Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Förtroendevalda

Sverigedemokraterna Karlskronas organisation växer för varje mandatperiod. Styrelsen samordnar partiet i kommunen. Styrelsernas uppdrag är på ideell basis, men många är även folkvalda, både i kommunfullmäktige och nämnder.

Här nedan hittar du vilka som sitter i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige

Gruppledare
Christopher Larsson

Vice Gruppledare
Lotta Antman

Ledamöter
Christer Leksell
Göran Eklund
Åsa Larsson
Ronnie Nilsson
Margaretha Jonasson
Patrik Hult
Susanne Cederholm
Camilla Karlman
Robert Andersson
Pernilla Cederholm
Paul Cederholm

Ersättare
Kenneth Johnsson
Mariane Johansson
Mats Matiasson
Bente Eklund
Magnus Johansson
Jan Sjöholm
Sanna Svennesson

 

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Christopher Larsson
Lotta Antman
Ronnie Nilsson

Ersättare
Göran Eklund
Marga Johansson
Christer Leksell

SD Karlskronas styrelse 2019-2020

Ordförande
Christopher Larsson

V ordförande
Göran Eklund

2 V Ordförande/sekreterare
Lotta Antman

Ledamot/Kassör
Ronnie Nilsson

Ledamot
Kenneth Johnsson
Mariane Johansson
Paul Cederholm
Magnus Johansson

Ersättare
Mats Mattiasson
Lars-Olov Stensborg
Patrik Hult
Sanna Svennesson

Valberedning
Bente Ekund sammankallande
Pernilla Cederholm
Åsa Larsson
Lisbeth Elmlund

Revisorer
Christer Leksell
Yvonne Svennesson

Revisorsersättare
Lars-Eric Persson

Arbetsmarknadsnämnden

Gruppledare
Göran Eklund

Ledamot
Lars-Olov Stenborg

Ersättare
Jan Sjöholm
Sanna Svennesson

Drift- och Servicenämnden

Gruppledare
Margaretha Jonasson

Ledamot
Robert Andersson

Ersättare
Helen Olsson
Paul Cederholm

Kunskapsnämnden

Gruppledare
Lotta Antman

Ledamöter
Mariane Johansson
Helen Olsson

Ersättare
Jennie Wilén
Fredrik Thomasson

Kultur- och fritidsnämnden

Gruppledare
Susanne Cederholm

Ledamöter
Patrik Hult

Ersättare
Benny Berglund
Rose-Marie Leksell

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Gruppledare
Ronnie Nilsson

Ledamöter
Christer Leksell

Ersättare
Lars-Eric Persson
Mats Mattiasson

Socialnämnden

Gruppledare
Sanna Svennesson

Ledamöter
Bente Eklund

Ersättare
Pernilla Cederholm
Robert Andersson

Funktionsstödsnämnden

Gruppledare
Anette Ivekull

Ledamöter
Yvonne Svennesson

Ersättare
Christer Leksell

Föräldrarledig
Tove Håkansson

Äldrenämnden

Gruppledare
Åsa Larsson

Ledamöter
Bo Hugmark
Kenneth Johnsson

Ersättare
Birgitta Stenberg
Ingrid Andersson

Valnämnden

Gruppledare
Mariane Johansson

Ersättare
Susanne Cederholm

Utveckling i Karlskrona AB

Ledamot
Bo Hugmark

Räddningstjänsten

Gruppledare
Magnus Johansson

Ersättare
Mats Mattiasson

AB Karlskrona Moderbolag

Gruppledare
Christopher Larsson

Ersättare
Göran Eklund

Affärsverken Karlskrona AB

Ledamot
Ronnie Nilsson

Utveckling i Karlskrona AB

Ledamot
Christopher Larsson

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Ledamot
Tommy Cyreus

AB Karlskronahem

Gruppledare
Christopher Larsson

Ersättare
Robert Andersson

Folkhälsorådet

Ledamot
Lotta Antman

Styrgrupp för kulturhuset

Ledamot
Ronnie Nilsson