Integrationsplikt för samtliga nyanlända | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Integrationsplikt för samtliga nyanlända

Integrationsplikt för samtliga nyanlända

 

SD Karlskrona har genom Göran Eklund och Christopher Larsson lagt en motion om integrationsplikt likt det i Vellinge. I praktiken innebär beslutet, att alla nyanlända måste göra framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete. Gör man inte det, dras bidraget in. Samma krav ställs idag på våra försörjningsstödstagare och arbetslösa.
Att blunda för problemen som uppstår på grund av kultur- och lagskillnader och inte minst på grund av språkbarriärer är bara dumt. Att nyanlända utbildas i våra lagar, våra sekulära och jämställda värderingar och hur vårt samhälle är uppbyggt och hur det fungerar, är vårt ansvar som vi har struntat i att följa. Frukten av det har vi nu sett i många år i form av utanförskap segregation och kriminalitet.

Integrationsplikt innebär, att man får gå om SFI tills att man klarar språktestet. Det innebär också, att i den 100 timmar långa samhällsorienteringen tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste man gå om kursen en gång till, men bara en gång till. Sedan är det kört om du vägrar lära dig. Man ställer även krav på att man aktivt söker arbete. Annars blir det inga bidragspengar.

Danmark och Finland har haft dessa krav sedan länge och det här är något som krävs av alla andra i vårt samhälle. Eftersom Migrationsverket inte vill ställa några krav på integration, får vi i kommunerna nu göra det. Det ger de nyanlända så mycket större möjligheter att bli en del av vårt samhälle än vad vi erbjuder dem idag. Det här är något som borde lagstiftas om och Migrationsverket borde stå i spetsen för förslaget. Att inte ställa krav på integration är lika oansvarigt som att vi skulle slopa skolplikten eller läroplikten, som det egentligen borde vara. Det finns inga vänsterargument som vinner över detta påstående. Vill du bli en del av samhället då gör du din plikt och kräver din rätt. Det är det den svenska modellen bör handla om, på riktigt!

Christopher Larsson och Göran Eklund