Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 49

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

  Vackra Fredrikskyrkan i Karlskrona


Fredrikskyrkan

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Kommunföreningen kallas till årsmöte

  Av christopher.larsson den 9 februari, 2010
  0
  0

  Jag vill inleda med att önska er alla en bra fortsättning på det nya året! Ett nytt år innebär också att det är dags för Sverigedemokraternas kommunförening att hålla årsmöte.

  Jag vill därför kalla samtliga medlemmar till årsmöte med kommunföreningen Sverigedemokraterna Karlskrona/Ronneby. Mötet kommer att hållas i Vattenborgen, Stortorget, Karlskrona, tisdagen den 16 februari klockan 18.00.

  På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter att det formella mötet är slut finns utrymme för diskussion om planering för årets valrörelse. Vi behöver kandidater till våra listor till fullmäktige i kommuner och landsting! Om du kan tänka dig att kandidera kan du kontakta oss på 0455-151 33. Du kan också tala om att du är intresserad i samband med årsmötet.

  Med vänlig hälsning

  Per Björklund,
  ordförande

 • Sverigedemokraterna säger nej till moskébygge i Karlskrona

  Av christopher.larsson den 5 oktober, 2009
  0
  0

  Islamiska kulturföreningen i Karlskrona vill köpa Kungsmarksskolans gymnastiksal för att bygga om den till moské. Ärendet ligger nu hos miljö- och byggnadsnämnden för ändring av detaljplan. Förslaget innebär att den blivande moskén ökas på med ett våningsplan och att den får bli upp till tio meter hög. Dessutom medger förslaget bygge av en minaret i anslutning till byggnaden. Minareten får bli upp till 18 meter hög.

  En moské av denna storlek är inget naturligt inslag i ett svenskt bostadsområde. Byggnation i Sverige ska naturligtvis utformas i enlighet med vår svenska byggnadstradition. En fullskalig moské med minaret avviker radikalt från denna. Villaägarna vänder sig emot bygget och är bekymrade över högljudda böneutrop fem gånger per dag, som kommer att vara mycket störande i grannskapet. Fastighetsägarna Syd är oroliga för att moskén kommer att förstärka segregationen i området och ifrågasätter om detta är önskvärt.

  Ett ännu större problem i sammanhanget är den utveckling av den islamiska verksamheten som etableringen kommer att medföra. Sverigedemokraterna är för religionsfrihet, alltså varje individs rätt att tro på vad hon eller han vill. Samtidigt är det så att islam är mycket mer än en religion. Islam sätter upp tvingande regler för hur man ska leva i det civila samhället. Detta är något vi sverigedemokrater aldrig kan acceptera. Några sorgliga exempel på konsekvenserna av att vissa muslimer lever efter Koranens uråldriga regelverk:

  • Kvinnor hedersmördas.
  • Islam graderar människor efter deras etniska och religiösa tillhörighet. Muslimer har högst värde, andra har lägre eller inget värde.
  • Homosexualitet är förbjudet och kan leda till döden. Detta exemplifierades på ett obehagligt sätt i gårdagens (4/10) ”Dokument inifrån” som skildrade hur muslimska familjer i Sverige stöter bort sina homosexuella ungdomar genom konkreta dödshot.

  De invandrare som kommer till Sverige måste anpassa sig till vårt samhälle genom assimilation, det vill säga anpassa sig till svenska normer. Politiskt korrekta eliter och media driver sedan många år ett totalt misslyckat integrationsprojekt för asylinvandrare och deras anhöriga. Moskéer och tillämpande av traditionell islam resulterar bara och endast i segregation, med stora motsättningar mellan befolkningsgrupper som följd. Därför säger vi sverigedemokrater nej till moskébygget i Kungsmarken.

  Per Björklund
  Ledamot (SD) i miljö- och byggnadsnämnden
  Karlskrona

 • Årsmöte Karlskrona/Ronneby 31 januari

  Av christopher.larsson den 18 februari, 2009
  0
  0

  Lördagen den 31 januari höll Sverigedemokraternas kommunförening i Karlskrona-Ronneby årsmöte i en anrik sjuttonhundratalsgård i centrala Karlskrona. Mötet inleddes med att vi tillsammans åt en delikat smörgåstårta. Ett tjugotal medlemmar deltog sedan i årsmötesförhandlingarna.

  Till ny ordförande valdes Per Björklund. Till förste vice ordförande valdes Ola Svensson och till andre vice Anna-Mi Petersson Kullman. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Rolf Fredriksson, Richard Jomshof, Alf Stålborg och Nils Johansson.

  Efter årsmötet berättade Richard Jomshof om den planerade satsningen inför EU- valet i juni. Vi kommer att göra ett lokalt utskick med valmaterial till alla hushåll i våra två kommuner. Vi kommer också att synas på gator och torg under våren, där vi ska berätta för människor varför man ska gå och rösta på Sverigedemokraterna den nionde juni.

  Mötet avslutades med livliga diskussioner om politiska frågor och med stärkt optimism gick sedan var och en till sitt.

  Per Björklund

 • Släpp loss flyktingfrågan!

  Av christopher.larsson den 18 februari, 2009
  0
  0

  Hedersmannen Alf Stålborg är en flitig skribent. Tyvärr är det inte så ofta som hans alster passar den synnerligen politiskt korrekta insändarredaktionen på Blekinge Läns Tidning. Här följer Alfs senaste refuserade insändare.

