Insändare inskickad 2020-03-05 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare inskickad 2020-03-05

Svar på insändare från Selma Björk Mathiasdottir, Lisbeth Bengtsson och Camilla Persson


Ert senaste alster signerade ni tre “stolta undersköterskor” istället för att öppet bekänna färg – ni är socialdemokratiska toppolitiker med uppdrag i bland annat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och är således ytterst ansvariga för både verksamhet och ekonomi. Trots en rejäl skattehöjning 2015 gör ni fortsatta neddragningar på kommunal vård och omsorg samtidigt som ni höjer avgifter och taxor. 


All politik handlar om prioriteringar. Vi Sverigedemokrater anser inte att de äldre som byggt upp vårt land, barnen som är vår framtid och samhällets svagaste skall bära den ekonomiska bördan för kommande neddragningar och effektiviseringar i den kommunala sektorn, neddragningar som många gånger är direkt hänförliga till beslut kopplade till vårt lands fatala migrationspolitik. 


Som socialdemokrater försvarar ni blint era egna politiska beslut att straffa pensionärspar där den ena hälften bor på särskilt boende. Beslutet som togs i äldrenämnden forcerades igenom av tjänstemännen, med ordförande Eva-Lotta Altvall i spetsen, för att få ett snabbt beslut. Oppositionen krävde att konsekvenserna av beslutet skulle redovisas i nämnden. Detta gick inte att göra enligt era ledande politiker trots att en risk- och konsekvensanalys alltid bör göras innan större beslut fattas.

Konsekvenserna av beslutet lät inte heller vänta på sig. Flera par hörde av sig till förvaltningen och politiken där vissa fått en avgiftshöjning med nästan tvåtusen kronor i månaden och andra konstaterade att de nu inte längre har råd att plocka ut sina mediciner. Att ni i det svaga (s)tyret släpper fram så viktiga beslutsärenden med så bristfälliga underlag är direkt pinsamt och visar att ni inte är mogna att leda kommunen. Bra välfärd kostar men tycker ni verkligen att man ska krama ur ytterligare avgifter av de äldre?


Den politik ni för har inte bara drabbat de äldre utan även era kollegor. På avdelningar där det tidigare var två är det nu endast en nattpersonal, en värdefull undersköterska som nu riskerar att gå in i den berömda väggen. På vissa boenden där det ska vara fyra personal får de inte in en vikarie ifall det finns tre ordinarie på plats. Dessa tre kan ha upp till sextio brukare att ta hand om och då blir det väldigt svårt att göra ett bra jobb och att känna sig nöjd med sin insats när man går hem. De äldre sover ju inte alltid hela natten, eller ens delar av natten, och många lider av både oro och ångest framåt kvällen och ibland genom hela natten. Många lider av demenssjukdom eller har andra psykiska eller kroppsliga funktionsnedsättningar. Även dagpersonalen går kort vid frånvaro då det sparas även där.


Allt detta vet ni “stolta undersköterskor” mycket väl, ändå har ni låtit ert (s)tyre göra dessa neddragningar och avgiftshöjningar. De som ska vara stolta är inte ni politiker utan alla de fantastiska undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som varje dag kämpar i ert van(s)tyre. Ta hand om dem som byggt vårt land. De och era kollegor förtjänar bättre!

Christopher Larsson
Gruppledare
Sverigedemokraterna Karlskrona

 

Bild från tidningen Sydöstran