Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

Vackra Fredrikskyrkan i Karlskrona


Fredrikskyrkan

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2017

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168
Swish: 123 346 77 43

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete

 

senaste nytt

 • Cirkusen kring herr och fru R:son – Trulsson (KD) insändare mot SDs motion

  Av christopher.larsson den 26 december, 2016
  0

  Här kan man läsa min kommentar på polisanmälan mot mig.

  När man blir angripen så svarar man och militärslang för att man ska akta vid avfyrning av salva av grövre kaliber är just ”skott kommer”. Svaret dvs skottet finns att läsa här nedan
  Ingen av paret Trulsson verkar bekant med termerna jag använt så jag får förklara denna lingvistik för dem. Harry och Ann-Louise kan vara lugna även i fortsättningen att ingen från SD kommer attackera dem med annat än insändare även i framtiden.

  Christopher Larsson

  Här nedan kan man läsa svaret på insändaren (läs angreppet)

  Svar på insändaren ”Vad är svenska värderingar” av Herr och fru R:son – Trulsson

  Det som väckt vreden hos det äkta paret denna gång tycks vara vår motion om att ungdomar och unga män som söker asyl eller som fått asyl, enligt Sverigedemokratisk politik, bör utbildas i kvinnors och flickors rättigheter och i svensk kultur och svenska seder – kort sagt i hur vi svenskar lever och verkar i Sverige. Vi skrev vår motion eftersom många av de unga män som idag finns i Karlskrona emigrerat från länder i Afrika och mellanöstern där en helt annan syn på kvinnor och jämställdhet råder. Vi Sverigedemokrater anser att vi ska hjälpa människor på plats eller i krisens närområden där de allra flesta människorna på flykt samlas och där även kvinnorna och barnen oftast lämnats kvar. Vi anser, till skillnad från kristdemokraterna, att svensk kultur och svenska seder och bruk existerar, frodas och utvecklas, precis som tex kurdisk, japansk och fransk kultur gör. Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor och den svenska grundlagen är just en kodifiering av aspekter av vår kultur och det sätt på vilket vi väljer att leva våra liv tillsammans men den är definitivt inte synonym med den.  Vi anser också, även här i motsats till kristdemokraterna, att vår kommun bör göra allt vi bara kan för att inte unga kvinnor och flickor skall utsättas för ofredanden, trakasserier eller våldtäkter. Vi vill därför bibringa nyanlända vår svenska jämställdhetskultur. Att kristdemokraterna genom ledamot Trulsson nu angriper vår föreslagna utbildningsinsats upplever vi som häpnadsväckande. Vill inte kristdemokraterna få stopp på dessa kvinnofridskränkningar? Vill inte kristdemokraterna ge dessa unga män en chans till en bättre anpassad start i sitt nya hemland? Kulturer ÄR olika och det är även kulturellt bottnade rättsuppfattningar samt sätt på vilka dessa kodifieras. I Sverige gäller svensk lag, stiftad av Riksdagen, och var och en som bor och vistas här lyder under den. Det är till denna nivå vi vill lyfta unga nyanlända immigranter.

  Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD)

  Detta är insändaren från 24/12-2016 av doktoranden i historia Harry och Ann-louise R:son – Trulsson (KD)

  För statsminister Stefan Löfvén är handskakningen ett svenskt uttryck, medan sverigedemokraterna, genom gruppledare Christopher Larsson, vill utbilda ensamkommande flyktingpojkar i svensk badkultur. Larsson tycks mena att flyktingar från framförallt orientaliska länder skall lyftas till en svensk högre kulturell nivå genom utbildning i svenska seder och bruk. Trots att frågan om svenska värderingar varit hett omdebatterad är det ingen som kunnat ge ett entydigt svar på vad det är som är unikt svenskt. Svaret är dock ganska enkelt, den står att finna i den svenska grundlagen. Sveriges rikes lag är svenska värderingar kodifierade. Lagen är stiftad av vårt högsta beslutande organ, Riksdagen, vilken är tillsatt genom allmänna val och anger vad som vi gemensamt anser vara ett anständigt mellanmänskligt handlande. Den som överträder lagens råmärken får plikta med tid och/ eller egendom.

   

  Svensk rättshistoria visar att Svea rikes lag, allt sedan dess tillkomst på 1350-talet, omförhandlats under seklernas gång i takt med att samhällets rättsuppfattning förändrats. Exempelvis försvann stympningsstraffet i krig på 1700-talet, då det ansågs allt för bestialiskt. Den historiska grunden för den svenska lagen lever dock kvar i dagens lagstiftning: Bibeln och gammaltestamentlig rätt, vilket speglar Sveriges judisk-kristna arv. Ytterligare inspirationskällor är den tysk-romerska rättstraditionen, vilket gör att Sverige har en grundlag och inte vilar på anglosaxisk sedvanerätt. Kärnan i svensk rättsuppfattning vilar på kristendomen som samhällsbärande praktik under 1000 år. Inom såväl judendomen som kristendomen sammanfattas Bibelns budskap i det dubbla kärleksbudet: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Svenska värderingar kan med andra ord, med hänvisning till svensk rättshistoria, således sammanfattas i nästankärleken.”
  Här ligger polisanmälan från paret R:son – Trulsson som kommenterats i SR Blekinge som nedan 

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6596353

 • Vilket ansvar har du Ingrid för att inte Karlskronabor ska frysa ihjäl?

