Insändare skickad till BLT 2018-01-12 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare skickad till BLT 2018-01-12

Varför väljer Karlskrona kommun att diskriminera judarna?

På kommunstyrelsen (KS) den 9 januari behandlades en motion från Miljöpartiet (MP) om att hedra de nationella minoriteterna, dvs judar, romer, samer, tornedalningar och sverigefinnar genom att hissa deras flaggor på deras respektive nationaldagar. Men den judiska minoriteten skulle enligt förslaget få den svenska flaggan hissad den dag då judar firar nyår ”Rosh Hashanah” och allts inte den israeliska flaggan på den judiska nationaldagen ”Yom ha’atzmaut” som de firar till minne av självständigheten. Jag blev väldigt förvånad och ifrågasatte att kommunledningsförvaltningen valt att bifalla motionen. Svaret under mötet blev att det var kontroversiellt.

Jag uppfattar treklöverns ställningstagande som en provokation i linje med de antisemitiska strömningar som vi tidigare lyckats trycka tillbaka både i Karlskrona och i riket. Idag är läget i Sverige sådant att Simon Wiesenthal centret i Los Angeles avråder judar från hela världen att åka till Sverige. De baserar sina rekommendationer på att judar utsätts för angrepp och förföljs och att Sverige inte är en trygg plats om man är jude.

Bara under de senaste två månaderna har synagogor i både Malmö och Göteborg utsatts för attentat av antisemiter och med detta färskt i minne väljer den styrande treklövern S, C och L att bifalla en diskriminerande motion från miljöpartiet, ivrigt påhejade av vänstern. En motion som alltså högtidlighåller fyra av de fem minoriteterna med flaggning med vars och ens officiella flagga på deras respektive nationaldagar men diskriminerar den femte??

Hur kan du Patrik Hansson som demokrat bifalla en motion som medvetet diskriminerar en av de fem skyddade minoriteterna och förvägrar dem tillerkännelsen att hissa sin flagga på sin nationaldag när du hyllar de andra fyra på motsvarande sätt?

 

Christopher Larsson
Sverigedemokraterna Karlskrona