Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

 

Karl den XI,  grundare av Karlskrona

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2018

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

senaste nytt

 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Av Martin Kirchberg den 21 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna önskar alla sina politiker, medlemmar, väljare, sympatisörer och alla andra en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 • Motion angående billigare resor för alla pensionärer

  Av christopher.larsson den 17 december, 2018
  0

  Motion angående billigare resor för alla pensionärer

   

  SD Karlskrona har genom Christopher Larsson flitigt motionerat om förbättringar för våra pensionärer och en av förslagen han presenterat har varit billigare resor med kollektivtrafiken under lågfrekventa tider. Detta har röstats ner av samtliga andra partier. Inte ens Miljöpartiet eller vänstern stödde detta förslaget trots att de enligt egen utsago värnar om de äldre. SD är det enda partiet som värnar om våra pensionärer, det kan man med all önskvärd tydlighet se i denna motionen.

  Beslut RS p86_17122018_101500

  Klicka på länken ovan så kommer ni till det justerade protokollet för ”gamla” Region Blekinge

 • SD Karlskrona presenterar budgeten för 2019 med planer för 2020 – 2021

  Av christopher.larsson den 27 november, 2018
  0


  SD Karlskrona budgetmotion 2019 med plan 2020-2021

  Idag har SD Karlskrona presenterat sin budgetmotion för kommunstyrelsen.

  Vi återkommer med  mer info innan budgetdebatten, men klart är att vi satsar på vård, skola, omsorg och trygghet.

  Christopher Larsson
  Gruppledare

 • Oppositionen fick minoritets(S)tyret på fall

  Av christopher.larsson den 23 november, 2018
  0

  Oppositionen fick minoritet(S)tyret på fall

   

  Debattartikel Karlskrona 2018-11-23

   

  Sverigedemokraterna vill att fler ska upptäcka Karlskrona och känna att hit vill jag flytta med min familj och här vill jag arbeta eller starta företag. Karlskrona behöver en ökad inflyttning av arbetande, kreativa människor som vill hjälpa oss att bygga kommunen. Det är människor som är företagens viktigaste resurs. Får vi en positiv inflyttning med välutbildade, kreativa människor så kommer företagen utvecklas och vi kommer även se en ökad företagsetablering i kommunen vilket i sin tur genererar arbeten till de kommuninvånare som redan bor här.

   

  Näringslivet och Industrigruppen har länge lobbat för att Karlskrona behöver en internationell skola. Detta för att en del av deras medlemmar, såsom Ericsson, Roxtec, NKT mfl, behöver rekrytera personal med kompetens som inte finns i vårt avlånga land. För att vi ska få en kompetent person, som har spetskompetens inom sitt område, att vilja flytta hit så behövs en bra skola för dennes barn. Sanningen är att då det inte finns en skola för deras barn i Karlskrona så väljer de att flytta till någon annan kommun som erbjuder deras barn en fullvärdig skolgång på engelska. Detta är särskilt utpekat av Industrigruppen sedan länge.


  Vi Sverigedemokrater har länge stridit för en etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) tillsammans med Moderaterna men mött kraftigt motstånd från Socialdemokraterna främst. Men nu har vindarna vänt och minoritets(S)tyret har tvingats vika ner sig efter kraven från en allt starkare opposition.


  Att minoritets(S)tyret nu äntligen, efter oppositionens gemensamma ansträngningar, på riktigt verkar för att välkomna IES till kommunen är det en seger inte bara för oss i oppositionen utan för alla barn framöver. Nu är det upp till oss gemensamt att snabbt verka för att stötta deras etablering i kommunen.

   

  I den anda ställer jag här några frågor till den nya ordföranden för kunskapsnämnden, Håkan Eriksson.

  Hur ser er plan ut för att snabbt etablera IES i Karlskrona kommun?

  När tänker ni er att de kan ta emot de första eleverna?

   

  Christopher Larsson
  Gruppledare

 • Min syn på åtalet för hets mot folkgrupp.

  Av christopher.larsson den 9 november, 2018
  0

  Min syn på åtalet för hets mot folkgrupp.

   


  Bakgrunden till åtalet

  I veckan har åklagare Lena-Marie Bergström beslutat att jag ska prövas i tingsrätten för brottet hets mot folkgrupp. Bakgrunden är ett inlägg jag publicerade på SD Karlskronas interna Facebookgrupp för cirka ett år sedan. Jag skrev inlägget för att uttrycka min syn som politiker på att man bestämt sig för att tillåta böneutrop på arabiska från en minaret i området mellanstaden utanför Karlskrona. Vår politiska linje är att kommuninvånarna har rätt att slippa böneutrop på allmän plats och denna har i efterhand fått stöd av både Kristdemokraterna och Moderaterna i Karlskrona. Denna politiska ståndpunkt gäller för mig oavsett språk och religion.