  Frågor om asyl och flyktingar skapar nu heta debatter när folk träffas. Orsaken till detta är bland annat att tidigare och nuvarande regeringar inte vill redovisa vad flyktinginvandringen verkligen kostar i form av bidrag, sjukvård, tandvård, bostäder, skolor med mera. Alla dessa kostnader påverkar samhället negativt vilket kan utläsas ibland annat sjukvården, skolan, äldrevården, samt på bostads- och arbetsmarknaden. De som drabbas hårdast är barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster.

  För oss Sverigedemokrater är det självklart att ta emot flyktingar som har flyktingstatus i dess ursprungliga mening. Detta innebär de som har asylskäl enligt Genèvekonventionen samt kvotflyktingar enligt avtal med FN:s flyktingorgan UNHCR. Enligt migrationsverkets statistik för år 2007 tog Sverige emot 4143 personer som uppfyllde dessa två kriterier. Totalt fick däremot 21902 personer uppehållstillstånd som asylanter eller anhöriga till asylanter i Sverige 2007. Alltså gav vi uppehållstillstånd till mer än fem gånger så många invandrare som vi ska göra enligt gällande avtal. Till detta kommer ett okänt antal illegala invandrare. Eftersom gränskontrollerna är avskaffade inom Schengenområdet kommer dagligen ett antal personer dolda i olika sorters transporter till Sverige. Enligt tidningen Svensk Polis handlar det om ungefär 20000 människor årligen. Dessa väljer sedan ofta att hålla sig gömda och försörjer sig genom svartarbete eller kriminalitet.

  För att upprätthålla solidaritet mellan olika grupper i samhället krävs att de som kommer hit som flyktingar anpassar sig till våra förhållanden. Vi ska alltså ta emot flyktingar enligt avtal och konvention men vi måste begränsa oss till detta antal för att klara av en vettig assimilering, vilket bland annat innebär att ordna bostäder arbete och utbildning. Vi klarar 4000 människor per år men inte tio gånger så många. Vi behöver inte vara världsbäst.

  Vi Sverigedemokrater kräver att myndigheterna åläggs att redovisa vad invandringen egentligen kostar. Vi mäter ju alla andra kostnader i samhället. Man är inte främlingsfientlig för att man vill ha en redovisning över hur skattepengar används.

  Alf Stålborg (SD)
  Karlskrona

 • Sveket mot svenskarna

  Av christopher.larsson den 22 december, 2008
  0
  0

  Debattartikel publicerad i Sydöstran 2008-12-27, refuserad av Blekinge Läns Tidning.

  I dagarna träder en ny lag i kraft. Lagen handlar om arbetskraftsinvandring och öppnar upp för världens befolkning att konkurrera mot svensk arbetskraft i Sverige. Migrationsverket räknar med att 17 000 personer nu köar vid svenska ambassader runt om i världen för att söka arbetstillstånd i Sverige. Verket uppskattar att 33 500 personer kommer att söka under 2009. Lagen om arbetskraftsinvandring driver alliansregeringen och miljöpartiet igenom i ett läge där 20 000 svenskar varslas om uppsägning- varje månad. Har våra styrande tappat allt förstånd?

  Svenskar ställs utanför den svenska arbetsmarknaden till förmån för billig utländsk arbetskraft. Den nya lagen måste betraktas som ett stort svek gentemot svenska folket och de svenska arbetstagarna. Vad säger facket? Vad säger sossarna? Tystnaden är både talande och beklämmande.

  Den nya lagen låter nu företagen få avgöra om de behöver importera arbetskraft. Tidigare var det den statliga myndigheten Ams som bedömde om det fanns brist på arbetskraft bland vissa yrkesgrupper i Sverige. Lagen ger alla utlänningar, som får en anställning hos ett företag i Sverige, rätt till två års uppehållstillstånd. Efter två år kan de få förlängt ytterligare två, såvida de fortfarande är anställda. Därefter har de rätt till permanenta uppehållstillstånd och därmed livstids försörjning i Sverige.

  Hur blir det då med anhöriga till arbetskraftsinvandrarna? Enligt Migrationsverket får make/maka och alla barn upp till 21 års ålder uppehållstillstånd för samma tid som arbetskraftsinvandraren. Inget som helst krav på egenförsörjning finns för dessa personer. Familjerna är ofta stora. Samhällets åtaganden för barntillsyn och skolutbildning kommer alltså att öka kraftigt. De skatteintäkter som arbetskraftsinvandraren genererar kommer i de flesta fall fullt ut att konsumeras av hans egen familj och övriga skattebetalare kommer att få fylla ut det som fattas för att familjen ska gå runt.

  Vad händer då om anställningen upphör innan de fyra åren har gått? Det finns inget som helst krav på att arbetsgivaren skall rapportera in detta till myndigheterna. Inte heller måste någon statlig myndighet undersöka saken. Den som förlorat arbetet kan således fortsätta att uppehålla sig i Sverige, gå under jorden och ta sedan del av de allt fler förmåner som ges till dem som uppehåller sig illegalt i landet. I flera landsting, bland annat i Blekinge, har man nyligen beslutat om att ge avgiftsfri sjukvård till sådana personer och fler privilegier är förmodligen på väg.

  Om något år förväntas arbetslösheten i Sverige ligga runt tio procent. De svenskar som i lågkonjunkturens tid hamnar utanför arbetsmarknaden kommer att få ännu svårare att hitta en väg tillbaka in eftersom man måste konkurrera om jobben med ytterligare tiotusentals människor.

  Man hade förväntat sig att den svenska arbetarrörelsen, fackföreningarna och socialdemokraterna, skulle ha protesterat. Men det har varit anmärkningsvärt tyst från dessa parter. Förvisso har inte socialdemokraterna ställt sig bakom lagen men inga protester har heller hörts. De enda som protesterar är Sverigedemokraterna – det svenska folkets parti.

  Per Björklund