Kommunfullmäktige 2018-03-22 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Kommunfullmäktige 2018-03-22

Kort inlägg angående dagens kommunfullmäktige…

Det var 50 ärenden på dagordningen och vi Sverigedemokrater fyllde i vanlig ordning upp alla våra elva platser. De mest aktiva i talarstolen, förutom mig själv var, Robert Andersson som talade sig varm för skärgården men även hann mycket målande beskriva vikten av att ha en hundrastgård i alla kransbyar.
Den målande beskrivningen handlade om en kamp å liv och död mellan Robert själv och en terrier med en ekegren som enda skydd. Fast det gick bra och ingen hund kom till skada. Även Camilla Karlman äntrade talarstolen i detta ärendet för att beskriva vikten av intentionen av medborgarförslaget. Gällande nedröstningen var det Lyckeby denna gången som som fick ett medborgarförslag angående hundrastgård nedröstat av (S)tyret.


Hunden, Frej Larsson visar vad han tycker om (S)veket.

Göran Eklund mfl förde partiets talan i en tuff interpellationsdebatt från moderaterna angående förebyggande arbete mot könsstympning av flickor. Ganska dåliga svar från ordföranden i kunskapsnämnden men det gav sannolikt henne en tankeställare över viktiga frågor att förbättra i framtiden.

Ett medborgarförslag angående lekplats i Backabo blev även det nedröstat av (S)tyret, mycket märklig inställning att konsekvent rösta ner alla medborgarförslag. Jag belyste nyttan med en storlekplats i områden där det finns mycket barn. Barnen leker inte med kojor idag, de leker på lekplatser. Även om vi önskar att de leker med kottar och bygger fort i skogen så är inte verkligheten sådan. Vi behöver ha fina lekplatser för våra barn.

En ny drivmedelspolicy hade arbetat fram av drift- och serviceförvaltningen, där valde vi att inte deltaga i beslutet då förslaget var mer som en framtidsvision än en strategisk plan. De vill att man först skulle prova el, sedan gas, sedan RME, och sist om det inte går på andra vis fossila bränslen. Det är bara det att man inte gjort adekvata livscykelanalyser av tex elbilar eller ens utrett vad denna vision skulle få för konsekvenser för miljön. Litium fick Göran och jag berätta för ledamöterna hur man utvinner och framförallt var det utvinns dvs i tredje världen och det har rapporterats att det görs bla av barnarbetare.

Dagens viktigaste ärende handlade om Karlskrona hems bildande av dotterbolag inför försäljning av fastigheter för att möjliggöra nybyggnationer av hyreslägenheter. Alla utom vänsterpartiet tyckte att vi skulle påbörja affären.

Tack för mig


Christopher Larsson
Gruppledare