Nämndsinitiativ inlämnat till Arbetsmarknadsnämnden 2020-02-12 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Nämndsinitiativ inlämnat till Arbetsmarknadsnämnden 2020-02-12

Hur arbetar man i arbetsmarknadsförvaltningen för att möta den ökande arbetslösheten?

 

Vi är genuint oroliga för utvecklingen i landet, Blekinge och Karlskrona i synnerhet. När regeringen fortsätter bevilja permanenta uppehållstillstånd i en takt som får varje sunt tänkande individ att tappa hakan får det konsekvenser. Bristen på bostäder och en skenande arbetslöshet speciellt bland utrikesfödda är mycket oroande. Sverige är fullt, vi behöver gemensamt ta hand om alla som kommit hit idag och dessutom hemförlova de som vistas illegalt eller helt enkelt inte ska vara i landet innan vi tar emot fler. Göran Eklund har idag lämnat in ett nämndsinitiativ till Arbetsmarknadsnämnden med anledning av de katastrofala arbetslöshetssiffrorna som presenterades den 11 februari 2020.

 

Göran Eklund (SD)
Nämndsgruppledare arbetsmarknadsnämnden

Nämndsinitiativ AMN gällande arbetslösheten i kommunen 2020-02-12