Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och varmt välkommen till SD Karlskrona, vi hoppas ni får en trevlig vistelse på vår sida

 

SD-Karlskronas representanter i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till föreningen:
Christopher Larsson
Ordförande
SD Karlskrona
Besöksadress, Palanderska gården, Drottninggatan 69
371 33 Karlskrona
karlskrona(a)sd.se

Tel: 0455-305095
Organisationsnummer: 835001-3168

 

Donera gärna en slant till vårt politiska arbete
Swish: 123 346 77 43

 

Gruppledare för SD-Karlskrona Christopher Larsson
samt Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof

 

senaste nytt

 • Insändare 2020-04-22

  Av christopher.larsson den 22 april, 2020
  0

  Insändare med anledning av det historielösa beslutet att skrota fontänen i Borgmästarfjärden

  Bakgrunden till det dåliga beslutet i drift- och servicenämnden idag är följande. De politiska partierna enades den 14 januari 2020, efter tuffa förhandlingar baserat på genomlysningar av våra duktiga tjänstemän och inspel från oss politiker, att lägga besparingar på kommunen för att motverka skenande kostnader. Alf Stålborg, som tyvärr gick bort 2017, var förtroendevald för SD i Karlskrona kommunfullmäktige åren 2006-2014, och han brukade upprepa att “kommunen har för många kvarttumsbasar!”. Det han syftade på var att kommunen hade för många mellanchefer. Med Alfs ord i minnet var jag glad att vi lyckades få igenom ett besparingspaket som lovade slimma organisationen för att möjliggöra satsningar på kärnverksamheten. Nu har beslut tagits att som en besparing ta bort fontänen i Karlskronas Borgmästarfjärd men det kommer inte att hjälpa ekonomin. Man vet kostnaderna för allt men inte värdet av någonting.

   

  Drift- och serviceförvaltningen lade idag 2020-04-21 fram ett förslag i nämnden att inte längre driftsätta vår fontän. S, C och L körde stenhårt på detta, med stöd av Moderaterna. Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade emot detta traditionslösa förslag men vi fick stöd från Kristdemokraterna trots att de inte har en ordinarie plats i nämnden. 

   

  Bernt Johnsson (S) var “pappa” till denna fontän som första gången driftsattes för trettio år sedan och har varit en vacker utsmyckning älskad av Karlskronaborna. 2019 var den så hårt åtgången att förvaltningen enligt BLT (2019-05-28) skulle tillsätta en projektgrupp som skulle arbeta med frågan om renovering eller investering i en helt ny fontän.

  Anledningar att behålla fontänen är många vilket Facebookgruppen Tillbringa sommaren i Sverige också visat. Gruppen har fått många följare och snabbt växt till över 5 000 följare. Svenskarna ser fram emot semestern och gruppen förordar att vi gör det i Sverige, spenderar våra pengar på svenska hotell och restauranger och köper varor i svenska butiker. Karlskrona måste nu rustas så att hon är beredd att välkomna turister från både när och fjärran när coronarestriktionerna väl släpps – annars dör staden. Vi behöver vår fina fontän!

   

  Att i denna tid, då många behöver känna trygghet, ta bort vår välkända utsmyckning i havet som funnits där så många år känns som ett helgerån. Många är de Karlskronabor som har minnen härifrån. Jag har ett alldeles privat minne då jag som barn ville köra igenom fontänen med farfars motorbåt, i full fart framåt mot “Bernts stråle”, innan farfar i sista stund girande undan med ett skratt. Facebookgruppen Karlskrona 2.0 har haft en omröstning där 9 personer ville att fontänen skulle tas bort medan 222 personer ville bevara den gamla fontänen eller byta ut den mot en modernare. Spelar inte karlskronabornas åsikter längre någon roll för de styrande politikerna? 

  Eva Strömqvist, du som ansvarar för Drift- och servicenämnden, får svara på frågorna med hjälp av förvaltningschef Markus Wildenius som fått denna information till sig förra veckan innan nämndsmötet.

   

   

  1. Vilka andra besparingar kunde ni gjort så karlskronaborna fått behålla sin fontän?     
  2. Vad hände i projektgruppen som skulle arbeta med frågan?
  3. Hur kommer du arbeta för att karlskronaborna ska få en ny fontän 2020 eller 2021?

   

  Christopher Larsson (SD)
  Gruppledare

 • Pressmeddelande 2020-04-21

  Av christopher.larsson den 21 april, 2020
  0

  Äntligen!