  Av christopher.larsson den 20 december, 2016
  0

  Insändare 2016-12-20

  Vilket ansvar har du Ingrid Hermansson för att inte Karlskronabor ska frysa ihjäl?

  På 24 Blekinges webbsida den 19/12-2016 kunde man läsa om en privatperson som slog larm angående att en person låg och sov på gatan, bokstavligt talat. Personen var svårt medtagen och varken ambulans eller polis ville, som jag förstod det i texten, köra dit. Vi Sverigedemokrater har sett detta länge men det finns oklara siffror kring hur många personer som egentligen är bostadslösa i Karlskrona kommun och den uppgiften är nog den första vi behöver utreda. Hur många personer är det egentligen som saknar det allra mest grundläggande? Ingrid, allvarligt talat, vi befinner oss i Sverige, vårt fantastiska land med väl utbyggt trygghetssystem. Vi tar hand om utländska medborgare från hela världen bara de sätter foten i vårt land och söker uppehållstillstånd eller uppehåller sig här illegalt som sk EU-migranter. Förutom det så skickar vi 43,4 miljarder svenska skattekronor till olika biståndsprojekt. Vi vet om att EU-migranterna och kyrkorna är dina skötebarn men är det för mycket begärt att du som socialnämndens ordförande ser till att våra egna kommuninvånare har tak över huvudet och får i sig lite varm mat varje dag? Alla har inte nära och kära som ställer upp när det sociala skyddsnätet fallerar – det finns de som inte har någon. Det finns allianspolitiker som säger att ”alla vill inte ha hjälp” men de som lägger sig och sover på gatan utan madrass, underlag, sovsäck eller liknande lider sannolikt av psykisk funktionsnedsättning eller har en grav missbruksproblematik. Men de är också människor, alla, glöm inte det.

  Ingrid Hermansson, hur tänker du gå tillväga 2017 för att se till att inte en enda av våra kommuninvånare behöver sova på gatan eller gå hungriga?

   

  Christopher Larsson (SD)

  Göran Eklund (SD)

 • Fryser Svenska hemlösa mindre än utländska tiggare?

  Av christopher.larsson den 14 december, 2016
  0

  Martin Rosengren eller Ulf Sundkvist, tror ni att Svenska hemlösa fryser mindre än utländska medborgare?

   

  Godhetsknarkare är ett nytt ord som kommit fram på senare tid. Det är välbärgade personer som ger pengar till den stackare som tigger utanför Amiralen i vinterkylan i sin jakt efter bästa champagnen eller ett fint vin att inmundiga med en god köttbit på helgen. De lägger en liten guldpeng i tiggarbossens mugg som den stackars tiggartjejen håller i och rättfärdigar sin fortsatta lyxkonsumtion och gläds på väg till systembolaget åt leendet från tiggaren utanför.

  Kommunen bäddade för Ulf och Martins härbärge genom att svenska kyrkan på en direkt uppmaning från Karlskrona kommun, efter att ansökningstiden gått ut, beviljades projektmedel enbart till Rumänska EU-migranter. Genom sitt agerande slog de undan benen för de organisationer i Karlskrona som arbetar för ALLA hemlösa i kommunen, för alla våra egna kommuninvånare. Det finns uppgifter om att så många som 140 personer i Karlskrona kommun är hemlösa år 2016. Martin Rosengren och Pastor Ulf Sundkvist från pingstkyrkan som driver migrantboendet fick 85 000kr till sitt projekt vilket gjorde att föreningen Verdandi Pantern (som är öppen för alla) först efter medias rapportering om indragna bidrag fick en bråkdel av vad man begärt. Ulf Sundkvist rättfärdigar sitt agerande med att kommunen har ansvar för sina kommuninvånare och att kyrkorna bara fyller en lucka där systemet inte finns. Det Ulf, Martin samt alla i socialnämnden vet, är att kommunen inte klarar av att fullfölja sitt uppdrag att ge alla kommuninvånare tak över huvudet i jul.

  Sverigedemokraterna har meddelat att vi driver förslag om att erbjuda samtliga EU-migranter en  biljett hem till sina familjer. Det finns ingen anledning till att de sitter här och fryser långt bort från sin familj och sina vänner.

  Jag vill avsluta med en fråga till Ulf Sundkvist eller Martin Rosengren, är ni från den kyrkliga sammanslutningen beredda att starta ett härbärge för alla hemlösa i Karlskrona kommun utan några krav på nationalitet till 2017, där verkligen alla hemlösa är välkomna?

   

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna Karlskrona