Ändringsyrkanden, P-strategin i Karlskrona | Sverigedemokraterna i Karlskrona

Ändringsyrkanden, P-strategin i Karlskrona

Sverigedemokraterna
föreslår följande ändringsyrkanden i liggande P-strategi förslag.

1.Att tidsbegränsa platserna i röd zon till max 2 timmar.

Med detta så uppnås en rotation på p-platserna i röd zon.
Detta skall gälla under avgiftsbelagd tid vardagar 9 – 16 samt lördagar 10 -14.
De som har behov av längre p- tid hänvisas till p-hus alt. Blå eller grönzon.
Om man arbetar eller har hela dagen uppbokad på i centrala Karlskrona
finns det ingen anledning till att parkera på de mest attraktiva platserna.
Med andra ord ”rätt bil på rätt plats”, samt att information om var det finns
möjlighet att parkera längre tid ska finns på skyltar och P-automaterna.

2.Ökad/effektivare p- övervakning

För att det skall vara möjligt att uppnå önskad effekt krävs en effektivare /ökad övervakning på Trossö i sin helhet.

 

3.Inget P-förbud i röd zon mellan 03,00 – 07,30.

Det finns 471 platser i röd zon. Boende i anslutning till
denna zon bör ges möjlighet att parkera nära sin bostad. Vad det gäller städning
samt snöröjning bör det utföras enligt samma princip som i blå respektive grön
zon.

4.Utöka mängden parkeringsplatser på Trossö.

Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till
fler parkeringsplatser på centrala Trossö för att öka antalet attraktiva
parkeringsplatser.

För övrigt yrkar Sverigedemokraternas trafikutredningsgrupp
bifall till förslaget med ovanstående ändringar.
Vi tycker att det är beklagligt att kommunen måste avgiftsbelägga alla parkeringsplatser på Trossö
där man tidigare kunnat stå gratis.
Vi inser dock att situationen kräver drastiska åtgärder.
Vi måste dessutom göra något åt det kraftigt eftersatta vägunderhållet som bör vara skattefinansierat och inte avgiftsfinansierat. All politik handlar om prioriteringar, vi har inte råd att fortsätta att missköta
vägunderhållet.
Det planerade vägunderhållet ligger efter med ca: 40 mkr detta är ett resultat av att de styrande har prioriterat andra områden i kommunen oavsett politisk färg. De medel som tekniskaförvaltningen  sparat genom ex. byte till effektiva lampor, dimma ner belysning på natten m.m har används till åtgärder inom andra förvaltningar i kommunen. Det är dags att börja prioritera! Vi har inte råd till allt, vad vill ni spara in på?

Vi tar vårt ansvar och hjälper till!

Sverigedemokraternas trafikutredningsgrupp

Paul Cederholm
Ola Svensson
Per Björklund
Christopher Larsson
Bruno Karlsson
Alf Stålborg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.