Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Insändare publicerad i BLT 2018-08-20

  Av christopher.larsson den 20 augusti, 2018
  0

  Hur tänkte Socialdemokraterna denna gång?

   

  Socialdemokraterna har gått ut med löfte om 6-timmars arbetsdag med lön för 8 timmar,  förutsatt att de får fortsatt förtroende att styra vår kommun. I princip innebär det att man jobbar 75 % men får betalt för heltid. Experimentet ska enligt socialdemokraterna börja på prov på ett fåtal arbetsplatser inom barnomsorgen, äldreomsorgen och inom funktionsstöd. Hur tänkte socialdemokraterna när de gick ut med ett sånt löfte?

  Personalen inom funktionsstöd har länge kämpat för att deras jourtimmar, när de befinner sig på jobbet, ska ingå i sysselsättningsgraden men detta har socialdemokraterna konsekvent sagt nej till med motiveringen att kostnaderna skulle blir för höga. Majoriteten har också, precis innan sommaren, röstat för en neddragning av personaltätheten på minst tre särskilda boenden inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen har nämligen ett sparbeting på minst 40 miljoner över de närmaste två åren och för att klara den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning behöver äldrenämnden ett ytterligare tillskott på 150 miljoner fram till 2025. Var tänker majoriteten gräva fram dessa pengarna och dessutom finansiera ytterligare en arbetstidsförkortning?

  Redan i 2016-års budget fastslog socialdemokraterna att äldreförvaltningen skulle minska heltidsmåttet för all omsorgspersonal från 37,5 timmar i veckan till 37. Ingenting hände. I budgeten för 2018 beslöts att även funktionsstödsförvaltningen skulle omfattas av förkortad arbetstid. Ingenting av detta är genomfört så det vore väl klädsamt att få till det först? Lägg er energi på att hitta pengar till redan beslutad verksamhet istället för att lova nya åtgärder som ändå inte kommer att bli av. Redan idag har barnomsorgen, äldreomsorgen och funktionsstöd svårt att hitta kvalificerad personal. Alla vi som jobbar inom omsorgen vet att det blivit allt svårare att ens hitta sommarvikarier, trots att vi fått höra att antalet studerande inom omsorgsyrket ökar. Vid 6-timmars arbetsdag kommer det krävas ännu fler personal men var ska dessa hittas?

   

  Nej, lura inte oss anställda med fler luftslott bara för att ni vill flörta med V och MP!

   

  Åsa Larsson (SD), boendeassistent funktionsstödsförvaltningen

 • Dokumentären om socialdemokraternas historia

  Av christopher.larsson den 1 augusti, 2018
  0

  Dokumentärfilmen om socialdemokraternas historia

  Många är vi som blivit spottade på av socialdemokrater, hotade och misshandlade. Många är de Sverigevänner som blivit utsatta på arbetsplatser när de vägrat gå med i facket. Många är de som blivit mobbad i skolor och på arbetsplatser av socialdemokrater eller andra. Många är de som blivit av med arbeten och fått sin försörjning borttagen, sina familjer slagna i spillror av socialdemokrater eller andra som med förljugen historia beskyllt vårt parti för rasism, antisemitism, nazism. Nu har Samtiden släppt en dokumentär om det socialdemokratiska partiets mörka förflutna, aldrig mer kan någon socialdemokrat någonsin kalla mig eller mina partikamrater för något av de epitet jag skrivit om ovan. Nu hoppas jag att med denna historiska, sanningsenliga, ej vinklade beskrivning kan slippa trams och fokusera på framtiden och tillsammans alla politiska partier verka för att återuppbygga Sveriges välfärd igen. Vi är skyldiga våra förfäder detta, de som med blod svett och tårar tillsammans man och kvinna byggt vårt land. Skapat vårt välstånd och skapat vår demokrati, det är dags att börja Sverigebygget på riktigt.

  Christopher Larsson
  Ordförande

   

 • Insändare till BLT och Sydöstran med anledning av det svåra läget för Blekinges bönder

  Av christopher.larsson den 13 juli, 2018
  0

  Karlskrona kommun, ta ert ansvar!

   

  För en öppen landsbygd och skärgård
  Vi vill ha en levande landsbygd därför behövs fler mular både skärgården och på landsbygden som annars sakta växer igen om den inte betas. Detta fick alla toppolitiker i Karlskrona lära sig förra året då vi var på resa i Blekinge med Länsstyrelsen. Det var nog många som höjde på ögonbrynen när det gick upp för dem hur illa det var ställt med igenväxande marker i Blekinge.

  Klimatsmart köttproduktion
  Sverige behöver en ko per hektar för att vi ska nå våra miljömål för biologisk mångfald 2045. Öppna betade landskap är viktiga för ekosystemet. Tack vare korna kan uppemot 60 växter och arter per hektar frodas. Vall som består av gräs och klöver är dessutom koldioxidsänkande då de absorberar kol. Sverige behöver kor både idag och i framtiden.

