Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • Integrationsplikt för samtliga nyanlända

  Av christopher.larsson den 16 april, 2018
  0

  Integrationsplikt för samtliga nyanlända

   

  SD Karlskrona har genom Göran Eklund och Christopher Larsson lagt en motion om integrationsplikt likt det i Vellinge. I praktiken innebär beslutet, att alla nyanlända måste göra framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete. Gör man inte det, dras bidraget in. Samma krav ställs idag på våra försörjningsstödstagare och arbetslösa.
  Att blunda för problemen som uppstår på grund av kultur- och lagskillnader och inte minst på grund av språkbarriärer är bara dumt. Att nyanlända utbildas i våra lagar, våra sekulära och jämställda värderingar och hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det fungerar, är vårt ansvar som vi har struntat i att följa. Frukten av det har vi nu sett i många år i form av utanförskap segregation och kriminalitet.

  Integrationsplikt innebär, att man får gå om SFI tills att man klarar språktestet. Det innebär också, att i den 100 timmar långa samhällsorienteringen tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste man gå om kursen en gång till, men bara en gång till. Sedan är det kört om du vägrar lära dig. Man ställer även krav på att man aktivt söker arbete. Annars blir det inga bidragspengar.

  Danmark och Finland har haft dessa krav sedan länge och det här är något som krävs av alla andra i vårt samhälle. Eftersom Migrationsverket inte vill ställa några krav på integration, får vi i kommunerna nu göra det. Det ger de nyanlända så mycket större möjligheter att bli en del av vårt samhälle än vad vi erbjuder dem idag. Det här är något som borde lagstiftas om och Migrationsverket borde stå i spetsen för förslaget. Att inte ställa krav på integration är lika oansvarigt som att vi skulle slopa skolplikten eller läroplikten, som det egentligen borde vara. Det finns inga vänsterargument som vinner över detta påstående. Vill du bli en del av samhället då gör du din plikt och kräver din rätt. Det är det den svenska modellen bör handla om, på riktigt!

  Christopher Larsson och Göran Eklund

 • Insändare skickad till BLT och Sydöstran 2018-04-11

  Av christopher.larsson den 11 april, 2018
  0

  Ljuger (S)tyret?

   

  Karlskrona är Sveriges och kanske världens äldsta ännu operativa örlogsstad och vi är många som bär med oss minnen från värnplikten och arvet från stadens militärhistoria. Under 70- till 90-talet sprudlande nattlivet i vår stad och många är de som förälskat sig i någon stilig kustartillerist, flottist eller flygare på Piraten eller någon av stadens andra nattliga vattenhål. Genomförs de satsningar på Försvarsmakten som Sverigedemokraterna föreslagit i sin budget, dvs att återta Rosenholm och genomföra satsningar på 2,5% av BNP som vi budgeterat för, kommer det ha enorm betydelse för kommunen med tusentals nya jobb och många yngre nyinflyttade. Kommunen har lite att säga till om angående just Försvarsmaktens satsningar men i min mening ska vi vara tillmötesgående på alla sätt och vis. Säger Försvarsmakten nej till en vindkraftspark till havs eller på land så är det nej, säger de att viss skolverksamhet kan hota deras framtida verksamhet så ska vi flytta skolorna. Essensen av det jag vill säga är att Karlskrona kommun skall värna om försvaret som en viktig del av staden och vår folksjäl.

  Socialdemokraternas ordförande i Kunskapsnämnden Sandra Bizzozero uttalar sig i media precis som att Försvarsmaktens intentioner kommit som en blixt från klar himmel. Detta förefaller bisarrt då även undertecknad meddelat (s)tyret varje tillfälle jag fått att Rosenholm är oerhört viktig för Försvarsmakten, Polisen och diverse frivilligorganisationer och är av särskilt utpekat riksintresse för totalförsvaret (FM2017-3631:2, bilaga 3). Vi bör alltså hitta andra platser för nyetablering av skolor och motverka utflytt av idrottshallar av just den anledningen. Jag har kommunicerat detta i alla nämnder jag suttit sedan 2011 samt i både Regionsstyrelsen och Kommunfullmäktige. Detta kan inte komma som någon överraskning. Övningsområdet är essentiellt för försvaret och vi som bor i närheten kan nuförtiden allt oftare glädjas över knattrandet från skjutbanorna. Försvarsmakten har dessutom de senaste månaderna ganska intensivt informerat (s)tyret angående deras planer. Detta bekräftas även i en artikel i SÖ 2018-04-11 där oppositionsrådet Camilla Brunsberg kommenterar Försvarsmaktens inställning till de tillfälliga byggloven.

  Att Karlskrona kommun med Sandra Bizzozero i spetsen inte vidtagit några som helst åtgärder är ganska pinsamt och oroväckande inför framtiden då Sandra av socialdemokraterna är föreslagen till kommunstyrelseordförande efter valet 9 september. Kommunens skolor är trångbodda idag och vi planerar redan intensivt för en ny skolenhet. Jag vill därför passa på att ställa några frågor till Sandra Bizzozero –Hur tänker du lösa flytten från Rosenholm? Är du beredd att bygga två nya skolenheter på två platser för att snabbt lösa detta problem?

   

  Christopher Larsson(SD)
  Gruppledare

   

   

 • Pressmeddelande 2018-03-27 Sverigedemokraterna presenterar valsedeln

  Av christopher.larsson den 27 mars, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Karlskrona presenterar hela valsedeln till kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna Karlskrona kan med stolthet presentera våra 41 namn starka lista till kommunfullmäktige 2018-2022. Det är med stor glädje vi för fram ett starkt lag med 44% kvinnor som tagit sig in på listan helt på egna meriter. Vi har samlat ett kompetent och erfaret lag från landsbygd, stad och skärgård. Vi kan med lätthet säga att detta är det starkaste lag som Sverigedemokraterna presenterat i Karlskrona någonsin. Nu är vi redo att möta väljarna i valrörelsen och rustade att bygga ett nytt styre i kommunen.

