Motion angående billigare resor för alla pensionärer | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Motion angående billigare resor för alla pensionärer

Motion angående billigare resor för alla pensionärer

 

SD Karlskrona har genom Christopher Larsson flitigt motionerat om förbättringar för våra pensionärer och en av förslagen han presenterat har varit billigare resor med kollektivtrafiken under lågfrekventa tider. Detta har röstats ner av samtliga andra partier. Inte ens Miljöpartiet eller vänstern stödde detta förslaget trots att de enligt egen utsago värnar om de äldre. SD är det enda partiet som värnar om våra pensionärer, det kan man med all önskvärd tydlighet se i denna motionen.

Beslut RS p86_17122018_101500

Klicka på länken ovan så kommer ni till det justerade protokollet för ”gamla” Region Blekinge