Insändare 2020-05-07 Asiens och Afrikas miljöproblem försvinner inte genom att höja skatten på plastpåsar i Sverige | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare 2020-05-07 Asiens och Afrikas miljöproblem försvinner inte genom att höja skatten på plastpåsar i Sverige

Asiens och Afrikas miljöproblem försvinner inte genom att höja skatten på plastpåsar i Sverige


En ekologisk tygpåse behöver brukas dagligen i 55 år för att ha samma miljöpåverkan som en svensk plastbärkasse enligt Danska miljøverkets studie “Life Cycle Assessment of grocery carrier bags”. Studien visar att en plastbärkasse präglar klimatet minst av samtliga alternativ och ger 20 000 gånger mindre avtryck på miljön än en ekologisk bomullspåse. I Sverige återbrukas fyra av fem plastkassar som soppåse eller bärkasse och förbränns i miljövänliga fjärrvärmecentraler vilka värmer våra sjukhus och äldreboenden.

Regeringen borde vara lyrisk över resultatet som studien delgav och dessutom uppmana det svenska folket att fortsätta på samma linje. Dessutom borde regeringen uppmuntra medborgarna genom att ta bort all skatt på fossilfria plastpåsar av återvunnen materiell. Men i gammal socialdemokratiska anda så väljer man istället att straffbeskatta folket som en belöning för vår miljömedvetenhet och positiva klimatpåverkan. Miljöpartiets nya skatt beräknas inbringa 2,9 miljarder till statskassan varje år, pengar som inte ens är öronmärkta för klimat eller miljö. Frågan är om skatten handlar om klimatet överhuvudtaget?

Miljöpartiets politik med straffbeskattning av det svenska folket leder till ökade koldioxidutsläpp istället för en klimatvänligare värld. Något de själva är medvetna om och som framkommer i regeringens promemoria “Skatt på plastbärkassar”.
Vi vill gärna ha svar från Miljöpartiets gruppledare Madeleine Norrman i Karlskrona. Kan du vara snäll och förklara för de svenska skattebetalarna hur plasten i världshaven och de svårt förorenade floderna i Afrika och Asien kommer minskas genom att skatten höjs på plastbärkassar i Sverige?

Christopher Larsson, SD Karlskrona
Fredrik Thomasson, SD Karlskrona