Insändare publicerad i BLT 2018-08-20 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare publicerad i BLT 2018-08-20

Hur tänkte Socialdemokraterna denna gång?

 

Socialdemokraterna har gått ut med löfte om 6-timmars arbetsdag med lön för 8 timmar,  förutsatt att de får fortsatt förtroende att styra vår kommun. I princip innebär det att man jobbar 75 % men får betalt för heltid. Experimentet ska enligt socialdemokraterna börja på prov på ett fåtal arbetsplatser inom barnomsorgen, äldreomsorgen och inom funktionsstöd. Hur tänkte socialdemokraterna när de gick ut med ett sånt löfte?

Personalen inom funktionsstöd har länge kämpat för att deras jourtimmar, när de befinner sig på jobbet, ska ingå i sysselsättningsgraden men detta har socialdemokraterna konsekvent sagt nej till med motiveringen att kostnaderna skulle blir för höga. Majoriteten har också, precis innan sommaren, röstat för en neddragning av personaltätheten på minst tre särskilda boenden inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen har nämligen ett sparbeting på minst 40 miljoner över de närmaste två åren och för att klara den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning behöver äldrenämnden ett ytterligare tillskott på 150 miljoner fram till 2025. Var tänker majoriteten gräva fram dessa pengarna och dessutom finansiera ytterligare en arbetstidsförkortning?

Redan i 2016-års budget fastslog socialdemokraterna att äldreförvaltningen skulle minska heltidsmåttet för all omsorgspersonal från 37,5 timmar i veckan till 37. Ingenting hände. I budgeten för 2018 beslöts att även funktionsstödsförvaltningen skulle omfattas av förkortad arbetstid. Ingenting av detta är genomfört så det vore väl klädsamt att få till det först? Lägg er energi på att hitta pengar till redan beslutad verksamhet istället för att lova nya åtgärder som ändå inte kommer att bli av. Redan idag har barnomsorgen, äldreomsorgen och funktionsstöd svårt att hitta kvalificerad personal. Alla vi som jobbar inom omsorgen vet att det blivit allt svårare att ens hitta sommarvikarier, trots att vi fått höra att antalet studerande inom omsorgsyrket ökar. Vid 6-timmars arbetsdag kommer det krävas ännu fler personal men var ska dessa hittas?

 

Nej, lura inte oss anställda med fler luftslott bara för att ni vill flörta med V och MP!

 

Åsa Larsson (SD), boendeassistent funktionsstödsförvaltningen