  EU
  I Europeiska Unionen är vi som land nettobidragsgivare och skänker runt 25 miljarder rätt in i det europeiska “svarta hålet”. Det är dags att regeringen ser till att Sveriges lantbrukare får krishjälp under denna svåra missväxt. Landsbygdsministern ska ha sökt stöd i en EU-fond men detta räcker inte. Det finns mycket att göra och detta har även LRF preciserat.

  Stötta våra svenska bönder!
  Våra hårt arbetande bönder upplever en tillfällig kris, skördarna går mot rekordlåga nivåer och djuren nödslaktas. Sverige har världens hårdaste djurlagstiftning och därför bör vi som kommun eller landsting inte köpa in kött från andra länder med sämre djurskyddslagstiftning. Djuren mår bättre i Sverige och människorna som äter svenskt kött vet att det inte förekommer antibiotika eller andra tillsatser i köttet. Konsumenten vet också att ingen saltlake otillbörligt injicerats i köttet. Sverigedemokraterna har under flera års tid stridit på barrikaderna för härproducerat kött, dvs kött som är producerat så nära tillagningsstället som möjligt, och opinionen har sakta men säkert svängt i vår riktning. Den största delen kött som serveras i Karlskrona kommun är nu svensk. Det är dags att vi alla nu prioriterar svenskt kött och svenska grönsaker för att stötta våra svenska bönder i denna kristid.  

  Med anledning av detta frågar jag nu Patrik Hansson eller Sandra Bizzozero, vem som nu vill fånga denna fråga. Vad har ni gjort för att öka inköpen av svenska livsmedel i kommunala restauranger kopplade till våra kärnverksamheter?

   

  Christopher Larsson
  Sverigedemokraterna Karlskrona

 • Yrkande samt reservation gällande böneutrop från minaret MoS 2018-05-03

  Av christopher.larsson den 17 maj, 2018
  0

  Yrkande gällande yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-03

  Sverigedemokraterna yrkar att:

   

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona, vid dagens nämndsmöte 2018-05-03, i sitt remissvar till polismyndigheten, i sitt yttrande över ansökan om högtalarutsändning för böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2 (Minaret). Karlskrona.

   

  Besluta att råda polismyndigheten att inte bevilja tillstånd för böneutrop, detta enligt nedan orsaker:

   

  1. Det strider mot svensk lag att störa samhällets lugn eller åstadkomma allmän förargelse, enligt Religionsfrihetslagen 1951:680.

   

  ”1 § En var äger rätt att fritt utöva sin religion såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”.

   

  Vi Sverigedemokrater anser att det är lika viktigt för såväl Muslimer, Judar, Kristna organisationer (församlingar) och övriga religioner som utövas i Sverige med stöd av Religionsfrihetslag 1951:680 att få utöva sin religion, i lokaler lämpliga för ändamålet och på lämplig plats, men det är inte förenligt med lagen att att utsätta andra för sin religion genom störning/ar.

   

  Här menar vi att böneutrop kan bidra till att skapa onödiga spänningar, genom att det stör samhälles lugn och kan komma att åkomma allmän förargelse och att dela samhället i för och emot Minareten.

   

  Redan nu har det visat sig att så är fallet då två klagomål om bullerstörningar från böneutrop har inkommit till Karlskrona kommun 2018-03-17 och 2018-03-18

   

  1. Man kan även konstatera att Islam med genom böneutrop ej följer Religionsfrihetslagen 1951:680, då den uttryckligen dömer ut alla andra religioner, detta framkommer tydligt i böneutropen.

   

  En direkt översättning av böneutropet:

  Allah är störst. Allah är störst.

  Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

  Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.

  Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

  Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

  Kom till bön. Kom till bön.

  Kom till frälsningen. Kom till frälsningen.

  Allah är störst. Allah är störst.

  Det finns ingen gud utom Allah.

   

  Det finns även övriga inslag i böneutropen som ej är förenligt med Svensk jämställdhet och jämlikhet.

   

  Böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst. Kvinnor är inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A”oura på arabiska).

  Böneutropet ska utföras med hög röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.

   

   

  1. Vidare har det i bygglovsansökningar till Karlskrona kommun uppgetts att kallelse till bön skulle ske genom sms, därför skall ansökan även av detta skäl avslås.

   

  1. Då böneutrop skall genomföras med hög röst/volym, uppkommer även frågan om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15 kan följas.

   

   

   

  Mats Mattiasson, Ledamot                             Ronnie Nilsson, Gruppledare miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

   

  _________________________________________________________________

  Sverigedemokraterna i sin helhet reserverar sig mot beslutet,

  Att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutade,

  att godkänna förslaget till remissyttrande från miljö-och samhällsbyggnadförvaltningen till polismyndigheten som

  sitt eget, angående ansökan om högtalarutsändnin av

  böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2, (Minaret).

   

  Samt,

   

  Att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden därmed tillstyrker, den inkomna ansökan om högtalarutsändning av

  böneutrop, Kungsmarksvägen 115, Gullvivan 2, (Minaret).

   

   

  Karlskrona 2018-05-03

  Ronnie Nilsson