Insändare 2020-04-22 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Insändare 2020-04-22

Insändare med anledning av det historielösa beslutet att skrota fontänen i Borgmästarfjärden

Bakgrunden till det dåliga beslutet i drift- och servicenämnden idag är följande. De politiska partierna enades den 14 januari 2020, efter tuffa förhandlingar baserat på genomlysningar av våra duktiga tjänstemän och inspel från oss politiker, att lägga besparingar på kommunen för att motverka skenande kostnader. Alf Stålborg, som tyvärr gick bort 2017, var förtroendevald för SD i Karlskrona kommunfullmäktige åren 2006-2014, och han brukade upprepa att “kommunen har för många kvarttumsbasar!”. Det han syftade på var att kommunen hade för många mellanchefer. Med Alfs ord i minnet var jag glad att vi lyckades få igenom ett besparingspaket som lovade slimma organisationen för att möjliggöra satsningar på kärnverksamheten. Nu har beslut tagits att som en besparing ta bort fontänen i Karlskronas Borgmästarfjärd men det kommer inte att hjälpa ekonomin. Man vet kostnaderna för allt men inte värdet av någonting.

 

Drift- och serviceförvaltningen lade idag 2020-04-21 fram ett förslag i nämnden att inte längre driftsätta vår fontän. S, C och L körde stenhårt på detta, med stöd av Moderaterna. Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade emot detta traditionslösa förslag men vi fick stöd från Kristdemokraterna trots att de inte har en ordinarie plats i nämnden. 

 

Bernt Johnsson (S) var “pappa” till denna fontän som första gången driftsattes för trettio år sedan och har varit en vacker utsmyckning älskad av Karlskronaborna. 2019 var den så hårt åtgången att förvaltningen enligt BLT (2019-05-28) skulle tillsätta en projektgrupp som skulle arbeta med frågan om renovering eller investering i en helt ny fontän.

Anledningar att behålla fontänen är många vilket Facebookgruppen Tillbringa sommaren i Sverige också visat. Gruppen har fått många följare och snabbt växt till över 5 000 följare. Svenskarna ser fram emot semestern och gruppen förordar att vi gör det i Sverige, spenderar våra pengar på svenska hotell och restauranger och köper varor i svenska butiker. Karlskrona måste nu rustas så att hon är beredd att välkomna turister från både när och fjärran när coronarestriktionerna väl släpps – annars dör staden. Vi behöver vår fina fontän!

 

Att i denna tid, då många behöver känna trygghet, ta bort vår välkända utsmyckning i havet som funnits där så många år känns som ett helgerån. Många är de Karlskronabor som har minnen härifrån. Jag har ett alldeles privat minne då jag som barn ville köra igenom fontänen med farfars motorbåt, i full fart framåt mot “Bernts stråle”, innan farfar i sista stund girande undan med ett skratt. Facebookgruppen Karlskrona 2.0 har haft en omröstning där 9 personer ville att fontänen skulle tas bort medan 222 personer ville bevara den gamla fontänen eller byta ut den mot en modernare. Spelar inte karlskronabornas åsikter längre någon roll för de styrande politikerna? 

Eva Strömqvist, du som ansvarar för Drift- och servicenämnden, får svara på frågorna med hjälp av förvaltningschef Markus Wildenius som fått denna information till sig förra veckan innan nämndsmötet.

 

 

  1. Vilka andra besparingar kunde ni gjort så karlskronaborna fått behålla sin fontän?     
  2. Vad hände i projektgruppen som skulle arbeta med frågan?
  3. Hur kommer du arbeta för att karlskronaborna ska få en ny fontän 2020 eller 2021?

 

Christopher Larsson (SD)
Gruppledare