   
  Idag aktiverade Kommunstyrelsens ordförande äntligen krisledningsnämnden för att vi från KSAU ska kunna ta beslut om direkta stöd till företag. 7 av de 22 förslagen vi från SD spelat in till kommunen har nu genomförts eller kan genomföras då krisledningsnämnden tagit beslut om att skjuta till finansiering. Tillsammans gör vi skillnad i kommunen.
   
  Christopher Larsson (SD)
  Gruppledare
   
  Så här fördelas de första tio miljonerna:

  2 mkr till restaurangnäringen. Pengarna ska gå till markavgifter för uteserveringar samt utökade uteplatser.
  3 mkr för tillstånd och tillsyn av livsmedels- och alkoholkontroller.
  3 mkr för att kommunens medarbetare ska få en sommargåva om 450 kronor i form av presentkort. Då gynnas handeln i Karlskrona.
  1 mkr till föreningar som har gjort utlägg för nu inställda arrangemang.
  1 mkr i stöd till besöksnäringen och andra åtgärder till följd av pandemin.
  ——————————————————————
   
  SD Förslag på näringsfrämjande åtgärder inskickade redan 2020-03-24
  Vid begäran förlänga betalningsfristen för avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandtillsyn.
  Besluta om återbetalning ifall ett ärende dras tillbaka.
  Vid begäran förlänga betalningsfrist för hyror i kommunägda lokaler (till tex 90 dagar)
  Vid begäran korta ned betaltider till leverantörer så mycket det går (gärna max 20 dagar).
  Snabbutbilda tillfälligt arbetslösa för att kunna stötta upp i kommunens verksamheter.
  Förläng tidsfristen i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  Skjut på tillsynsbesök som inte är kritiska.
  Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  För dialog i pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
  Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
  Skapa en “hotline” till näringslivsavdelningen dit oroliga företagare kan ringa för att få råd och tips.
  Möjliggör för restauranger att öppna sina uteserveringar omedelbart (i de fall Polisen beviljat tillstånd).
  Möjliggör större markupplåtelse än vanligt för uteserveringar samt betala tillbaka om företagaren betalat in.
  Inför avgiftsfria uteserveringar.
  Erbjud information om handel m.m på kommunens informationstavlor.
  Låt avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgå, tex för sporthallar.
  Inför uppskov av hyror för drabbade företag.
  Inför uppskov/förlängd betalningsfrist för VA/sophämtning.
  Distribution av varor till riskgrupper sköts genom volontärer
  Vi saknar bland annat:
  – Visa en generös hållning till leverantörer vid tex inställda konferenser och resor genom att dela på upparbetade kostnader.
  – Undersök möjligheten att använda arbetsmarknadsförvaltningens deltagare för att stötta krisande företag med tex jordgubbsplockning eller andra enklare arbetsuppgifter.
  – Möjliggör för parkering på torget vid event i staden efter coronakrisen.
 • Insändare inskickad till BLT och Sydöstran 2020-04-15

  Av christopher.larsson den 15 april, 2020
  0

  Skydda våra mest utsatta kommuninvånare!

  Krisledningsnämnden i kommunen är inte aktiverad än men nämnden som består av kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträder genom videokonferens nästan varje vecka. I veckan fick Bengt Wittesjö, smittskyddsläkaren i Blekinge, föredra läget samt svara på frågor. Jag har krävt att samtlig personal som arbetar med riskgrupper ska bära munskydd men detta har inte hörsammats av (s)tyret. De lutar sig på vad Wittesjö säger, dvs att Folkhälsomyndigheten inte rekommenderat kommuner att införa detta.

   

  Våra hårt arbetande undersköterskor och sjuksköterskor ute i verksamheterna är duktiga på basala hygienrutiner och dessa har enligt uppgift stärkts men vi anser inte att det räcker. Vi måste göra vad vi kan för att skydda de i riskgrupperna i kommunens försorg. Wittesjö sade “att man sannolikt smittar mindre med munskydd” men ger samtidigt inga konkreta svar på varför vi inte ska införa krav på munskydd i Karlskrona kommun. Vi måste som kommun värna om våra kommuninvånare och därför måste (s)tyret tillse att munskydd köps in i tillräcklig mängd för att samtliga som möter våra riskgrupper i tjänsten kan utrustas med munskydd och att det finns reserver för ett utdraget krisförlopp.