  Styrelsen, Sverigedemokraterna Karlskrona

   


   

 • Replik på insändare i Sydöstran 2018-03-24

  Av christopher.larsson den 27 mars, 2018
  0

  Behövs böneutrop i dagens moderna samhälle?

  Efter att vi läst repliken från Centerpartiet i Sydöstran 2018-03-24 fick vi sätta oss ner en stund och fundera över om vi överhuvudtaget ska svara på den spretiga smörja som nedtecknats av prästparet Trulsson. På frågan om det går att förbjuda böneutrop på allmän plats så är svaret ja, det går att föra in i den lokala ordningsstadgan precis som vilket annat påbud som helt. Man har regler för hur hundar ska kopplas, för hur man får parkera och var man får dricka pilsner. Det går även att förbjuda oljud som stör omgivningen.

  Man kan ifrågasätta om böneutrop överhuvudtaget behövs i dagens moderna samhälle? Alla muslimer har idag fungerande klockor och vet när det är bönestund, och har därmed inget behov av en sedvänja från 600-talet. Abdelhak Lahouarichri, vice ordförande för Muslimska föreningen i Ljungby, uttrycker sig så här till tidningen Smålänningen: ” – Vi är gäster i det här landet och vill inte ha några kulturkrockar. Det här kommer bara att slå tillbaka på oss.”

  Det Islamiska böneutropet Adhan syftar inte enbart till att påminna människor om att be utan proklamerar dessutom islam över en stad. Det framgår bland annat av kommentarerna till Umdat Al-Ahkam som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik.

   

  Gällande våra kyrkklockor så är de en viktig del av vårt kulturarv och upplevs därför inte som störande i våra öron. För att återgå till kärnfrågan så tackar vi för debatten och Centerpartiets ståndpunkt är härmed tydligt klarlagd. Centerpartiet är positiva till böneutrop vilket får Torbjörn Fälldin att rotera i sin grav. Det fordom stolta bondepartiet har gått i graven och sista spiken i kistan är härmed inslagen.

  Slutligen så måste vi bara svara på påståendet att judar och samer inte kan vara en del av Sverige? -Har ni fullständigt tappat all vett och sans? Sverigedemokraterna är det mest pro-israeliska partiet i riksdagen det kan man läsa genom snabb googling på nätet. Vi var dessutom det enda partiet som ville hylla det judiska minoritetsspråket på deras nationaldag och hissa den Israeliska flaggan prydd med Davidsstjärnan. Gällande samerna är de självklart en del av fosterlandet, allt annat är nonsens.

  Christopher Larsson (SD)
  Göran Eklund (SD)

   

   

  Nedan ser ni repliken vi svarade på


  Harry R Svensson

 • Kommunfullmäktige 2018-03-22

  Av christopher.larsson den 22 mars, 2018
  0

  Kort inlägg angående dagens kommunfullmäktige…

  Det var 50 ärenden på dagordningen och vi Sverigedemokrater fyllde i vanlig ordning upp alla våra elva platser. De mest aktiva i talarstolen, förutom mig själv var, Robert Andersson som talade sig varm för skärgården men även hann mycket målande beskriva vikten av att ha en hundrastgård i alla kransbyar.
  Den målande beskrivningen handlade om en kamp å liv och död mellan Robert själv och en terrier med en ekegren som enda skydd. Fast det gick bra och ingen hund kom till skada. Även Camilla Karlman äntrade talarstolen i detta ärendet för att beskriva vikten av intentionen av medborgarförslaget. Gällande nedröstningen var det Lyckeby denna gången som som fick ett medborgarförslag angående hundrastgård nedröstat av (S)tyret.


  Hunden, Frej Larsson visar vad han tycker om (S)veket.

  Göran Eklund mfl förde partiets talan i en tuff interpellationsdebatt från moderaterna angående förebyggande arbete mot könsstympning av flickor. Ganska dåliga svar från ordföranden i kunskapsnämnden men det gav sannolikt henne en tankeställare över viktiga frågor att förbättra i framtiden.

  Ett medborgarförslag angående lekplats i Backabo blev även det nedröstat av (S)tyret, mycket märklig inställning att konsekvent rösta ner alla medborgarförslag. Jag belyste nyttan med en storlekplats i områden där det finns mycket barn. Barnen leker inte med kojor idag, de leker på lekplatser. Även om vi önskar att de leker med kottar och bygger fort i skogen så är inte verkligheten sådan. Vi behöver ha fina lekplatser för våra barn.

  En ny drivmedelspolicy hade arbetat fram av drift- och serviceförvaltningen, där valde vi att inte deltaga i beslutet då förslaget var mer som en framtidsvision än en strategisk plan. De vill att man först skulle prova el, sedan gas, sedan RME, och sist om det inte går på andra vis fossila bränslen. Det är bara det att man inte gjort adekvata livscykelanalyser av tex elbilar eller ens utrett vad denna vision skulle få för konsekvenser för miljön. Litium fick Göran och jag berätta för ledamöterna hur man utvinner och framförallt var det utvinns dvs i tredje världen och det har rapporterats att det görs bla av barnarbetare.

  Dagens viktigaste ärende handlade om Karlskrona hems bildande av dotterbolag inför försäljning av fastigheter för att möjliggöra nybyggnationer av hyreslägenheter. Alla utom vänsterpartiet tyckte att vi skulle påbörja affären.

  Tack för mig


  Christopher Larsson
  Gruppledare