Budgetmotion 2018 med planer 2019-2020 inlämnad 20170605 | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Budgetmotion 2018 med planer 2019-2020 inlämnad 20170605

Nu är budgetmotionen inlämnad, ett halvårslångt arbete för alla nämndsgrupper har gått mot sitt slut. Jag är som gruppledare väldigt stolt, för att inte säga ofantligt stolt över det arbetet som gruppen har gjort iår. Flera möten per nämndsgrupp med efterföljande budgetdag och sedan mer arbete med texterna samt prioriteringar har lett fram till vad som kan vara den bästa budgeten hittills. Jag vill rikta ett extra stort tack till vår politiske sekreterare Lotta Antman som i vanlig ordning ”trollat med orden” och Göran Eklund för hans enorma engagemang. Mycket bra jobbat!

Nedan finns en ej tryckbar version som ni redan nu kan ladda ner och läsa, den kommer att layoutas ytterligare för tryck och utdelning.

/Christopher Larsson
Gruppledare, SD Karlskrona

Budget SD Karlskrona 2018-2020 20170605