Insändare med anledning av Covid-19 till Sydöstran och BLT | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare med anledning av Covid-19 till Sydöstran och BLT

Denna är mejlad direkt till ledarskribenterna för både BLT och Sydöstran 2020-06-04 men de har vägrat ta in den. Fler andra av våra alster har de tagit in under tiden men denna vägrar de och det utan att svara varför. Kan det vara så att vi trampar på en öm tå???

 

Sandra Bizzozero behöver ta ansvar

Den högt ansedda tidskriften ”The Lancet” publicerade den 1:a juni en artikel om vad som begränsar smittspridning av Covid-19. Metastudien utgår från 172 studier i 16 länder på sex kontinenter och resultatet är tydligt: Munskydd minskar smittorisken. Vikten av mun- och ögonskydd är avgörande i kampen mot viruset, utöver att vi fortsätter tvätta händerna och hålla avstånd i enlighet med de rekommendationer som redan gäller.

Omvårdnadspersonal som rör sig ute i samhället riskerar att smittas precis som alla andra. När de sedan kommer i kontakt med våra äldre på sin arbetsplats riskerar de att sprida smittan. Ur ett smittskyddsperspektiv så reducerar vi risken för smitta mellan personal och brukare om personal bär skyddsutrustning och fortsatt upprätthåller de basala hygienrutinerna.

En samlad opposition framförde redan i maj i ett yrkande att “Skyddsvisir ska användas som en del av den obligatoriska skyddsutrustningen på samma sätt som man använder till exempel plasthandskar, när man är i nära kontakt med omsorgstagaren. Utrustningen behöver användas i äldrenämnden och i de verksamheter inom funktionsstöd som har omvårdnadsinsatser med särskilt utsatta i riskgrupperna som kräver skyddsutrustning.”

När vi nu har allmän smittspridning bör kommunen vidta alla de skyddsåtgärder som finns att tillgå för att hålla tillbaka smittspridningen och minska dödligheten bland våra äldre och utsatta i riskgrupperna. Detta försökte jag föra fram under krisledningnämndens möte den 2:a juni men nekades lägga yrkande.

Det enda vi begär är att Krisledningsnämnden ger berörda tjänstemän i uppdrag att införskaffa tillräcklig mängd skyddsvisir och munskydd för att användas av personalen, för brukarnas trygghet. Våra kommuninvånare är viktiga för oss. Kommunen bör snarast införa krav på bärande av skyddsutrustning där skyddsvisir och munskydd ingår vid allt nära omsorgsarbete. Politikerna i styret hänvisar till tjänstemännen och tjänstemännen hävdar att de följer rekommendationerna från FHM och att de behöver politiska direktiv om de ska kunna skärpa kraven. Låt oss då ge sådana direktiv!

Varför tar inte kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero tag i denna fråga och ger direktiv till äldreförvaltningen och de delar som berörs inom funktionsstödsförvaltningen att vidta de försiktighetsåtgärder som är möjliga? Människors liv står på spel!

 

Christopher Larsson (SD)
Gruppledare