Debattartikel insänd till media 24 oktober 2017 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Debattartikel insänd till media 24 oktober 2017

Patrik Hansson, du tvingar företag att flytta från vår stad!

Nu är det snart dags för socialdemokraterna att fortsätta mjölka skattebetalarna på ytterligare en peng. Alla de boendes på landsbygden, där inte kollektivtrafiken fungerar tillfredsställande, som arbetar i någon av de stora arbetsplatserna på Trossö. En extrakostnad på 3600kr har den styrande treklövern tagit beslut om med stöd av vänstern och miljöpartiet.

Vi Sverigedemokrater har motverkat detta från start. Peter Öjerskog vår utflyttade Thailandsresenär har i artikel i BLT 20/10 ondgjort sig över att samtliga partier samarbetat för att införa ett Trossökort. Saken är den att det kaos som fanns då skulle beivras med tydligare regler som skulle gälla alla. Vi hade lite olika krav för att släppa igenom detta förslag och det var:
– Parkering i röd zon skulle vara 2H
– Det skulle tillskapas fler parkeringsplatser
– Fler handikapplatser då vi har många äldre samt de med funktionshinder
– Digital skyltning vid infarten till staden till parkeringshusen.
Inget av detta blev efter klubban fallit verklighet, inget av de överenskommelser vi gått med på blev genomförda.

Nu flera år efter överenskommelsen som de bara ignorerade efteråt så gör de om parkeringsstrategin igen. Konsekvensen av att chockhöja Trossökortet är att stadskärnan dör, butikerna flyttar ut och de stackare som måste ta sig in till Trossö varje dag nu pungslås ytterligare. Karlskrona är ingen storstad, vi är fortfarande en småstad och för att bevara denna charm så måste det finnas en sprudlade stadskärna.  Vi är många som bor på landsbygden och behöver våra bilar, många människor har ett komplext livspussel att bygga där träningar för barnen startar, kanske innan jobbet normalt ens slutat och barn ska hämtas innan. Ni som läser detta känner säkert igen er.

Patrik Hansson, är du villig att riva upp beslutet?

Detta stolleprov måste rivas upp omedelbart!

 

Christopher Larsson (SD)
Gruppledare