Oppositionen fick minoritets(S)tyret på fall | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Oppositionen fick minoritets(S)tyret på fall

Oppositionen fick minoritet(S)tyret på fall

 

Debattartikel Karlskrona 2018-11-23

 

Sverigedemokraterna vill att fler ska upptäcka Karlskrona och känna att hit vill jag flytta med min familj och här vill jag arbeta eller starta företag. Karlskrona behöver en ökad inflyttning av arbetande, kreativa människor som vill hjälpa oss att bygga kommunen. Det är människor som är företagens viktigaste resurs. Får vi en positiv inflyttning med välutbildade, kreativa människor så kommer företagen utvecklas och vi kommer även se en ökad företagsetablering i kommunen vilket i sin tur genererar arbeten till de kommuninvånare som redan bor här.

 

Näringslivet och Industrigruppen har länge lobbat för att Karlskrona behöver en internationell skola. Detta för att en del av deras medlemmar, såsom Ericsson, Roxtec, NKT mfl, behöver rekrytera personal med kompetens som inte finns i vårt avlånga land. För att vi ska få en kompetent person, som har spetskompetens inom sitt område, att vilja flytta hit så behövs en bra skola för dennes barn. Sanningen är att då det inte finns en skola för deras barn i Karlskrona så väljer de att flytta till någon annan kommun som erbjuder deras barn en fullvärdig skolgång på engelska. Detta är särskilt utpekat av Industrigruppen sedan länge.


Vi Sverigedemokrater har länge stridit för en etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) tillsammans med Moderaterna men mött kraftigt motstånd från Socialdemokraterna främst. Men nu har vindarna vänt och minoritets(S)tyret har tvingats vika ner sig efter kraven från en allt starkare opposition.


Att minoritets(S)tyret nu äntligen, efter oppositionens gemensamma ansträngningar, på riktigt verkar för att välkomna IES till kommunen är det en seger inte bara för oss i oppositionen utan för alla barn framöver. Nu är det upp till oss gemensamt att snabbt verka för att stötta deras etablering i kommunen.

 

I den anda ställer jag här några frågor till den nya ordföranden för kunskapsnämnden, Håkan Eriksson.

Hur ser er plan ut för att snabbt etablera IES i Karlskrona kommun?

När tänker ni er att de kan ta emot de första eleverna?

 

Christopher Larsson
Gruppledare