   

  Min åsikt som politiker kring religion i det offentliga rummet

  Jag och mitt parti tycker att alla medborgare har rätt att slippa religion i det offentliga rummet. Sverige är ett av världens mer jämställda länder och detta kan till del tillskrivas att vi frikopplat stat och religion, vi är ett sekulariserat land där kyrkan är skild från staten. Polis och åklagare väljer i åtalet att göra en väldigt bred definition av ordet ”folkgrupp” när de menar att jag visat “missaktning mot muslimer”. Jag har i mitt inlägg inte någonstans skrivit om muslimer. Jag har skrivit om islamister och islamistiskt förtryck och det är ingen folkgrupp. Jag har menat att böneutrop för en hel del människor faktiskt blir en daglig påminnelse om det förtryck man en gång flytt ifrån och hoppats slippa i vårt jämställda och sekulära Sverige. Ett förtryck där religionen många gånger använts för att kuva människor och motverka jämställdhet och jämlikhet. Ett exempel på detta är en familj bland mina vänner med utländsk härkomst som också råkar vara muslimer. De lever sekulariserat, de behandlar varandra med respekt och har flytt till Sverige för att slippa leva efter föråldrade seder som delar in människor efter kön. Det aktuella paret ringde upp mig i samband med mediadebatten om böneutropen och berättade om lyckan de känner när deras barn går i skola med både pojkar och flickor, när barnen deltar i gemensam simundervisning och deras flickor och mamman slipper bära slöja mot sin vilja. De ville tacka mig och oss för att vi står upp för deras rätt att leva så i vårt sekulariserade och demokratiska land som de nu kallar sitt hem och beskrev att de äntligen kunde känna att deras barn, trots att de är flickor, hade en möjlighet till en framtid med bra utbildning och arbete på samma villkor som pojkarna.

   

  Polisutredare och åklagare som uttrycker negativa personliga åsikter om vår politik

  Polisinspektören Maggan Löwing kommer från en specialavdelning på polisregion syd med ansvar för “Fri- och rättigheter”. Denna avdelning har fått öronmärkta pengar, alltså specialfinansiering från rikspolisen för att fokusera på hatbrott. Polisen styrs politiskt precis som alla andra myndigheter politiskt MEN politiken skall inte påverka de enskilda utredningarna. Politiska rättegångar hör inte hemma i en demokrati. Därför kan man förvänta sig att de enskilda polisinspektörerna eller utredarna absolut inte lägger sina egna politiska värderingar i sina utredningar. Utgångspunkten i Sverige är att alla skall vara lika inför lagen. I detta fall är polisinspektören som gjort undersökningen själv fd politiker sedan 20 år vilket hon upplyser mig och min advokat om under förhöret. Hon berättade vidare att hon företrädde Centerpartiet, det parti som har störst beröringsskräck med SD. Vidare kan man idag läsa på SVT Blekinges nyhetssajt att åklagaren Anna-Lena Bergström genom pseudonym delat flera SD hatiska artiklar på sin Facebook-sida där bland annat artiklar från SD=Rasister publicerats vid minst två tillfällen. Jag har tillsammans med min advokat gjort en bedömning att vi anser att Anna-Lena inte är opartiskt och opolitiskt och hennes beslut att besluta om åtal mot mig för hets mot folkgrupp är jävig. Vi jobbar i skrivande stund på en begäran om överprövning av åtalet.

   

  Detta gör att jag har svårt att se åtalet leda till någon fällande dom i något som tyvärr påminner om tjänstemanna-aktivism

  Den politik jag driver handlar om människors rätt att slippa religion i det offentliga rummet. Den handlar om att Karlskronas medborgare, kristna såväl som muslimer inte ska påtvingas religiösa yttringar i det offentliga rummet. Ingenting i det inlägg jag skrev var riktad mot muslimer därför har jag inte nämnt muslimer i texten över huvud taget. Jag har helt enkelt inte använt ordet eftersom det jag har skrivit om inte riktar sig mot någon av dessa grupper. Inlägget är dessutom publicerat på vår interna facebooksida och riktat till mina partimedlemmar och där man aktivt måste klicka på “gilla” för att få del av artikeln.

  Christopher Larsson
  Gruppledare
  SD Karlskrona