Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

Vackra Fredrikskyrkan i Karlskrona


Fredrikskyrkan

Christopher Larsson

Ordförande 2014-2017

SD Karlskrona
Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se
Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168
Swish: 123 346 77 43

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete

 

senaste nytt

 • SD Karlskrona på skärgårdsfesten

  Av christopher.larsson den 23 augusti, 2017
  0

  Här har vi en bild från sommarens skärgårdsfest. SD Karlskrona har varit mangrant representerade alla festivalens dagar, nedan finns ett foto från en av passen. Men vi behöver fler aktiva fritidspolitiker så är du rätt person eller känner någon som är ”rätt” och som vill engagera sig för Sveriges och Karlskronas framtid så hör gärna av er till oss 0455-305095

 • Höstens plan för SD Karlskrona

  Av christopher.larsson den 23 augusti, 2017
  0

  Hej! nu finns höstens/vinterns plan för SD Karlskrona i utskrivningsbar form. Mer detaljer om eventen finner ni till vänster i menyn, bara att klicka.

 • Svar på debattartikel av Benjamin Topalovics riksdagskandidat för Centern

  Av christopher.larsson den 7 augusti, 2017
  0

  Knyt Sveriges vapenägare till totalförsvaret

  Detta svar är till största delen skriven av Casper Borgström SD Blekinge, vi har tillsammans med riksdagsledamöterna Richtoff och Jansson bemött stolligheterna som Topalovics för fram.

  Svar på debattartikel ”Knyt Sveriges vapenägare till totalförsvaret BLT 20170725”

  Jakt, Skytte och Frivilligförsvar, en folkrörelse med tradition att bevara!

  Topalovic, riksdagskandidat för Centern har i sin debattartikel skrivit att han vill se Sveriges vapenägare knutna till totalförsvaret.

  I den debattartikel som Topalovic skrivit finns inget nytt att tillföra utan är ett rent ”vådaskott” för att använda Skyttesports termer. I vårt svar förklarar vi varför och startar därför med en kort historisk tillbakablick av hur Skytterörelsen sett ut i Sverige genom tiden.

  Sveriges skyttar –en folkrörelse
  Den svenska skytterörelsen såg för första gången dagens ljus efter Finska kriget och freden i Fredrikshamn 1809. Många svenskar ansåg att landet behövde försvaras, då det militära försvaret var kraftigt försvagat och en folkrörelse uppstod Skarpskytterörelsen. Sverige har alltså en lång historia av frivillighet inom de olika försvarsorganisationerna. Den svenska skytterörelse har ända sedan 1860-talet aktivt stöttats av staten då kopplingen till försvarsförmåga varit tydlig även om Sportskyttet tagit sin egen väg och distanserat sig mot rent militärt skytte.

  I sin debattartikel vill Topolivic integrera samtliga vapenägare i Sverige under totalförsvaret för att slå vakt om deras rättigheter och där genom ge Sverige en större trygghet. Det känns givetvis lockande att i detta fall följa efter Tjeckien där förslaget tagits fram men det skulle enligt vår mening inte vara helt oproblematiskt. Någon jämförelse mellan länderna Sverige och Tjeckien dristar sig inte Topalovic att göra. Då de flesta av Europas länder har en starkt skiftande syn på vapenägande blir det grovt missvisande om inte en grundlig genomgång av respektive länders vapenlagstiftning utförs. Vår uppfattning är att EU:s Vapendirektiv är ett tydligt tecken på överstatlighet och federalism som siktat in sig på fel mål. Att begränsa legala vapenägare istället för kriminella och Terrorister genom tvingande

  lagstiftning stämmer inte överens med den synen som vi Sverigedemokrater har. En utredning om hur EU:s vapendirektiv skall implementeras i svensk lag pågår, och beräknas vara klar under våren 2018. Vapendirektivet innehåller ett antal undantag som varje land har egen rätt att besluta om. Frivilliga försvarsorganisationer är en del som ligger under ett av dessa undantag.

  Sportskyttet och jägarnas skytte är som sagts viktigt för totalförsvaret, såväl direkt inom totalförsvaret som indirekt genom att det stärker skyttekunskaperna generellt inom befolkningen. Vapendirektivet är ett hot mot detta positiva förhållande. Eftersom vi anser att dessa skytteverksamheter helst bör ligga inom frivilligheten så framstår det tjeckiska alternativet som en nödlösning. Att lägga sportskyttet och jägarnas skytte under värnpliktens regelsystem är ett steg vi endast kan tänka oss om alla andra alternativ är uttömda. Vi har en lång och fin tradition av frivilligt försvar och ett fungerande system som är värt att fortsätta att ta vara på.

  Vi vill även i fortsättningen att Jakt, Sportskytte och Frivilligt försvar ska vara levande folkrörelser. Sverigedemokraterna arbetar därför för att det svenska folket ska bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Och vi tänker även i denna frågan arbeta för att stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen går mot överstatlighet och federalism. Vi säger därmed nej till att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lag. Vi vill även se över hur Jägarna hanteras i vapenlagstiftningen och hur man skyddar de traditioner vi under så lång tid haft i Sverige.

   

  Roger Richtoff (SD, Ledamot Försvarsutskottet)

  Mikael Jansson (SD, Ledamot Försvarsutskottet)

  Casper Borgström (SD, Blekinge)

  Christopher Larsson (SD, Karlskrona)

 • Budgetmotion 2018 med planer 2019-2020 inlämnad 20170605

  Av christopher.larsson den 5 juni, 2017
  0

  Nu är budgetmotionen inlämnad, ett halvårslångt arbete för alla nämndsgrupper har gått mot sitt slut. Jag är som gruppledare väldigt stolt, för att inte säga ofantligt stolt över det arbetet som gruppen har gjort iår. Flera möten per nämndsgrupp med efterföljande budgetdag och sedan mer arbete med texterna samt prioriteringar har lett fram till vad som kan vara den bästa budgeten hittills. Jag vill rikta ett extra stort tack till vår politiske sekreterare Lotta Antman som i vanlig ordning ”trollat med orden” och Göran Eklund för hans enorma engagemang. Mycket bra jobbat!

  Nedan finns en ej tryckbar version som ni redan nu kan ladda ner och läsa, den kommer att layoutas ytterligare för tryck och utdelning.

  /Christopher Larsson
  Gruppledare, SD Karlskrona

  Budget SD Karlskrona 2018-2020 20170605