är naturligtvis inte så enkelt. Jag tror många instämmer när jag säger att fördelarna med småskolorna är flera: På en mindre skola är det lättare för den enskilde individen att bli sedd, samtidigt som sammanhållningen, inte minst eleverna emellan, oftast är bättre, vilket sammantaget minskar risken för mobbning och trakasserier. Mindre enheter och färre antal elever leder också ofta till lugnare studiemiljö, vilket naturligtvis gynnar inlärning, inte minst för de elever som behöver extra stöd, och det är inte förvånande att dessa skolor ofta ligger bra till i statistiken. Och så vidare.

  Problemet är kanske att småskolornas fördelar är svåra att mäta i kronor och ören. För hur mäter man en lugn studiemiljö i pengar? Hur mäter man en trygg elev i pengar? Med detta vill jag ha sagt att det inte alltid går att räkna krasst i kronor och ören. Det finns andra värden, som ibland kanske måste få kosta lite mer.

  Femklövern har tydligen börjat tänka i samma banor som socialdemokraterna, vilka tycks kämpa med näbbar och klor för att slå sönder våra mindre skolor till förmån för mastodontbyggen i F-9-form – ju större desto bättre. Detta kan Sverigedemokraterna inte acceptera. Vi tänker göra allt som står i vår makt för att värna kommunens småskolor. Det är ett löfte.

  Richard Jomshof

 • Läs mer om partiets politik

  Av christopher.larsson den 31 mars, 2007
  0

  För att ta del av Sverigedemokraternas åsikter, vänligen besök Sverigedemokraterna riks webbsida: www.sverigedemokraterna.se

 • Dagliga nyhetsuppdateringar

  Av christopher.larsson den 31 mars, 2007
  0

  För att ta del av dagliga nyhetsuppdateringar och blogginlägg, vänligen besök Sverigedemokraternas partiorgan SD-Kuriren: www.sdkuriren.se