Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Förtroendevalda

Inloggning för förtroendevalda

Politiska företrädare SD Karlskrona 2014-2018

Vill du kontakta någon av våra gruppledare gör du det lättast genom fornamn.efternamn@sd.se eller så ringer du till oss på 0455-305095 så får deras telefonnummer. Din åsikt är viktig för oss så tveka inte att höra av dig.

Nämnder och styrelser i Karlskrona kommun
Led/ Gruppledare Led Ers Ers
Kommunstyrelsen 15,13 Christopher Larsson Lotta Antman Camilla Karlman Göran Eklund
Arbetsmarknadsnämnden 13,11 Christopher Larsson Johan Johansson Susanne Cederholm
Kunskapsnämnden 15,13 Lotta Antman Christopher Larsson Sarah Petersson Helen Olsson
Drift- och servicenämnden 13,11 Paul Cederholm Margaretha Jonasson Magnus Johansson
Kultur- och fritidsnämnden 13,11 Susanne Cederholm Bente Eklund Kenneth Johnsson
Samhällsbyggnadsnämnden 13,11 Ronnie Nilsson Robert Andersson Mats Mattiasson
Socialnämnden 13,11 Pernilla Cederholm Göran Eklund Robert Andersson
Funktionsstödsnämnden 13,11 Camilla Karlman Tove Håkansson Anette Ivekull
Äldrenämnden 15,13 Åsa Larsson Bo Hugmark Gustav Sundberg Ingrid Andersson
Valnämnden 7,5 Susanne Cederholm Mariane Johansson
Överförmyndarnämnden 5,3 Bo Hugmark
Valberedningen 7,5 Camilla Karlman Pernilla Cederholm
Regionsstyrelsen Lotta Antman
AB Karlskrona moderbolag 7,5 Christopher Larsson Camilla Karlman
AB Karlskronahem 7,5 Robert Andersson Mats Mattiasson
Affärsverken Karlskrona AB 5,3 Ronnie Nilsson
Baltic port AB 2,1
Kruthusen AB 5,3 Noomi Aronsson
Utveckling i Karlskrona AB 5,3 Christopher Larsson
Övriga platser
Tingsrätten Ann-marie Lundmark Ove Uppgren  Mats Mattiasson Göran Eklund
Kommunrevisionen Lars-Erik Johansson
Kommunfullmäktige
1 Gruppledare Christopher Larsson
2 Ledamot Lotta Antman
3 Ledamot Tove Håkansson
4 Ledamot Camilla Karlman
5 Ledamot Paul Cederholm
6 Ledamot Åsa Larsson
7 Ledamot Pernilla Cederholm
8 Ledamot Ola Svensson
9 Ledamot Ove Uppgren
10 Ledamot Göran Eklund
11 Ledamot Susanne Cederholm
1 Ersättare Robert Andersson
2 Ersättare Lars-Erik Persson
3 Ersättare Ingrid Andersson

Uppdaterad 2017-03-22 CL