   

  Sandra Bizzozero, som kommunstyrelsens ordförande du är ytterst ansvarig för kommunens invånares väl och ve. Är du beredd att gå utöver de svaga rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat och införa munskydd för personal i Karlskrona kommun som arbetar med riskgrupper i syfte att skydda de svagaste i samhället?

   

  Christopher Larsson (SD)
  Gruppledare  

 • Viktig information gällande kommunföreningens verksamhet!

  Av christopher.larsson den 17 mars, 2020
  0

  Karlskrona 2020-03-16 Uppdaterad 2020-04-15

  På förekommen anledning vill vi meddela att alla aktiviteter i föreningen är inställda tills vidare. Nytt styrelsemöte kommer hållas den 18 maj då tas beslut om vårens verksamhetsplan. Till vänster i kolumnen ser ni vilka möten som berörs.

  Har du frågor kring den politiska verksamheten kan du mejla karlskrona@sd.se eller höra av dig till respektive nämndsgruppledare.

  /Christopher Larsson
  Ordförande

 • Insändare inskickad 2020-03-05

  Av christopher.larsson den 5 mars, 2020
  0

  Svar på insändare från Selma Björk Mathiasdottir, Lisbeth Bengtsson och Camilla Persson


  Ert senaste alster signerade ni tre “stolta undersköterskor” istället för att öppet bekänna färg – ni är socialdemokratiska toppolitiker med uppdrag i bland annat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och är således ytterst ansvariga för både verksamhet och ekonomi. Trots en rejäl skattehöjning 2015 gör ni fortsatta neddragningar på kommunal vård och omsorg samtidigt som ni höjer avgifter och taxor. 


  All politik handlar om prioriteringar. Vi Sverigedemokrater anser inte att de äldre som byggt upp vårt land, barnen som är vår framtid och samhällets svagaste skall bära den ekonomiska bördan för kommande neddragningar och effektiviseringar i den kommunala sektorn, neddragningar som många gånger är direkt hänförliga till beslut kopplade till vårt lands fatala migrationspolitik. 


  Som socialdemokrater försvarar ni blint era egna politiska beslut att straffa pensionärspar där den ena hälften bor på särskilt boende. Beslutet som togs i äldrenämnden forcerades igenom av tjänstemännen, med ordförande Eva-Lotta Altvall i spetsen, för att få ett snabbt beslut. Oppositionen krävde att konsekvenserna av beslutet skulle redovisas i nämnden. Detta gick inte att göra enligt era ledande politiker trots att en risk- och konsekvensanalys alltid bör göras innan större beslut fattas.

  Konsekvenserna av beslutet lät inte heller vänta på sig. Flera par hörde av sig till förvaltningen och politiken där vissa fått en avgiftshöjning med nästan tvåtusen kronor i månaden och andra konstaterade att de nu inte längre har råd att plocka ut sina mediciner. Att ni i det svaga (s)tyret släpper fram så viktiga beslutsärenden med så bristfälliga underlag är direkt pinsamt och visar att ni inte är mogna att leda kommunen. Bra välfärd kostar men tycker ni verkligen att man ska krama ur ytterligare avgifter av de äldre?


  Den politik ni för har inte bara drabbat de äldre utan även era kollegor. På avdelningar där det tidigare var två är det nu endast en nattpersonal, en värdefull undersköterska som nu riskerar att gå in i den berömda väggen. På vissa boenden där det ska vara fyra personal får de inte in en vikarie ifall det finns tre ordinarie på plats. Dessa tre kan ha upp till sextio brukare att ta hand om och då blir det väldigt svårt att göra ett bra jobb och att känna sig nöjd med sin insats när man går hem. De äldre sover ju inte alltid hela natten, eller ens delar av natten, och många lider av både oro och ångest framåt kvällen och ibland genom hela natten. Många lider av demenssjukdom eller har andra psykiska eller kroppsliga funktionsnedsättningar. Även dagpersonalen går kort vid frånvaro då det sparas även där.


  Allt detta vet ni “stolta undersköterskor” mycket väl, ändå har ni låtit ert (s)tyre göra dessa neddragningar och avgiftshöjningar. De som ska vara stolta är inte ni politiker utan alla de fantastiska undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som varje dag kämpar i ert van(s)tyre. Ta hand om dem som byggt vårt land. De och era kollegor förtjänar bättre!

  Christopher Larsson
  Gruppledare
  Sverigedemokraterna Karlskrona

   

  Bild från tidningen Sydöstran