Debattartikel insänd 2017-10-29 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Debattartikel insänd 2017-10-29

Ingrid Hermansson du är svaret skyldig!

 

Måndagen den 23 oktober röstade socialdemokraterna med stöd från centern och liberalerna för att öka på underskottet i Socialnämnden och prioritera utländska medborgare före utsatta karlskroniter. Detta trots besparingskrav på ca 5 miljoner kronor från Kommunstyrelsen som Socialnämnden redan ligger back.

Genom detta beslut får ett fåtal utländska medborgare tak över huvudet, (inte ens alla EU-migranter i Karlskrona kommun) samtidigt som kommuninvånare i socialens försorg riskerar livet då de inte får den hjälp de har rätt till enligt lag! Vi har frivilligorganisationer som hjälper hemlösa i Karlskrona men som inte längre får bidrag för sin livsviktiga verksamhet. En sådan organisationen är Verdani Pantern som serverar frukost till alla hemlösa I kommunen, oavsett medborgarskap, och fixar så de hemlösa kan tvätta sina kläder, osv.

Vi har haft flera dödsfall i kommunen som till stor del beror på bristande stöd eller helt uteblivet stöd från Socialförvaltningen. Människor dör i vår kommun för att socialen inte ger dem det stöd de har rätt till och ändå väljer den styrande treklövern i nämnden att prioritera utländska tiggare framför våra egna kommuninvånare.

Ingrid, Du är förhoppningsvis medveten om att migrationsverket skriver på sin hemsida att ”rätten kan upphöra om unionsmedborgaren blir en ”orimlig belastning” för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”*
 

Ingrid Hermansson, vi vill gärna ha svar på några frågor:

Varför fortsätter ni enträget att skänka kommunens skattepengar till vissa EU-migranter?

Varför satsar ni inte mer pengar för att tillse att alla kommuninvånare får tak över huvudet?

Slutligen, varför gör ni skillnad på EU-migranter och svenskar? Varför får inte alla människor med behov möjlighet att sova på det tillfälliga boendet?

 

Pernilla Cederholm
Gruppledare, SD, Socialnämnden

 

Christopher Larsson
Gruppledare, SD, Kommunfullmäktige