Motioner

Motioner lagda i Karlskrona kommunfullmäktige av SD 2017 Motion angående att ursprungsmärka kommunens matsedlar 20170920 Motion angående barnäktenskap 20170920 (omarbetad) Motion angående kostnadsfria trygghetslarm 20170919 Motion angående att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 20170320 Motion angående att öka attraktiviteten i kommunen 20170320 Angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige 20170420 Motion angående regelverket för inkallelseordningen i kommunen 20170320 Motion angående … Fortsätt läsa Motioner