Insändare till BLT och Sydöstran med anledning av det svåra läget för Blekinges bönder | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare till BLT och Sydöstran med anledning av det svåra läget för Blekinges bönder

Karlskrona kommun, ta ert ansvar!

 

För en öppen landsbygd och skärgård
Vi vill ha en levande landsbygd därför behövs fler mular både skärgården och på landsbygden som annars sakta växer igen om den inte betas. Detta fick alla toppolitiker i Karlskrona lära sig förra året då vi var på resa i Blekinge med Länsstyrelsen. Det var nog många som höjde på ögonbrynen när det gick upp för dem hur illa det var ställt med igenväxande marker i Blekinge.

Klimatsmart köttproduktion
Sverige behöver en ko per hektar för att vi ska nå våra miljömål för biologisk mångfald 2045. Öppna betade landskap är viktiga för ekosystemet. Tack vare korna kan uppemot 60 växter och arter per hektar frodas. Vall som består av gräs och klöver är dessutom koldioxidsänkande då de absorberar kol. Sverige behöver kor både idag och i framtiden.

EU
I Europeiska Unionen är vi som land nettobidragsgivare och skänker runt 25 miljarder rätt in i det europeiska “svarta hålet”. Det är dags att regeringen ser till att Sveriges lantbrukare får krishjälp under denna svåra missväxt. Landsbygdsministern ska ha sökt stöd i en EU-fond men detta räcker inte. Det finns mycket att göra och detta har även LRF preciserat.

Stötta våra svenska bönder!
Våra hårt arbetande bönder upplever en tillfällig kris, skördarna går mot rekordlåga nivåer och djuren nödslaktas. Sverige har världens hårdaste djurlagstiftning och därför bör vi som kommun eller landsting inte köpa in kött från andra länder med sämre djurskyddslagstiftning. Djuren mår bättre i Sverige och människorna som äter svenskt kött vet att det inte förekommer antibiotika eller andra tillsatser i köttet. Konsumenten vet också att ingen saltlake otillbörligt injicerats i köttet. Sverigedemokraterna har under flera års tid stridit på barrikaderna för härproducerat kött, dvs kött som är producerat så nära tillagningsstället som möjligt, och opinionen har sakta men säkert svängt i vår riktning. Den största delen kött som serveras i Karlskrona kommun är nu svensk. Det är dags att vi alla nu prioriterar svenskt kött och svenska grönsaker för att stötta våra svenska bönder i denna kristid.  

Med anledning av detta frågar jag nu Patrik Hansson eller Sandra Bizzozero, vem som nu vill fånga denna fråga. Vad har ni gjort för att öka inköpen av svenska livsmedel i kommunala restauranger kopplade till våra kärnverksamheter?

 

Christopher Larsson
Sverigedemokraterna Karlskrona