Motioner | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Motioner

Motioner lagda i Karlskrona kommunfullmäktige av SD

2020

Motion angående digitalisera hanteringen av de politiska gruppmötena 20200909

Motion angående att främja husbilsturismen 20200909

Motion angående förbud mot schemalagda insatser under jourtid inom funktionsstödsförvaltningen 20200305

Motion angående lekredskap för funktionshindrade barn 20200113

2019

Motion angående information kring motioner och medborgarförslag 2019-04-24

Motion angående återvändarverksamhet 2019-04-24

Motion angående ersättare för ordinarie ledamot i arbetsutskott 20190325_

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister 20190325_

Motion angående brukares rätt till en kontaktperson 2019-02-27

Motion angående införande av digital justering av protokoll 2019-02-27

Motion angående Införande av språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg 2019-02-27

Motion angående insatser mot psykisk ohälsa 2019-02-27

Motion angående ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid 2019-02-27

2018

Motion att ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling 20180618

Motion att anordna daglig verksamhet på kommunens äldreboenden 20180618

Motion angående införande av elektroniska dosetter 20180618

Motion angående att förbud mot böneutrop på offentlig plats i Karlskrona kommun 20180315

Motion införande av Bostad först i Karlskrona kommun 20180208  

Motion angående att kartlägga utbredningen av hedersproblematiken 20180124

Motion om ökad trygghet i centrala Karlskrona med kamerabevakning 20180124

Aktivera ung som gammal med brädspel i parken 20180523

Motion om att stärka det svenska språkets ställning i Karlskrona 20180523

2017

Motion angående att kommunen ska ställa krav på nyanlända 20171213

Motion angående flaggning i kommunen 20171213

Motion angående inrättande av Östersjöfiskens dag i Karlskrona kommun 20171211

Motion angående tillskapa fler parkeringsplatser på Trossö 20171211

Motion angående att hjälpa utsatta Karlskronabor 20171122

Motion angående att inför Staffanstorpsmodellen 20171122

Motion angående polisanmälan för bidragsbrott 20171122

Motion om trafikflödet på Österleden 20171122

Motion angående att ursprungsmärka kommunens matsedlar 20170920

Motion angående barnäktenskap 20170920 (omarbetad)

Motion angående kostnadsfria trygghetslarm 20170919

Motion angående att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 20170320

Motion angående att öka attraktiviteten i kommunen 20170320

Angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige 20170420

Motion angående regelverket för inkallelseordningen i kommunen 20170320

Motion angående att skapa intresse för kockyrket 20170502

Motion angående lokala ordningsföreskrifter för tiggeri 20170502

2016

Motion angående översyn av regelverk för bidrag från kommunen 20161129

Motion angående att låta politiker proväta i kommunens restauranger 20161129

Motion angående åldersbestämning av nyanlända i kommunen 20161124

Motion angående att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg20161025

Motion Angående att förmänskliga våra stödbehövande kommuninvånare 20160506

Motion angående att ge våra brukare en mer kvalitativ vardag 20160405

Motion angående att skapa fler båtplatser i sandhamns hamn 20160412

Motion angående hjärtstartare 20160405

Motion om rökförbud på HVB hem 20160303

Motion angående kameraövervakning CCTV 20160313

Motion angående att kommunen beställer en redovisning av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 20160303

Motion angående att göra kommunen fritt från antibiotika 20160125

Motion angående att utbilda pojkar i flickors rättigheter 20160219

motion angående genuspedagogik i förskolan 20160102

Motion angående skjuttider av nyårsfyrverkerier 20160125

motion antibiotikafritt Karlskrona 20160101

Motion barnäktenskap 20160126 (tillbakadragen)

Motion om beredskap i Karlskrona 20160204

Narkotikahundar i skolan 20160125

2015

Alkolås på kommunens bilar 20150318

Hur skyddar kommunen sina invånare 20150318

Motion angående att söka polistillstånd för samla in pengar 20150318

Motion angående begränsning av skjuttider för fyrverkerier 20151230

Motion angående ekologisk frukt 20150318

motion angående föräldrar i skolan 20151019

Motion angående migrationsbokslut 20150603

Motion angående tekniska hjälpmedel till soc 20150603

Motion gällande åldersbestämning av ensamkommande 20150922

motion om matkommission 20151019

motion om mötessittning i fullmäktige 20151016

Motion Sandhamn 20150318

Motion för en rättvisare och jämlikare kommun för friskare personal

Motion angående att försköna samt skapa virala snackisar Karlskrona 20150209

2014

Motion angående e-demokrati 20140829

Motion om att ansluta Karlskrona kommun till NPÖ 20140825

Motion kring höstlovet SD Karlskrona 20141124

Motion kring lovskolor i kommunernas skolor 20141124

Motion angående minskning av bisfenol skola kommun 20150209

motion angående en djurvänligare kommun 20150209

Motion gällande servicehundar i kommunen 20150126

Motion om att tillfälligt avbryta samarbetet med migrationsverket 20140829

Motion om ekonomisk analys av besöks PR verksamhet 20140119 (bifallen)

2013

Angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige 20130912

Inför äldreombudsman i Karlskrona kommun 20131101

Motion om att tillfälligt avbryta samarbetet med migrationsverket 20130114

2012

Motion angående att kommunen ska satsa på barn och ungdomar inom idrotten 20120919

motion angående hundbad på allmän plats 20120822

2011

Motion angående aktivitetsplats för äldre 20111214

Motion angående att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens kök 20110525

Motion angående betyg på lärare i kommunala skolorna 20110210

Motion angående citybussen 20111123

Motion angående drogtester i skolorna 20111109

Motion angående föräldrainformation via sms 20110503

Motion angående mötestider i kommunfullmäktige 20110526

Motion angående uppsägning av avtalet med migrationsverket 20110525

 

En sammanställning av de flesta motioner vi lagt i Karlskrona kommunfullmäktige