Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Insändare med anledning av kommunfullmäktigedebatten om vår motion i ämnet att polisanmäla bidragsbrott.

  Av christopher.larsson den 30 april, 2018
  0

  Varför bryter Socialnämndens ordförande medvetet mot svensk lag?  I Karlskrona Kommunfullmäktige 2018-04-26 framkom det att Socialförvaltningen i Karlskrona medvetet bryter mot svensk lagstiftning. Vi trodde inte våra öron när ordföranden för Socialnämnden Ingrid Hermansson meddelade att man inte rutinmässigt anmäler bidragsbrott till Polisen. Som vi uppfattade det så anser alltså inte nämndens ordförande att bidragsbrott skall polisanmälas trots att det står så i Bidragsbrottslagen (2007:612):

  6 § Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor ska göra anmälan till Polismyndigheten eller till Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts. (Ändring 2014:667).

  Rättsmedicinalverket (RMV) bedömer endast om en person är vuxen eller inte. Därvidlag framgår det i det rättsmedicinska utlåtandet som skickas till Migrationsverket att metodens säkerhet är relaterad till 18-års gränsen. Under 2017 åldersbestämde RMV 10 701 personer och i 83 procent av fallen gjordes bedömningen att den undersökte är 18 år eller äldre medan det i 15 procent av fallen bedömdes att den undersökte kunde vara under 18 år. I den bedömningsmetod som används ligger ett osäkerhetsmått på minus två år inlagd i mätmetoden vilket ger en total felmarginal på endast 3%. (RMV; https://youtu.be/mcx1mAWsgCk)

   

  Migrationsverket använder idag fingeravtryck för att fastställa identitet och de flesta länder med någorlunda utbyggd befolkningsräkning har kontroll på vilka som befinner sig i landet och ifall de är dömda för något brott. Numera behöver Migrationsverket alltså bara pröva fingeravtrycken mot olika databaser för att få träff. I den svenska databasen kan Migrationsverket t.ex se om någon tidigare sökt asyl i Sverige. Europeiska Unionen har en egen databas som heter Eurodac där all EU-länder, men även Island, Norge och Schweiz, kan göra sökningar. Om en person tidigare sökt asyl i något av dessa länder får man träff i databasen. EU har även en annan databas som heter VIS. Om en person sökt tillstånd på någon av EU-ländernas ambassader för att resa till ett EU-land, exempelvis som turist eller för att besöka släktingar, så framkommer det i denna databas. Den senaste tiden har flera fall uppmärksammats där Polismyndigheten kontrollerat fingeravtryck på minderåriga personer som befinner sig i Sverige och där det framkommit att dessa registrerats och identifierats i EUs kontrollsystem långt tidigare och inte sällan funnits vara både vuxna och heta något annat på riktigt.

  Som vi uppfattar det så verkar inga av de vetenskapliga metoder som staten använder bra nog för Ingrid Hermansson eller tjänstemännen på Socialförvaltningen. Socialförvaltningen verkar däremot enligt vad som framkom under debatten på Kommunfullmäktige bortse från svensk lag när det passar deras agenda. Förvaltningen verkar dock —som väl är— acceptera att utan protest flytta ”barn” till Migrationsverkets boende när de får ett beslut om detta, dvs från kommunala HVB-hem till Migrationsverkets vuxenboende. Man får vara glad för det lilla.

   

  Följande frågor skulle vi vara tacksamma att få svar på av ordföranden i Socialnämnden :

  • Anser du Ingrid Hermansson att RMV inte är trovärdiga när det gäller medicinsk åldersbedömning?

  • Vi hör ofta från dig att Socialnämnden har lagar och regler att förhålla sig till men det verkar som om ni själva godtyckligt väljer vilka lagar och regler ni följer. Finns det fler lagar utöver den ovannämnda ni väljer att strunta i?

  • Du sade i debatten att man inte regelmässigt polisanmäler bidragsbrott men vi har anledning att misstänka att ingen tjänsteman på Socialförvaltningen under den senaste mandatperioden lämnat in en enda polisanmälan för brott mot Bidragsbrottslagen. Anser du Ingrid Hermansson att Sveriges rikes lag skall följas?

