Insändare skickad till BLT och Sydöstran 2018-04-11 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare skickad till BLT och Sydöstran 2018-04-11

Ljuger (S)tyret?

 

Karlskrona är Sveriges och kanske världens äldsta ännu operativa örlogsstad och vi är många som bär med oss minnen från värnplikten och arvet från stadens militärhistoria. Under 70- till 90-talet sprudlande nattlivet i vår stad och många är de som förälskat sig i någon stilig kustartillerist, flottist eller flygare på Piraten eller någon av stadens andra nattliga vattenhål. Genomförs de satsningar på Försvarsmakten som Sverigedemokraterna föreslagit i sin budget, dvs att återta Rosenholm och genomföra satsningar på 2,5% av BNP som vi budgeterat för, kommer det ha enorm betydelse för kommunen med tusentals nya jobb och många yngre nyinflyttade. Kommunen har lite att säga till om angående just Försvarsmaktens satsningar men i min mening ska vi vara tillmötesgående på alla sätt och vis. Säger Försvarsmakten nej till en vindkraftspark till havs eller på land så är det nej, säger de att viss skolverksamhet kan hota deras framtida verksamhet så ska vi flytta skolorna. Essensen av det jag vill säga är att Karlskrona kommun skall värna om försvaret som en viktig del av staden och vår folksjäl.

Socialdemokraternas ordförande i Kunskapsnämnden Sandra Bizzozero uttalar sig i media precis som att Försvarsmaktens intentioner kommit som en blixt från klar himmel. Detta förefaller bisarrt då även undertecknad meddelat (s)tyret varje tillfälle jag fått att Rosenholm är oerhört viktig för Försvarsmakten, Polisen och diverse frivilligorganisationer och är av särskilt utpekat riksintresse för totalförsvaret (FM2017-3631:2, bilaga 3). Vi bör alltså hitta andra platser för nyetablering av skolor och motverka utflytt av idrottshallar av just den anledningen. Jag har kommunicerat detta i alla nämnder jag suttit sedan 2011 samt i både Regionsstyrelsen och Kommunfullmäktige. Detta kan inte komma som någon överraskning. Övningsområdet är essentiellt för försvaret och vi som bor i närheten kan nuförtiden allt oftare glädjas över knattrandet från skjutbanorna. Försvarsmakten har dessutom de senaste månaderna ganska intensivt informerat (s)tyret angående deras planer. Detta bekräftas även i en artikel i SÖ 2018-04-11 där oppositionsrådet Camilla Brunsberg kommenterar Försvarsmaktens inställning till de tillfälliga byggloven.

Att Karlskrona kommun med Sandra Bizzozero i spetsen inte vidtagit några som helst åtgärder är ganska pinsamt och oroväckande inför framtiden då Sandra av socialdemokraterna är föreslagen till kommunstyrelseordförande efter valet 9 september. Kommunens skolor är trångbodda idag och vi planerar redan intensivt för en ny skolenhet. Jag vill därför passa på att ställa några frågor till Sandra Bizzozero –Hur tänker du lösa flytten från Rosenholm? Är du beredd att bygga två nya skolenheter på två platser för att snabbt lösa detta problem?

 

Christopher Larsson(SD)
Gruppledare