Motion inlämnad av partiet gällande lekredskap för funktionshindrade barn | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Motion inlämnad av partiet gällande lekredskap för funktionshindrade barn

Yvonne Svennesson har tillsammans med gruppen i funktionsstödsnämnden skrivit en motion som lämnas in av gruppledaren.

Funktionsnedsatta barn ska inte diskrimineras i vårt Sverige, det finns enkla medel för att de också ska få möjlighet att leka på ett tryggt och säkert sätt.

    

Motion angående lekredskap för funktionshindrade barn 20200113