Nyheter

Ökar hotet från Ryssland?

Söndagen den 23 januari har SD Karlskrona medlemsmöte då kommer Caroline Nordengrip och Pelle Söderlund, riksdagsledamöter i försvarsutskottet för att föreläsa om försvarspolitik. Många frågor just nu om försvaret och hotbilden från Ryssland, ökar den eller minskar den? Anmälan ska mejlas till karlskrona@sd.se eller om du inte har mejl till 0705-118085. Vice Ordförande Göran Eklund. Obs, […]

läs mer

Skriv in dessa datumen i era kalendrar!

Save the dates! Söndagen den 23 januari kommer riksdagsledamöterna Caroline Nordengrip och Pelle Söderlund från försvarsutskottet Söndagen den 6 februari har vi årsmöte Söndagen den 20 februari kommer Rebecka Fallenkvist och eventuellt någon till från vår kanal RIKS Söndagen den 20 mars kommer SD Kvinnors ordförande och tillika riksdagsledamoten Linda Lindberg från Socialutskottet Söndagen den […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer