Nya motioner till kommunfullmäktige 2019-02-27 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Nya motioner till kommunfullmäktige 2019-02-27

Här nedan ser ni de senaste motionerna vi lämnat till kommunfullmäktige.

Motion angående ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid 2019-02-27
För en rättvisare bostadsmarknad där du som medborgare inte blir diskriminerad bara för att du är född i Sverige

Motion angående insatser mot psykisk ohälsa 2019-02-27
Kommunen måste gemensamt ta nya tag och satsa för att motverka den psykiska ohälsan genom riktade insatser på skolhälsan

Motion angående Införande av språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg 2019-02-27
För alla äldres och funktionsnedsattas rätt att förstå sina vårdgivare, för alla elevers rätt att förstå de vuxna i skolan

Motion angående införande av digital justering av protokoll 2019-02-27
Ett modernare sätt att justera protokoll som även sparar pengar till kommunen

Motion angående brukares rätt till en kontaktperson 2019-02-27
För alla brukares rätt till ett rikt liv, att inte diskriminera dem som bor på gruppboenden.

/Christopher Larsson
Gruppledare