  Det som framkommit gör gällande att man struntar i svensk lag på Socialförvaltningen i Karlskrona. Behöver medborgarna vara oroliga för att ni inte regelmässigt anmäler brott eller utreder orosanmälningar?
  Christopher Larsson & Göran Eklund
  Sverigedemokraterna Karlskrona

 • Integrationsplikt för samtliga nyanlända

  Av christopher.larsson den 16 april, 2018
  0

  Integrationsplikt för samtliga nyanlända

   

  SD Karlskrona har genom Göran Eklund och Christopher Larsson lagt en motion om integrationsplikt likt det i Vellinge. I praktiken innebär beslutet, att alla nyanlända måste göra framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete. Gör man inte det, dras bidraget in. Samma krav ställs idag på våra försörjningsstödstagare och arbetslösa.
  Att blunda för problemen som uppstår på grund av kultur- och lagskillnader och inte minst på grund av språkbarriärer är bara dumt. Att nyanlända utbildas i våra lagar, våra sekulära och jämställda värderingar och hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det fungerar, är vårt ansvar som vi har struntat i att följa. Frukten av det har vi nu sett i många år i form av utanförskap segregation och kriminalitet.

  Integrationsplikt innebär, att man får gå om SFI tills att man klarar språktestet. Det innebär också, att i den 100 timmar långa samhällsorienteringen tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste man gå om kursen en gång till, men bara en gång till. Sedan är det kört om du vägrar lära dig. Man ställer även krav på att man aktivt söker arbete. Annars blir det inga bidragspengar.

  Danmark och Finland har haft dessa krav sedan länge och det här är något som krävs av alla andra i vårt samhälle. Eftersom Migrationsverket inte vill ställa några krav på integration, får vi i kommunerna nu göra det. Det ger de nyanlända så mycket större möjligheter att bli en del av vårt samhälle än vad vi erbjuder dem idag. Det här är något som borde lagstiftas om och Migrationsverket borde stå i spetsen för förslaget. Att inte ställa krav på integration är lika oansvarigt som att vi skulle slopa skolplikten eller läroplikten, som det egentligen borde vara. Det finns inga vänsterargument som vinner över detta påstående. Vill du bli en del av samhället då gör du din plikt och kräver din rätt. Det är det den svenska modellen bör handla om, på riktigt!

  Christopher Larsson och Göran Eklund

 • Insändare skickad till BLT och Sydöstran 2018-04-11

  Av christopher.larsson den 11 april, 2018
  0

  Ljuger (S)tyret?

   

  Karlskrona är Sveriges och kanske världens äldsta ännu operativa örlogsstad och vi är många som bär med oss minnen från värnplikten och arvet från stadens militärhistoria. Under 70- till 90-talet sprudlande nattlivet i vår stad och många är de som förälskat sig i någon stilig kustartillerist, flottist eller flygare på Piraten eller någon av stadens andra nattliga vattenhål. Genomförs de satsningar på Försvarsmakten som Sverigedemokraterna föreslagit i sin budget, dvs att återta Rosenholm och genomföra satsningar på 2,5% av BNP som vi budgeterat för, kommer det ha enorm betydelse för kommunen med tusentals nya jobb och många yngre nyinflyttade. Kommunen har lite att säga till om angående just Försvarsmaktens satsningar men i min mening ska vi vara tillmötesgående på alla sätt och vis. Säger Försvarsmakten nej till en vindkraftspark till havs eller på land så är det nej, säger de att viss skolverksamhet kan hota deras framtida verksamhet så ska vi flytta skolorna. Essensen av det jag vill säga är att Karlskrona kommun skall värna om försvaret som en viktig del av staden och vår folksjäl.

  Socialdemokraternas ordförande i Kunskapsnämnden Sandra Bizzozero uttalar sig i media precis som att Försvarsmaktens intentioner kommit som en blixt från klar himmel. Detta förefaller bisarrt då även undertecknad meddelat (s)tyret varje tillfälle jag fått att Rosenholm är oerhört viktig för Försvarsmakten, Polisen och diverse frivilligorganisationer och är av särskilt utpekat riksintresse för totalförsvaret (FM2017-3631:2, bilaga 3). Vi bör alltså hitta andra platser för nyetablering av skolor och motverka utflytt av idrottshallar av just den anledningen. Jag har kommunicerat detta i alla nämnder jag suttit sedan 2011 samt i både Regionsstyrelsen och Kommunfullmäktige. Detta kan inte komma som någon överraskning. Övningsområdet är essentiellt för försvaret och vi som bor i närheten kan nuförtiden allt oftare glädjas över knattrandet från skjutbanorna. Försvarsmakten har dessutom de senaste månaderna ganska intensivt informerat (s)tyret angående deras planer. Detta bekräftas även i en artikel i SÖ 2018-04-11 där oppositionsrådet Camilla Brunsberg kommenterar Försvarsmaktens inställning till de tillfälliga byggloven.

  Att Karlskrona kommun med Sandra Bizzozero i spetsen inte vidtagit några som helst åtgärder är ganska pinsamt och oroväckande inför framtiden då Sandra av socialdemokraterna är föreslagen till kommunstyrelseordförande efter valet 9 september. Kommunens skolor är trångbodda idag och vi planerar redan intensivt för en ny skolenhet. Jag vill därför passa på att ställa några frågor till Sandra Bizzozero –Hur tänker du lösa flytten från Rosenholm? Är du beredd att bygga två nya skolenheter på två platser för att snabbt lösa detta problem?

   

  Christopher Larsson(SD)
  Gruppledare

   

   

 • Pressmeddelande 2018-03-27 Sverigedemokraterna presenterar valsedeln

  Av christopher.larsson den 27 mars, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Karlskrona presenterar hela valsedeln till kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna Karlskrona kan med stolthet presentera våra 41 namn starka lista till kommunfullmäktige 2018-2022. Det är med stor glädje vi för fram ett starkt lag med 44% kvinnor som tagit sig in på listan helt på egna meriter. Vi har samlat ett kompetent och erfaret lag från landsbygd, stad och skärgård. Vi kan med lätthet säga att detta är det starkaste lag som Sverigedemokraterna presenterat i Karlskrona någonsin. Nu är vi redo att möta väljarna i valrörelsen och rustade att bygga ett nytt styre i kommunen.

  Styrelsen, Sverigedemokraterna Karlskrona

   


   

 • Replik på insändare i Sydöstran 2018-03-24

  Av christopher.larsson den 27 mars, 2018
  0

  Behövs böneutrop i dagens moderna samhälle?

  Efter att vi läst repliken från Centerpartiet i Sydöstran 2018-03-24 fick vi sätta oss ner en stund och fundera över om vi överhuvudtaget ska svara på den spretiga smörja som nedtecknats av prästparet Trulsson. På frågan om det går att förbjuda böneutrop på allmän plats så är svaret ja, det går att föra in i den lokala ordningsstadgan precis som vilket annat påbud som helt. Man har regler för hur hundar ska kopplas, för hur man får parkera och var man får dricka pilsner. Det går även att förbjuda oljud som stör omgivningen.

  Man kan ifrågasätta om böneutrop överhuvudtaget behövs i dagens moderna samhälle? Alla muslimer har idag fungerande klockor och vet när det är bönestund, och har därmed inget behov av en sedvänja från 600-talet. Abdelhak Lahouarichri, vice ordförande för Muslimska föreningen i Ljungby, uttrycker sig så här till tidningen Smålänningen: ” – Vi är gäster i det här landet och vill inte ha några kulturkrockar. Det här kommer bara att slå tillbaka på oss.”

  Det Islamiska böneutropet Adhan syftar inte enbart till att påminna människor om att be utan proklamerar dessutom islam över en stad. Det framgår bland annat av kommentarerna till Umdat Al-Ahkam som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik.

   

  Gällande våra kyrkklockor så är de en viktig del av vårt kulturarv och upplevs därför inte som störande i våra öron. För att återgå till kärnfrågan så tackar vi för debatten och Centerpartiets ståndpunkt är härmed tydligt klarlagd. Centerpartiet är positiva till böneutrop vilket får Torbjörn Fälldin att rotera i sin grav. Det fordom stolta bondepartiet har gått i graven och sista spiken i kistan är härmed inslagen.

  Slutligen så måste vi bara svara på påståendet att judar och samer inte kan vara en del av Sverige? -Har ni fullständigt tappat all vett och sans? Sverigedemokraterna är det mest pro-israeliska partiet i riksdagen det kan man läsa genom snabb googling på nätet. Vi var dessutom det enda partiet som ville hylla det judiska minoritetsspråket på deras nationaldag och hissa den Israeliska flaggan prydd med Davidsstjärnan. Gällande samerna är de självklart en del av fosterlandet, allt annat är nonsens.

  Christopher Larsson (SD)
  Göran Eklund (SD)

   

   

  Nedan ser ni repliken vi svarade på


  Harry R Svensson